Spring til hovedindhold

REHPA Forskningsklinik

REHPAs forskningsklinik udvikler og forsker i, hvordan rehabilitering og palliation kan hjælpe og støtte mennesker med livstruende sygdom.

Et REHPA-forløb i forskningsklinikken hjælper både deltagerne og giver klinikere og forskere unik, klinisk og forskningsbaseret viden.

REHPA-forløb

Deltagerne på rehabiliteringsophold bidrager til indsamling af værdifuld tværfaglig og tværvidenskabelig viden om rehabilitering og palliation ved kræft og anden livstruende sygdom. Forløbene har fokus på særlige områder, hvor der mangler dokumenteret viden og/eller klinisk erfaring inden for rehabilitering og palliation. Aktiviteterne i forskningsklinikken varetages af en bredt sammensat tværfaglig gruppe af interne og eksterne fagprofessionelle med specialviden inden for netop de områder, som er i fokus for REHPAs forskning og udvikling.

Alle ophold ’går på to ben’ og har således både et formål om at imødekomme konkrete rehabiliteringsbehov og behov for lindring hos den enkelte deltager samt at indsamle ny klinisk forskningsbaseret viden. Viden indsamlet i forbindelse med de kliniske ophold udbredes til fagprofessionelle via workshops og netværk samt via videnskabelige artikler, rapporter, notater og elektronisk formidling.

Præsentation af REHPA Forskningsklinik

I videoen møder du udvalgte medarbejdere og får et indblik i rammerne for internatopholdene hos REHPA Forskningsklinik.

Kapacitet og kategorier af REHPA-forløb

Et standard rehabiliteringsforløb ved REHPA Forskningsklinik er defineret ved et 5-dagesophold, efterfulgt af 12 ugers hjemmearbejde og derefter opfølgning på to dage. Princippet kan afviges, når målgruppe, forskningsspørgsmål eller andre klinisk faglige forhold begrunder det. REHPAs samlede kapacitet er 22 REHPA-forløb om året. Afhængig af hvilke forskningsspørgsmål og problemstillinger, som belyses, er de kliniske ophold delt i tre kategorier:

  1. Innovative forløb afvikles typisk to gange årligt og kan have fokus på kvalitativ forskning.
  2. Udviklingsforløb afvikles op til 5-6 gange årligt og omfatter typisk både kvalitativ og kvantitativ forskning.
  3. Standard rehabiliteringsforløb for mennesker med blandende kræftdiagnoser har fokus på klinisk udvikling og forskning.

Forskningsprojekter initieres af både interne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Er du forsker/kliniker med en god ide eller et behov, som bør belyses, så tøv ikke med at henvende dig til REHPA.

Læs mere om muligheder for samarbejde i profilfolderen for REHPA Forskningsklinik

Forskningsområdet udvidet til flere diagnoser og tilstande

Forskningsklinikken er godt på vej til at indfri visionen om at udvikle viden om rehabilitering til mennesker med andre diagnoser og tilstande end kræft. I 2019 blev hiv-smittede og hjertestopoverlevere en integreret del af REHPA-forløbene, hvilket har udvidet både det kliniske og forskningsmæssige arbejde.

Patientrapporterede data som samarbejdsværktøj

Under REHPA-forløbene indsamler forskningsklinikken patientrapporterede data (PRO) om deltagernes rehabiliteringsbehov. Data er tilgængelige i personens journal for både deltageren, andre sundhedsprofessionelle og den henvisende læge. Ud over resultaterne kan fagpersoner også se hvilket redskab, der er brugt til indsamlingen. Gennem dialog er deltagerne med til at afdække intensiteten af eget behov for rehabilitering og til at prioritere, hvad der er vigtigt for dem. PRO danner dermed baggrund for yderligere rehabiliteringsaktiviteter efter opholdet på REHPA. I 2020 foretager REHPA en systematisk brugerundersøgelse af deltagernes vurdering af PRO.

Koordinering og integrering af rehabilitering og palliation

Mennesker med kroniske eller uhelbredelige kræftsygdomme har ofte brug for både rehabilitering og palliation på samme tid. Det kræver fokus på både funktion, aktiviteter, lindring og livskvalitet. I 2019 tog REHPA hul på et innovativt forløb, hvis formål er at undersøge, dels om mennesker med uhelbredelig kræft har interesse i og mulighed for at deltage i REHPA-forløb, dels om REHPAs tilbud opleves meningsfulde? Det er hensigten at udvikle området forskningsmæssigt og klinisk de kommende år.

Regionale testcentre

Forskningsklinikken etablerede i 2019 unikke samarbejder om indsamling af kliniske data på regionale testcentre i Aarhus, Odense og København. De blev taget i brug til REHPAs første lodtrækningsforsøg om rehabilitering til mennesker med hoved-halskræft. De regionale testcentre giver en unik mulighed for at indhente data på forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge. Dermed giver de en større fleksibilitet for både deltagere fra hele landet og for selve forskningsdesignet. Fremadrettet udvikler REHPA testcentrenes funktion sammen Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og DEFACTUM.