Spring til hovedindhold

Lægehenvisning af mennesker med kronisk eller fremskreden kræft – livsfortællinger

Henvises til deltagelse i REHPA-forløbet ‘Livsfortællinger’ på REHPA Ambulatorium, SKS-kode 4202479, lokationsnummer 5790002406584.

Har du spørgsmål, kontakt sekretær Birthe Kargaard på telefon 30 57 10 59 eller birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

Nødvendige henvisningsoplysninger kræftpatienter – vælg sygehushenvisning og indsæt denne tekst med besvarelser:

1. Hvilken kræftdiagnose:

2. Diagnosetidspunkt: Måned: Årstal:

3. Behandling – svarmuligheder: Datoer (måned og årstal)/Nej/Ved ikke

 • Operation (en eller flere gange): Måned: Årstal:   /Nej/Ved ikke
 • Strålebehandling (en eller flere linjer/serier): Måned:  Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Kemoterapi (en eller flere linjer/serier): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Anden systemisk behandling (ex. hormon-, immun-, targeteret-): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke

4. Sygdomsstatus – svarmuligheder: Ja/Nej/Ved ikke

 • Har kronisk/uhelbredelig kræft: Ja/Nej/Ved ikke
  • Er aktuelt i behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke
  • Holder behandlingspause: Ja/Nej/Ved ikke
  • Har afsluttet behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke

5. Andre diagnoser/komorbiditet: Ja, hvilke:            /Nej/Ved ikke

6. Beskriv rehabiliteringsbehovet:

Henvisningskriterier til forløbet ‘Livsfortællinger’

 • Patienten har en kronisk eller fremskreden kræftsygdom.
 • Patienten skal have behov for støtte til at finde fodfæste i livet med en fremskreden kræftsygdom.
 • Patienten må godt være i behandling målrettet kræftsygdommen, såfremt denne behandling ikke hindrer aktiv deltagelse i rehabiliteringsforløbet.
 • Patienten skal være selvhjulpen og i stand til at deltage aktivt i et 4-dagesophold samt opfølgningsdage tilpasset målgruppen.
 • Patienten skal være indstillet på at bidrage til REHPAs erfaringsopsamling og forskning via spørgeskemaer, interview mv.
 • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.

Et ophold på forskningsklinikken REHPA rummer ikke mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.

Igangværende behandling målrettet kræftsygdommen er ikke en absolut hindring for at deltage, såfremt det vurderes, at behandlingsudløste bivirkninger ikke udgør/kan udgøre en risiko for patienten i forbindelse med opholdet.

Forløbet omfatter testning, oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk aktivitet og individuel vejledning med det formål at fremme egen livskvalitet. Et forløb på REHPA består af 4-dages ophold + 6-12 ugers hjemmearbejde + 2-dages opfølgningsophold.

Vær opmærksom på, at henvisning tidligst kan sendes 4 måneder før den ønskede opholdsuge – uger kan ses på www.rehpa.dk/REHPA-forløb, hvor der også kan downloades en pjece om forløbet.