Spring til hovedindhold

Netværk om palliation på det kommunale basisniveau

REHPA faciliterer Netværk om palliation på det kommunale basisniveau.

Deltagerne er professionelle med ansvar for konkrete projekter/udvikling af den palliative indsats i en kommune eller region. Gruppen mødes fire til seks gange årligt hos REHPA.

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne. Kontakt Mette Raunkiær

Næste netværksmøde er mandag den 23. maj 2022 hos REHPA, Nyborg.

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var den 19. januar 2022 kl. 10.00-13.00, og det blev holdt virtuelt.

På netværksmøde den 13. september 2021, kl. 10-13 hos REHPA var dagsordenen:

  • Godkendelse af dagsorden
  • Godkendelse af referat fra den 23. marts 2021
  • Oplæg:
  • Lindring til borgere med demens ved Alice Johansen, Center for Rehabilitering og Akutpleje, København Kommune og Marlene Lund Nielsen, Videncenter for Lindring, København Kommune (ca. 40 minutter)
  • National kortlægning af den kommunale palliative indsats ved Mette Raunkiær (ca. 40 minutter)
  • Eventuelt
  • Næste møde og indhold

Netværksmødet den 23. marts 2021 kl. 10-13 var online og med oplæg ved professor Mogens Grønvold om PRO palliation og seniorforsker Mette Raunkiær om Kortlægning af den kommunale palliative indsats, 2019.