Spring til hovedindhold

Palliation

”Pallium” betyder “kappe eller tæppe” og dækker over den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse hos mennesker med livstruende sygdom.

Tværfagligt område

I Danmark er palliation et tværfagligt område med et:

  • Specialiseret niveau (hospice, palliative teams og palliative afdelinger) og
  • Basalt niveau (hospitaler, kommunal hjemmepleje, plejecentre og almen praksis).

En palliativ indsats skal fremme livskvaliteten og sætte ind mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der kan være knyttet til sygdom og død. Indsatsen sker i samarbejde mellem tværfaglige professionelle, den syge og eventuelle pårørende.