Spring til hovedindhold

Netværk for professionshøjskoler

REHPA faciliterer to uddannelsesrelaterede netværk – her kan du læse om netværket for professionshøjskoler. Det andet netværk er for SOSU-skolerne.

REHPA har på stiftende møde den 08.11.2017 etableret et netværk om uddannelse inden for rehabilitering og palliation. Deltagerne er repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Formålet er at skabe et forum for erfaringsudveksling og for at understøtte udvikling af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Tovholder på netværket: Vibeke Graven

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne.

Netværksmøder

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 6. februar 2024, hvor næste netværksmøde finder sted hos REHPA, Nyborg.

Seneste netværksmøde var den 15. august 2023 kl. 10.00-15.00:

Program for netværksmødet den 15. august 2023

Dagen sætter fokus på kommunal palliation. Vi inddrager både det brede perspektiv fra REHPAs kortlægning og kommer i dybden fra kommunal praksis. Dagen sluttes af med, at arbejdsgruppen for kortlægning af undervisning i palliation på sygeplejerskeuddannelserne vil give en status på arbejdet med kortlægningen.

9.30. – 10.00 Ankomst – Morgenkaffe & brød

10.00 – 10.15 Velkomst & introduktion til dagens program v. Vibeke Graven, Seniorforsker, REHPA

10.15 – 11:00 Status på Kommunal palliation med afsæt i REHPAs kortlægning
v. Mette Raunkiær, Professor, REHPA

11.00 – 12.00 Erfaringer fra arbejdet med udvikling af palliation i Københavns kommune. v. Alice Johansen, Klinisk sygeplejespecialist, Videnscenter for Lindring, Københavns Kommune

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Drøftelse af oplægnes betydning for undervisning i palliation på uddannelserne

13.15 – 14.15 Status og inputs til kortlægning af uddannelsesmateriale i palliation. v. Arbejdsgruppen

14.15 – 14.30 Kaffe & kage

14.30 – 15.00 Afrunding og evaluering

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var den 1. december 2022 kl. 10.00-15.00 hos REHPA, Nyborg

Se programmet for netværksmødet den 26. april 2022 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg

Download programmet for netværksmødet den 17. november 2021 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg