Spring til hovedindhold

Love og retningslinjer

Få indblik i dansk lovgivning på rehabiliteringsområdet.

Her finder du link til en række officielle vejledninger, som både er tværministerielle, tværsektorielle og afgrænset til enkelte ministerielle områder:

Regioner og kommuner

Vejledningen (2014) omhandler også rehabilitering. Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold og indeholder bl.a. definitioner og ansvarsfordeling mellem sektorer.

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i regioner og kommuner

Tværministeriel vejledning (2011) fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Vejledning om kommunal rehabilitering

Servicelovens §83a

I 2015 trådte en ny lov i kraft om det, der i nogle sammenhænge har været betegnet som ”hverdagsrehabilitering”.

Rehabilitering i henhold til servicelovens §83a

Beskæftigelsesområdet

I 2013 blev rehabilitering skrevet ind i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Kommunerne er herefter forpligtet til at oprette tværfaglige rehabiliteringsteams, og tilbyde rehabiliteringsplaner som led i beskæftigelsesindsatsen til mennesker med sygdom og funktionsnedsættelse.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressource-forløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.