Spring til hovedindhold

Netværk for senfølgeklinikker

REHPA faciliterer netværket for senfølgeklinikker på kræftområdet.

Deltagere er fagprofessionelle ansat ved regionale senfølgeklinikker på kræftområdet.

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne.

Første netværksmøde

REHPA inviterer til det første netværksmøde fredag den 8. april 2022 kl. 9.30-15.15.

Find program og tilmeldingsmodul via linket:

https://www.conferencemanager.dk/netvaerksmoedeforsenfoelgeklinikker

Kontakt

Tovholdere for netværket: