Spring til hovedindhold

Uddannelsesnetværk

REHPA faciliterer to uddannelsesrelaterede netværk.

Netværk om uddannelse i rehabilitering og palliation

REHPA har på stiftende møde den 08.11.2017 etableret et netværk om uddannelse inden for rehabilitering og palliation. Deltagerne er repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Formålet er at skabe et forum for erfaringsudveksling og for at understøtte udvikling af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Tovholder på netværket: Vibeke Graven

Fra REHPA deltager desuden: Annette Rasmussen

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne.

Netværksmøder

Der er åbent for tilmeldinger til næste netværksmøde, der finder sted tirsdag den 26. april 2022 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg. Find program m.m., og tilmeld dig via Conference Manager

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var den 17. november 2021 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg. Download programmet for dagen som PDF

Netværk for SOSU-skolerne

I 2020 etablerede REHPA et netværk for SOSU-skolerne. Første møde i netværket er afholdt den 26. maj 2021. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra SOSU-skolerne.

Netværket bidrager til erfaringsudveksling, samt understøtter udviklingen af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation på SOSU-uddannelserne.

Tovholder på netværket: Vibeke Graven

Det er gratis at deltage i netværket og nye medlemmer er meget velkomne.

Netværksmøder

Næste netværksmøde er onsdag den 8. juni 2022 kl. 10.00-15.00 hos REHPA, Nyborg.
Se programmet og tilmeld dig senest den 1. juni 2022 via Conference Manager

Fuld koncentration til seneste netværksmøde den 26. maj 2021