Spring til hovedindhold

Vurdering af behov for palliation

At vurdere behovet for palliativ indsats er en udfordring – både på sundhedspolitisk niveau og i forhold til den enkelte syge og de pårørende. Hvem har behov for hvilken indsats, hvornår og hvor længe?

EAPC – den europæiske organisation for palliative indsatser – har i sin hvidbog for palliativ indsats estimeret, hvor mange hospicepladser og palliative teams, der bør findes på nationalt niveau, for at befolkningens behov kan imødekommes.

Der er tale om generelle bud/estimater, som er forbundet med stor usikkerhed, fordi de i sig selv er udtryk for overslag. Estimaterne giver derfor begrænset mening, når de er løsrevet fra det sundhedsvæsen, de skal anvendes i.

Det har dog været muligt for REHPAs forskere at omregne EAPCs estimater til danske forhold. Tager man EAPCs estimater for pålydende, må vi konkludere, at hverken hospicekapacitet eller teamkapacitet i DK er udbygget tilstrækkeligt til at imødekomme befolkningens behov.

Omregning af EAPCs estimater

Her kan du hente REHPAs omregning af EAPCs estimater for behov for palliation i Danmark: Specialiseret niveau hospicesenge og teams, april 2014

Afdelingernes vurdering af, om de har palliative patienter

Yderligere har REHPA tidligere gennemført Kortlægning III (foråret 2012): En spørgeskemaundersøgelse for afdelingsledelserne på alle hospitalsafdelinger med patientkontakt (i alt 410), som omhandlede afdelingernes palliative indsats på basisniveau.