Spring til hovedindhold

Nationalt Netværk for Ernæringsinterventioner i rehabilitering – REHPA

REHPA faciliterer Nationalt Netværk for Ernæringsinterventioner i rehabilitering – REHPA (NNE-REHPA).

Deltagerne er forskere, lektorer, og klinikere med interesse for mad, måltider og rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme – herunder kræft, hjerte og KOL. Netværkets opgave er at bidrage til udviklingen af området.

Netværket mødes én gang årligt.

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne. Kontakt Annette Rasmussen

Arbejdsgruppen for NNE-REHPA

  • Annette Rasmussen, REHPA
  • Anne Marie Beck, Herlev-Gentofte Hospital
  • Lotte Juul, Hjerteforeningen
  • Marianne Boll Kristensen, Regionshospitalet Gødstrup
  • Kim Skov Ustrup, Københavns Professionshøjskole
  • Michelle Nielsen, Odense Kommune
  • Tenna Christoffersen, Professionshøjskolen Absalon 

Netværksmøder

Næste møde bliver den 27. april 2023. Program og link til tilmelding følger i det nye år.

På mødet sætter vi spot på den gode ernæringspraksis i kommuner eller i tværsektorielle overgange og skaber rum for erfaringsudveksling og inspiration.

Så har du en god historie, du gerne vil dele med andre? Hører vi meget gerne fra dig. Det kan være praktisk madlavning eller andre inspirerende aktiviteter, som synes at øge kvalitet, tilbud, udbud, omfang, effekt m.v. af ernæringsindsatser til mennesker med livstruende sygdomme, fx hjertekarsygdomme, kræft, KOL eller diabetes i en monofaglig, tværprofessionel eller tværsektoriel sammenhæng. 

Tag kontakt til Tenna Christoffersen på tch@pha.dk eller ring på 72 48 22 46, hvis du har lyst til at bidrage.  

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var torsdag den 21. april 2022 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg, hvor der bl.a. var oplæg om Sundhedsstyrelsens nye vejledning ”Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko”, Ældre og overvægt på plejecentre og HjerteKost-skemaet.

På netværksmødet den 3.-4. juni 2021 hos REHPA, Nyborg var temaet: Ernæringsinterventioner, måltidsfællesskaber og rehabiliterende indsatser til mennesker med/efter livstruende sygdomme med fokus på aktiviteter i det nære sundhedsvæsen.

Første netværksmøde var et internatophold hos REHPAs forskningsklinik den 6.-7. februar 2020. Mødet blev dokumenteret med en artikel i Diætisten nr. 166 fra august 2020, som kan læses på side 12-13.

Deltagerne på arbejdsmødet i juni 2021