Spring til hovedindhold

Uddannelsesnetværk

REHPA faciliterer to uddannelsesrelaterede netværk.

Netværk om uddannelse i rehabilitering og palliation

REHPA har på stiftende møde den 08.11.2017 etableret et netværk om uddannelse inden for rehabilitering og palliation. Deltagerne er repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Formålet er at skabe et forum for erfaringsudveksling og for at understøtte udvikling af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Se referat fra Netværkets stiftende møde den 08.11.2017

Netværksmøde 2021

Seneste netværksmøde var den 17. november 2021 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg.

Download (opdateret) programmet for dagen som PDF

Tovholder på netværket: Vibeke Graven

Fra REHPA deltager desuden: Annette Rasmussen

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne.

Netværk for SOSU-uddannelserne

I 2020 etablerede REHPA et netværk for SOSU-skolerne. Første møde i netværket er afholdt den 26. maj 2021. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra SOSU-skolerne.

Netværket bidrager til erfaringsudveksling, samt understøtter udviklingen af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation på SOSU-uddannelserne.

Tovholder på netværket: Vibeke Graven

Det er gratis at deltage i netværket og nye medlemmer er meget velkomne.

Fuld koncentration til seneste netværksmøde den 26. maj 2021