Spring til hovedindhold

Lægehenvisning af mennesker med kronisk kræft – Naturen til bevægelse og pause

Henvises til deltagelse i REHPA-forløbet ‘Naturen til bevægelse og pause’ på REHPA Ambulatorium, SKS-kode 4202479, lokationsnummer 5790002406584.

Har du spørgsmål, kontakt sekretær Birthe Kargaard på telefon 30 57 10 59 eller birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

Nødvendige henvisningsoplysninger kræftpatienter – vælg sygehushenvisning og indsæt denne tekst med besvarelser:

1. Hvilken kræftdiagnose:

2. Diagnosetidspunkt: Måned: Årstal:

3. Behandling – svarmuligheder: Datoer (måned og årstal)/Nej/Ved ikke

 • Operation (en eller flere gange): Måned: Årstal:   /Nej/Ved ikke
 • Strålebehandling (en eller flere linjer/serier): Måned:  Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Kemoterapi (en eller flere linjer/serier): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Anden systemisk behandling (ex. hormon-, immun-, targeteret-): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke

4. Sygdomsstatus – svarmuligheder: Ja/Nej/Ved ikke

 • Har kronisk/uhelbredelig kræft: Ja/Nej/Ved ikke
  • Er aktuelt i behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke
  • Holder behandlingspause: Ja/Nej/Ved ikke
  • Har afsluttet behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke

5. Andre diagnoser/komorbiditet: Ja, hvilke:            /Nej/Ved ikke

6. Beskriv rehabiliteringsbehovet:

Henvisningskriterier til forløbet ‘Naturen til bevægelse og pause’

 • Patienten har en kronisk/fremskreden/uhelbredelig kræftsygdom.
 • Patienten skal have behov for støtte til at arbejde med, hvordan fysisk og mental velvære kan fastholdes/forbedres.
 • Patienten må godt være i behandling målrettet kræftsygdommen, såfremt denne behandling ikke hindrer aktiv deltagelse i rehabiliteringsforløbet.
 • Patienten skal have en gangdistance på minimum 300 m og kunne deltage i udendørs aktivitet/undervisning i min. en time ad gangen, uanset årstid og vejr.
 • Patienten skal være selvhjulpen og i stand til at deltage aktivt i et 4-dagesophold samt opfølgningsdage tilpasset målgruppen.
 • Patienten skal være indstillet på at bidrage til REHPAs erfaringsopsamling og forskning via spørgeskemaer, interview mv.
 • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.

Et ophold på forskningsklinikken REHPA rummer ikke mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.

Igangværende behandling målrettet kræftsygdommen er ikke en absolut hindring for at deltage, såfremt det vurderes, at behandlingsudløste bivirkninger ikke udgør/kan udgøre en risiko for patienten i forbindelse med opholdet.

Forløbet omfatter testning, oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk aktivitet og individuel vejledning med det formål at fremme egen livskvalitet. Et forløb på REHPA består af 4-dages ophold + 6-12 ugers hjemmearbejde + 2-dages opfølgningsophold.

Vær opmærksom på, at henvisning tidligst kan sendes 4 måneder før den ønskede opholdsuge – uger kan ses på www.rehpa.dk/REHPA-forløb, hvor der også kan downloades en pjece om forløbet.