Spring til hovedindhold

Definitioner

I REHPA tager vi afsæt i de mest anerkendte og anvendte definitioner af rehabilitering.

De mest anvendte definitioner af rehabilitering er:

WHO

Sundhedsstyrelsens oversættelse, 2010 af WHOs definition of Rehabilitation:

”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.”

Hvidbog

Fra Hvidbog om rehabilteringsbegrebet i Danmark, MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark, 2004:

“Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

Der er grundlæggende forskelle på WHO og Hvidbogens definitioner, som er behandlet i kapitlet “Rehabiliteringsbegrebet – en indføring” i bogen Udfordringer i rehabilitering.

Sekundær forebyggelse

Terminologi – Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen, 2005, defineres sekundær forebyggelse som: “Forebyggelse, der har til formål at opspore og begrænse sygdom og risikofaktorer tidligst muligt”.

Andre kilder

MarselisborgCenteret skriver om definitioner på deres hjemmeside marselisborgcentret.dk.