Spring til hovedindhold

Litteratursøgning og søgehistorik for ernæringsrehabilitering

Formålet med protokol litteratursøgning er at afdække erfaringer med brugen af undervisningskøkkener/inddragelse af praksis i patientuddannelsen af patienter i rehabilitering med udvalgte kroniske og livstruende sygdomme.

REHPA har i samarbejde med informationsspecialist på Københavns Professionshøjskole gennemført en systematisk litteratursøgning inden for praktisk ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Arbejdet er lavet i forbindelse med udgivelsen af REHPAs formidlingsrapport ’Mad & Livskvalitet – Ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom’, som er udgivet efteråret 2019.

Formålet med litteratursøgningen er at afdække erfaringer med brugen af undervisningskøkkener/inddragelse af praksis i patientuddannelsen af patienter i rehabilitering med udvalgte kroniske og livstruende sygdomme (kræft, hjerte- og lungesygdom).

På denne side finde du information om litteratursøgningen og kan downloade selve søgestrategien og -søgehistorikken: Download Søgestrategi og -historik som pdf

Søgestrategi

Den primære søgning er foretaget i databaserne: PubMed, CINAHL og SCOPUS.

Ingen afgrænsning på: Udgivelsesår, studiedesign, publikationstype, geografi.

Søgningen afgrænses til kun at inkludere voksne 18+

Referencelister i inkluderede studier er gennemgået for relevante studier, og der er lavet citationssøgninger på udvalgte referencer i SCOPUS.

Søgeord er identificeret ved prøvesøgninger og gennemgang af relevante artikler.

Søgningen er gennemført i perioden 25.–28. marts 2019 af informationsspecialist på Københavns Professionshøjskole.

Der er søgt separat på de tre forskellige sygdomsområder med følgende søgestrenge:

PubMed

(cancer OR neoplasm OR neoplasms OR “Neoplasms”[Mesh] OR “Pulmonary Disease, Chronic Obstructive”[Mesh] OR “Lung”[Mesh] OR lung OR “chronic obstructive pulmonary disease” OR copd OR “cardiovascular diseases” OR “cardiovascular disease” OR heart OR “Cardiovascular Diseases”[Mesh])

AND

(group OR groups OR class OR classes)

AND

(“teaching kitchen” OR “teaching kitchens” OR “cooking intervention” OR “cooking interventions” OR “cooking class” OR “cooking classes” OR “cooking workshops” OR “Cooking/education”[Mesh] OR “Cooking/methods”[Mesh])

[Mesh] = Medical subject heading

CINAHL

((MM “Cooking/MT/ED”) OR “teaching kitchen” OR “teaching kitchens” OR “cooking intervention” OR “cooking interventions” OR “cooking course” OR “cooking courses” OR “cooking class” OR “cooking classes” OR “cooking workshop” OR “cooking workshops”)

AND

((MH “Neoplasms”) OR neoplasms OR neoplasm OR cancer OR oncology) OR (MH “Pulmonary Disease, Chronic Obstructive+”) OR lung OR “pulmonary obstructive chronic disease” OR copd OR “chronic obstructive pulmonary disease” or “chronic obstructive airway disease” or “chronic obstructive lung disease” OR (MH “Heart Diseases+”) OR “heart diseases”or “heart disease” or “heart diseases” OR “cardiovascular disease” OR “cardiovascular diseases” OR (MH “Cardiovascular Diseases+”))

AND

(OR group OR groups OR team OR teams OR class OR classes)

CINAHL subject heading

[MH] – explode

[MM] – major concept

Subheadings: MT/methods; ED/education

Scopus

Søgt i Title, abstract og keywords:

(”cooking interventions” OR ”cooking intervention” OR ”cooking course” OR ”cooking courses” OR ”cooking class” OR ”cooking classes” OR ”cooking workshops” OR “cooking workshop” OR “teaching kitchen” OR “teaching kitchens”)

AND

(group OR groups OR class OR classes OR team OR teams)

AND

(cancer OR neoplasm OR neoplasms OR oncology OR lung OR copd OR “chronic obstructive pulmonary disease” OR “chronic obstructive pulmonary diseases” OR “cardiovascular diseases” OR “cardiovascular disease” OR “heart disease” OR “heart diseases”)

Kriterier for titel abstract og fuldtekst screening af studier til inkludering

Inklusionskriterier: Voksne 18+, Interventionsstudie (der indgår intervention med inddragelse af praktiske øvelser relateret til ernæringsintervention), Cancer-, hjerte eller lungepatienter.

Eksklusionskriterier: Observationelle studier (studier, hvor der ikke interveneres), Studier med børn og familier.

Dataekstraktion fra inkluderede studier

Type studie: Fx review, RCT.

Patient/population

 • Overordnet sygdomsområde (kræft, hjerte, lunge)
 • Specifikt sygdomsområde/diagnose (fx iskæmiske pt., hjertesvigt)
 • Hvornår i patientforløbet?
 • Alder på patienterne
 • Andre patientkarakteristika
 • Størrelse på gruppe.

Interventionen

 • Hvad kalder de den
 • Intervention components? (hvad består interventionen af?)
 • Setting: hvor? (fx kommune, hospital, i hjemmet)
 • Setting: hvordan? (er der en nærmere beskrivelse af køkkenet/undervisningslokalet? og evt. dennes betydning for interventionen?)
 • Dosis: Hvor længe bliver de ved? (over tid, antal gange pr. uge eller lignende)
 • Hvem er den fagprofessionelle? (fx diætist, sygeplejerske, kok)
 • Teoretisk baggrund/overvejelser ifm. intervention (fx pædagogiske, didaktiske).

Sammenligning/comparison

 • Er der en kontrolgruppe? (ja/nej)
 • Hvilken intervention modtog kontrolgruppen?

Outcome

 • Hvad er primært outcome mål?
 • Hvordan er primært outcome målt? (hvilket redskab/hvilken metode)
 • Sekundære outcome? (hvis ingen, skriv NA)
 • Hvordan er sekundære outcome målt? (hvilket redskab/hvilken metode, hvis ingen, skriv NA)
 • Resultat /var der en effekt? (ja/nej)
 • Resultat/effekt: Beskriv kort
 • Økonomisk evaluering? (ja/nej)
 • Hvis ja til økonomisk evaluering: Beskriv kort.