Spring til hovedindhold

Lægehenvisning af mennesker med kræft

Henvises til deltagelse i et forløb rettet mod rehabilitering og lindring for patienter med nuværende eller tidligere kræftsygdom på REHPA Ambulatorium, SKS-kode 4202479, lokationsnummer 5790002406584.

Har du spørgsmål, kontakt sekretær Birthe Kargaard på telefon 30 57 10 59 eller birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

Nødvendige henvisningsoplysninger kræftpatienter – vælg sygehushenvisning og indsæt denne tekst med besvarelser:

1. Hvilken kræftdiagnose:

2. Diagnosetidspunkt: Måned: Årstal:

3. Behandling – svarmuligheder: Datoer (måned og årstal)/Nej/Ved ikke

 • Operation (en eller flere gange): Måned: Årstal:   /Nej/Ved ikke
 • Strålebehandling (en eller flere linjer/serier): Måned:  Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Kemoterapi (en eller flere linjer/serier): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Anden systemisk behandling (ex. hormon-, immun-, targeteret-): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke

4. Sygdomsstatus – svarmuligheder: Ja/Nej/Ved ikke

          ENTEN

 • Er aktuelt uden tegn på kræftsygdom: Ja/Nej/Ved ikke
  • Kurativ intenderet behandlingsforløb er afsluttet, er ikke i opfølgning: Ja/Nej/Ved ikke
  • Kurativ intenderet behandlingsforløb er afsluttet, er i opfølgning: Ja/Nej/Ved ikke
  • Er aktuelt i adjuverende (recidivprofylaktisk), systemisk behandling: Ja/Nej/Ved ikke

         ELLER

 • Har kronisk/uhelbredelig kræft: Ja/Nej/Ved ikke
  • Er aktuelt i behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke
  • Holder behandlingspause: Ja/Nej/Ved ikke
  • Har afsluttet behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke

5. Andre diagnoser/komorbiditet: Ja, hvilke:            /Nej/Ved ikke

6. Beskriv rehabiliteringsbehovet:

Henvisningskriterier kræftpatienter

 • Patienten har eller har haft en kræftsygdom og har et rehabiliteringsbehov som følge af sygdom og behandling.
 • Patienten skal være selvhjulpen og i stand til at deltage aktivt i en uges ophold samt opfølgningsdage tilpasset målgruppen.
 • Patienten skal være indstillet på at bidrage til REHPAs erfaringsopsamling og forskning via spørgeskemaer, fysisk test, interview mv.
 • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.

Et ophold på forskningsklinikken REHPA rummer ikke mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.

Igangværende behandling målrettet kræftsygdommen er ikke en absolut hindring for at deltage, såfremt det vurderes, at behandlingsudløste bivirkninger ikke udgør/kan udgøre en risiko for patienten i forbindelse med opholdet.

Forløbet omfatter testning, oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk aktivitet og individuel vejledning med det formål at fremme egen livskvalitet. Et forløb på REHPA består af 5 dages ophold + 12 ugers hjemmearbejde + 2 dages opfølgningsophold.

Vær opmærksom på, at henvisning tidligst kan sendes 4 måneder før den ønskede opholdsuge – uger kan ses på www.rehpa.dk/REHPA-forløb, hvor der også kan downloades en pjece om forløbet.