Spring til hovedindhold

Tal og fakta

Her finder du udvalgte tal og fakta om dødsfald og den palliative indsats i Danmark.

Dødsfald

I Dødsårsagsregisteret samler Sundhedsdatastyrelsen centrale oplysninger om dødsfald i Danmark. Tallene offentliggøres på eSundhed.dk og giver mulighed for at se statistik over årsager til dødsfald fordelt geografisk.

Antallet af dødsfald i 2017 var 52.939, i 2015 var det 52.222. Fordelingen af dødsårsager har ikke ændret sig siden 2015:

De hyppigste dødsårsager 2015 og 2017

Dødssted og dødsårsager

De seneste tal for dødssted fra Dødsårsagsregisteret er fra 2017. I rapporten Tal og Analyse af Sundhedsdatastyrelsen vises data for dødssted i rapportens Figur 17:

Note til Figur 17: Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse.

Rapporten fra Dødsårsagsregisteret indeholder ikke data om dødssted for bestemte diagnoser eller fordelinger i regioner og kommuner.

REHPA har publiceret data om dødssted for bestemte diagnoser og deres fordeling i regioner og kommuner i henholdsvis 2004-2006, 2007-2011 og 2012-2014:

Tabellen viser data fra REHPAs opgørelse af dødssted for 2012-2014


Tallene stammer fra REHPA-notatet: Dødssted og dødsårsager 2012-2014, som også viser dødssted i relation til specifikke dødsårsager.

Specialiserede palliative enheder

Tallene i tabellen er fra REHPAs kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark, opdateret i foråret 2019, hvor alle specialiserede palliative enheder fik tilsendt et survey.


Resultater fra surveyet bliver publiceret på hjemmesiden, efterhånden som data bliver bearbejdet.