Spring til hovedindhold

Netværk for SOSU-skolerne

REHPA faciliterer to uddannelsesrelaterede netværk – her kan du læse om netværket for SOSU-skolerne. Det andet er for professionshøjskoler.

I 2020 etablerede REHPA et netværk for SOSU-skolerne. Første møde i netværket er afholdt den 26. maj 2021. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra SOSU-skolerne.

Netværket bidrager til erfaringsudveksling, samt understøtter udviklingen af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation på SOSU-uddannelserne.

Tovholdere på netværket: Vibeke Graven og Patrick Hansen

Det er gratis at deltage i netværket. Nye medlemmer er meget velkomne.

Netværksmøder

Næste netværksmøde er tirsdag den 16. januar 2024 kl. 09.30-15.00 hos REHPA, Nyborg. Programmet finder du på rehpa.dk.

Du kan tilmelde dig netværksmødet via SurveyXact, der er tilmeldingsfrist onsdag den 10. januar 2024.

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var den 21. juni 2023 kl. 09.30-15.00 hos REHPA, Nyborg. Programmet bød på:

9.30.-10.00 Ankomst – Morgenkaffe & brød

10.00-10.15 Velkomst & introduktion til dagens program

10.15-12:00 Social udsattes livsafslutning og social smerte – nedslag i aktuel forskning på området. v. Vibeke Graven, Seniorforsker, REHPA

12.00-12.15 Kort information om SPICT4ALL. v. Vibeke Graven, Seniorforsker, REHPA

12.15-12.45 Frokost

12.45-13.15 Status og inputs til kortlægning og udvikling af uddannelsesmateriale i palliation. v. Arbejdsgruppen

13.15-14.15 Workshop om litteratur til undervisning i palliation

14.15-14.30 Kaffe & kage

14.00-14.30 Opsamling på workshop

14.30-15.00 Afrunding og evaluering

Netværksmødet onsdag den 11. januar 2023 kl. 10.00-15.00 hos REHPA, Nyborg – Se programmet for netværksmøde onsdag den 8. juni 2022 kl. 10.00-15.00 hos REHPA, Nyborg

Der er fuld koncentration til netværksmødet den 26. maj 2021, hvor der var 15 deltagere.
Fuld koncentration til netværksmødet den 26. maj 2021