Spring til hovedindhold

Studieophold hos REHPAs forskningsklinik

Er du interesseret i klinisk rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme? Kan du afsætte to til fem dage til at indgå i et rehabiliteringsforløb, hvor du sammen med holdets deltagere oplever den kliniske praksis som REHPAs deltagere indgår i? Så er et studieophold hos REHPAs forskningsklinik måske noget for dig?

REHPA-FORLØB

REHPA gennemfører året igennem forskellige rehabiliteringsforløb for mennesker med livstruende sygdom. Et REHPA-forløb omfatter typisk et indledende ugeophold, efterfulgt af 12 uger med hjemmearbejde herunder fysisk træning efter aktivitetsdagbog med de/det af deltagerne formulerede mål samt sluttende med en 2-dagesopfølgning.

Et REHPA-forløb har to hensigter: Dels at tilbyde konkret formaliseret rehabilitering til deltagerne, dels at udvikle viden inden for bestemte områder. Læs mere om REHPA-forløb

STUDIEOPHOLD FOR FAGPROFESSIONELLE

Du kan søge om at deltage i et REHPA-forløb som fagprofessionel. Her vil du få inspiration og viden, som du kan bruge i dit eget faglige virke. På alle forløb er der fokus på, hvilke redskaber der anvendes ift. behovsvurdering, målsætning og evaluering samt pædagogiske og didaktiske forhold.

Som fagprofessionel får du:

 • Introduktion til REHPAs organisering, programmer og øvrige forskningsindsatser
 • Deltagelse i det gruppebaserede rehabiliteringsprogram på lige fod med de øvrige mennesker, som er visiteret til deltagelse i rehabiliteringsprogrammet
 • Sparring på din egen kliniske udviklingspraksis
 • Adgang til REHPAs bibliotek under opholdet
 • Overnatning i enkelværelse med bad og toilet på gangen samt fuld forplejning
 • Mulighed for at evaluere dit udbytte og samlede ophold.

Vi forventer af dig:

 • At du identificerer, hvilke REHPA-forløb du vil være interesseret i. Se listen over kommende REHPA-forløb
 • At du deltager fra mandag, hvor 5-dagesopholdet begynder, og det antal dage, som du har mulighed for – gerne alle fem dage. Dette af hensyn til de øvrige deltagere
 • At du som minimum har en relevant mellemlang videregående uddannelse i relation til rehabilitering og palliation
 • At du indgår i gruppen og deltager på samme niveau som øvrige deltagere
 • At du balancerer din egen professionsviden og personlige/private observation og forhold.

”Som sundhedsprofessionelle tror vi ofte, at patienterne hurtigt får det bedre og vender tilbage til deres tidligere liv efter endt behandling. Men mit møde med deltagerne her på REHPA viser, at sådan er virkeligheden langt fra. Jeg hører deltagerne fortælle, at deres personlige proces med at finde tilbage til livet efter behandlingen meget ofte er lang og virkelig hård. Mange oplever psykiske problemer, måske mange måneder efter, at de er erklæret raske. Problemerne skyldes, at de har været truet på livet af sygdom. Patienterne er slet ikke forberedte på, at det kan give dem problemer, og vi som sundhedsprofessionelle er måske heller ikke opmærksomme på, hvor meget det psykiske fylder for patienterne – også lang tid efter. Når jeg kommer hjem til mine patienter, vil jeg forsøge at forberede dem på, at de måske ikke bare kan fortsætte livet som vanligt efter endt behandling, men at de må forvente en psykisk reaktion, efter at de har været livstuet syg.”
Louise Meller Jacobsen er sygeplejerske på Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor hun som del af et rehabiliteringsteam arbejder med kræftpatienter efter udskrivelse. Louise har været praktikant på et REHPA-ophold som del af specialuddannelsen i kræftsygepleje.

PRIS OG ANSØGNING

Udfyld dette skema og send det sammen med en motiveret ansøgning til klinisk leder Annette Rasmussen.

Et studieophold koster 7.700 kroner eksklusiv moms. Prisen dækker de samlede undervisningsaktiviteter og individuel faglig sparing samt overnatning og forplejning. Der er to pladser på hvert REHPA-ophold.

Forskellige typer klinisk udviklingspraksis

REHPA har tre typer af forløb, som bygger på forskellig udviklingspraksis: Innovative forløb, Udviklingsforløb og Standard rehabiliteringsforløb.

Innovative forløb

Innovative forløb har til formål at udforske, udvikle og afprøve nye metoder og/eller undersøge uafdækkede fænomener knyttet til grupper af mennesker, som lever med/efter livstruende sygdom. Vi afholder typisk to kliniske forløb om året, hvor kliniske erfaringer og forskning opsamles systematisk med relevant forskningsmetodik. Der afrapporteres som minimum med et REHPA notat, som systematisk beskriver gennemførsel og erfaringer samt evt. med supplerende videnskabelig produktion.

Udviklingsforløb

Udviklingsforløb har til formål at udarbejde systematisk forskningsbaseret viden om rehabiliterende tiltag, som peger frem mod fagprofessionelles rehabiliterende tiltag i kommunal og regional praksis for mennesker med livstruende sygdomme. De kommende år er udviklingsforløbene fortrinsvis målrettet kræftpatienter. Der stiles mod minimum 100 deltagere, hvorfor de kliniske forløb forventes afviklet minimum 5-6 gange over en toårig periode. Der afrapporteres på rapportniveau og videnskabelig produktion.

Standard rehabiliteringsforløb

Standard rehabiliteringsforløb er for mennesker med kræft/efter kræft, som har et rehabiliteringsbehov. Fokus er at indsamle viden, som gør det muligt at forstå rehabiliteringsbehov og erfaringer over tid i forhold til livskvalitet, funktionsniveau, senfølger og aktivitet. Forløbene skal levere viden, som kan bidrage til ensartet kommunal praksis for rehabilitering målrettet særlige problemstillinger eller målgrupper, som fx søvn, unge, mænd, seksualitet, pårørende, socialt udsatte, m.v.

”Jeg er blevet bekræftet i, hvor nødvendig rehabilitering er for mennesker med livstruende sygdom. Vi ved, at den fysiske rehabilitering i form at træning er vigtig, men ofte overser eller glemmer vi, hvor vigtig det er se ”det hele menneske”. Jeg håber, at de kommunale rehabiliteringstilbud udvikles, så de også hjælper patienterne med det eksistentielle – med det at være menneske. Det har patienterne virkelig brug for, men det har systemet sjældent tid og rum til at italesætte. Jeg vil anbefale andre sundhedsprofessionelle at deltage i et REHPA-ophold, for det giver virkelig inspiration og viser mange vinkler på rehabilitering.”
Anne Mette Hansen er sygeplejerske på Strålebehandlingen på OUH. Anne Mette har været praktikant på et REHPA-ophold som del af specialuddannelsen i kræftsygepleje.

Kontakt

Kontakt klinisk leder Annette Rasmussen, hvis du er interesseret i et studieophold hos REHPAs forskningsklinik.