Spring til hovedindhold

Temadage og konferencer

Her finder du dagsordener og omtaler fra konferencer og temadage, som REHPA arrangerer eller deltager i.

Ønsker du at blive inviteret til næste offentlige REHPA arrangement, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret.

2024

Konference: Senfølger efter kræft – et felt i udvikling – 25.01.2024

Med udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden sætter vi spot på aktuelle temaer om generelle senfølger på kræftområdet.

Konferencen er arrangeret af DCCC Senfølgenetværk og REHPA.

Målgruppe er fagprofessionelle med tilknytning til senfølgeklinikker eller fagprofessionelle ansat på relevante afdelinger på sygehuse, i kommuner eller civilsamfundet.

Konferencen afholdes på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense. Det er gratis at deltage.

Find program og tilmelding på Conference Manager – tilmeldingsfrist den 17. december 2023

2023

Lindring af kræftpatienters psykosociale og eksistentielle/åndelige smerter – 21.09.2023

‘Total pain’ dækker over både fysiske, psykosociale og eksistentielle/åndelige smerter i forbindelse med livstruende sygdom. Her understreger WHO og internationale retningslinjer vigtigheden af at dække alle fire aspekter af totalsmerten. I Danmark er lindring af fysisk smerte veletableret, mens lindring af psykosociale og især eksistentielle/åndelige smerter er præget af stor usikkerhed. Blandt andet på grund af danskernes berøringsangst i relation til døden og det åndelige.

Klinisk Institut og Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU indbyder med REHPA og AgeCare til en mini-konference, der belyser, hvordan vi bedst kan lindre totalsmertens psykosociale og eksistentielle/åndelige aspekter, herunder hvordan det kan ske systematisk gennem patientrapporterede oplysningsskemaer (PRO) til brug i almen praksis, onkologiske afdelinger, palliative teams, etc.

Arrangementer afholdes i Auditorium O100 lige ved hovedindgangen til SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M

Mini-konferencen var gratis.

Professortiltrædelse for Mette Raunkiær og adjungeret professor Carl Tollef Solberg – 22.09.2023

Den 22. september 2023 tiltrådte Mette Raunkiær som professor i rehabilitering og palliation i primærsektor og Carl Tollef Solberg som adjungeret professor (medicinsk etik) ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation med tiltrædelsesseminaret “Palliative Care: Death and Dying”. Tiltrædelsen og efterfølgende reception fandt sted hos REHPA Forskningsklinik i Nyborg.

Temadag: Fra borger til medlem – 08.09.2023

Temadag om, hvordan vi bedst understøtter overgangen fra kommunal rehabilitering til fysisk aktivitet og fællesskab i civilsamfundet for borgere.

Temadagen var arrangeret af Lejre Kommune, Faxe Kommune, Køge Kommune, Greve Kommune, Stevns Kommune og REHPA.

Målgruppe: Fagprofessionelle der arbejder med kommunal rehabilitering (og brobygning til civilsamfundet) og andre med interesse for området (fx instruktører i civilsamfundstilbud).

Se program for temadagen

Konference: Hjerterehabilitering i Danmark – hvad nu? – 25.04.2023

Vi fejrer 25-året for hjerterehabilitering i Danmark med en status for udviklingen her og nu. Vi sætter fokus på kvalitetsudvikling, redskaber, aktuelle indsatser til og visioner for at omsætteviden til praksis – og vi drøfter udviklingsperspektiverne for hjerterehabilitering i fremtiden.

Konferencen er arrangeret af DEFACTUM, Hjerteforeningen, REHPA, RKKP og Sundhedsdatastyrelsen.

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder med hjerterehabilitering.

Se programmet for konferencen

Tidligere afholdte arrangementer

2022

Workshop: Tværsektorielt samarbejde om kræftopfølgning og kræftrehabilitering – 14.12.2022

REHPA og Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU har i 2022 udgivet én rapport om kræftrehabilitering i Danmark og én om kræftopfølgning og palliation i almen praksis. Rapporterne kommer med en række anbefalinger, som kalder på handling.

Formålet med workshoppen var at bringe aktører fra Odense Universitetshospital, de fynske kommuner, almen praksis og OUH’s Brugerpanel sammen for at identificere løsninger, der kan omsætte rapporternes anbefalinger til handling.

Målgruppe: Aktører fra Odense Universitetshospital, de fynske kommuner, almen praksis og OUH’s Brugerpanel.

Workshoppen blev afholdt af KompetenceCenter for Rehabilitering, OUH,  Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU og REHPA.

Se programmet for workshoppen

Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 02.11.2022

Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande inviterede til temadag den 2. november 2022 i Vejle.

Temadagen blev støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om programmet for temadagen

14. nationale rehabiliteringskonference – 12.05.2022

Med afsæt i den nye hvidbog søgte at “oversætte” fra begreb til praksis og skabe rum for refleksion hos deltagerne på den 14. nationale rehabiliteringskonference den 12. maj 2022. Konferencen kiggede også på, hvilken betydning det har for praksis, at vi nu har en ny definition? Og hvordan vilkårene for rehabilitering er i fremtiden?

Konferencen var arrangeret af Rehabiliteringsforum Danmark, REHPA, DEFACTUM og VELUX FONDEN.

Find program for dagen

Konference: Fra hverdagsrehabilitering til palliativ indsats – 05.05.2022

Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Hvordan kan vi forbedre og sammentænke indsatserne? Under konferencen var der tid til refleksion og drøftelse af indsatser, der samlede erfarne forskere og medarbejdere fra praksis.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og REHPA.

Læs mere i kalenderen

Nationalt virtuelt symposium: Supportive & Palliative Care in Cancer – 23.03, 30.03. og 06.04.2022

Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker i Kræftfeltet (DFSK) afholder i samarbejde med REHPA et nationalt virtuelt symposium med titlen “Supportive & Palliative Care in Cancer”. Det består af tre eftermiddage i foråret 2022, henholdsvis den 23. og 30. marts samt 6. april kl. 13.00-15.30. Det er online og koster samlet 200 kroner eksklusive moms.

Læs mere om det virtuelle symposium

2021

Konference om senfølger efter kræft den 11. oktober 2021
KL, REHPA, Senfølgerforeningen og Kræftens Bekæmpelse inviterede til konferencen “Fokus på senfølger i den kommunale kræftrehabilitering” mandag den 11. oktober 2021 på Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand. Konferencen satte fokus på senfølger efter kræft i den kommunale rehabilitering, ny viden om senfølger og rehabilitering samt gav mulighed for erfaringsudveksling og diskussion af, hvordan opgaven med hjælp til senfølger skal løftes.

300 kommunale og regionale fagfolk og ledere samt beslutningstagere i sundhedsvæsenet med interesse for senfølger og rehabilitering efter kræft var samlet for at udveksle viden om og blive klogere på senfølger og kommunal rehabilitering efter kræft.

PRO temadag den 2. september 2021
REHPA satte i samarbejde med Dansk Implementeringsnetværk fokus på PRO med temadagen: Implementering og brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) i rehabilitering og palliation den 2. september 2021 hos REHPA i Nyborg.
Det var en hybriddag med mulighed for både fysisk tilstedeværelse (ca. 30 deltagere) og online adgang (godt 100 deltagere).

REHPA-webinar om rehabilitering efter COVID-19 den 18. juni 2021
Fredag den 18. juni afholdt REHPA webinar om rehabilitering efter COVID-19.

REHPA-webinar i forbindelse med lancering af national kortlægning af rehabilitering efter benamputation den 15. juni 2021
I anledningen af at REHPA udgiver rapporten “Kortlægning af regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer der får amputeret ben i Danmark” inviterede REHPA til webinar for alle med interesse for rehabilitering og palliation i forbindelse med benamputationer.

REHPA-webinaret blev optaget, og du kan se eller gense oplæggene her: Se oplæggene fra REHPA-webinar om benamputation

REHPA-webinar om palliation den 20. maj 2021
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 11.45-16.00 afholdt REHPA webinar, der satte fokus på brobygning og sammenhænge mellem specialiseret og basal palliativ indsats med efterfølgende boglancering af den danske oversættelse af “Watch with me”, “Bliv her og våg”.

Se eller gense videoerne fra dagen: Videoer fra REHPA-webinaret om palliation

Webinar om senfølger og rehabilitering efter Covid-19 – marts/april 2021
I samarbejde med Odense Universitetshospital deltog REHPA i webinaret “COVID-19 – Senfølger og rehabilitering” den 25. marts 2021 kl. 14-15 og den 7. april 2021 kl. 9-10. Webinaret var henvendt til fagprofessionelle i Region Syddanmarks kommuner, hvis arbejde omhandler borgere, der oplever senfølger efter Covid-19, så som terapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, sagsbehandlere, ledere og andre.

2020

Afsluttende konference i projektet “Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver (DEM-REHAB)” – 26.10.2020
Mandag den 26. oktober kl. 9.30-16.00 afholdt REHPA afsluttende konference på Nyborg Strand for projektet “Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver (DEM-REHAB)“.

Se videoer og oplæg fra dagen, der blev livestreamet


Seminar om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom – 14.08.2020
Fredag den 14. august 2020 kl. 09.15-15.00 afholdt REHPA, Nyborg seminar i samarbejde med DEFACTUM om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom. Formålet med dagen var at udveksle viden og erfaringer på tværs af kommuner, hospitaler og private organisationer. Seminaret blev livestreamet.

Se videoer og oplæg fra seminaret


Workshop om resultaterne fra forskningsprojekt om kræftrehabilitering til unge voksne – 27.02.2020
Torsdag den 27. februar afholdt REHPA workshop for unge voksne, der har eller har haft kræft, deres pårørende samt fagprofessionelle hos REHPA i Nyborg.
Workshoppen var en del af forskningsprojektet “Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektet”.

Kun for inviterede deltagere. For yderligere oplysninger kontakt Maria Aagesen


Workshop: REHPA FoodLab, Mad, måltider og livskvalitet til mennesker med livstruende sygdomme – 06.-07.02.2020
Ernæringsinterventioner i rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme var i fokus på workshop med internatophold hos REHPA i Nyborg, torsdag-fredag den 6.-7. februar 2020.

Kun for inviterede deltagere. For yderligere oplysninger kontakt Annette Rasmussen


Workshop: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne – 16.01.2020
Kræftens Bekæmpelse, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) og REHPA afholdt workshoppen: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne torsdag den 16. januar kl. 10-15 hos Kræftens Bekæmpelse, København.

Læs mere om workshoppen

2019

Workshop: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme? – 11.11.2019
REHPA og projektgrupperne bag forløbene ”Rehabiliteringsophold til mennesker med MPN og Myelomatose” inviterede til en spændende workshop om: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme? (Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelomatose) den 11. november kl. 09.30-15.30 hos REHPA, Nyborg.

Se oplæg og videoer fra workshoppen


Seminar: Improving rehabilitation – the need for theories – 26.09.2019
Masteruddannelsen i rehabilitering (SDU), REHPA og DEFACTUM havde fornøjelsen at invitere til seminaret: Improving rehabilitation – the need for theories ved Professor Sarah Dean, University of Exeter, UK. Seminaret stillede skarpt på anvendelsen af teorier i rehabiliteringsforskning og evaluering.

Læs mere om seminaret


Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 19.11.2019
Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande inviterer til temadag. Temaer for dagen var: Muligheder for aflastning til familier, Livsfortælling og uhelbredeligt syge børn og Forebyggelse af udbrændthed, omsorgstræthed og sekundær traumatisering er en holdsport.

Læs mere om temadagen


Workshop: Behov for støtte hos mennesker med hjernetumor grad 3-4 og deres pårørende – 29.04.2019
REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Fokus på hverdagen – støtte til mennesker med hjernetumorgrad III og IV og deres pårørende” inviterede til workshop med formålet at drøfte og udveksle egne erfaringer og praksis med målgruppen, herunder hvordan vi hver især og sammen fremadrettet i højere grad kan imødekomme målgruppen og deres behov.

Læs mere om workshoppen


Workshop: Energi til livet – et eksistentielt rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft – 05.04.2019
REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med kræft” inviterede til en spændende workshop den 5. april 2019 i Odense.

Læs mere om workshoppen

2018

Workshop om brug af narrativer med professor Arthur Frank – 03.12.2018
Mandag den 3. december 2018 holdt REHPA en workshop med den canadiske professor Arthur Frank fra University of Calgary. Workhoppen foregik hos REHPA i København, og der var 25 pladser.

Læs mere om workshoppen


Årsmøde i Forskernetværket for Palliation – 08.11.2018

Torsdag den 8. november 2018 holdt Forskernetværket for Palliation deres årsmøde hos REHPA i Nyborg.


Workshop om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom – 24.10.2018
Hvordan forbedrer vi mødet med den erhvervsaktive borger med en livstruende sygdom? Det var emnet for en workshop, som REHPA holdt onsdag den 24. oktober 2018 i Nyborg. Formålet med workshoppen var, at deltagerne gennem erfaringsudveksling fik ny viden om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom, som kan bidrage til at fremme dit daglige arbejde med arbejdsfastholdelse på tværs af sundhedssektoren, socialsektoren og arbejdsmarkedet.

Læs mere om workshoppen


Karen la Cours professortiltrædelse – 28.09.2018
Fredag den 28. september 2018 blev en faglig festdag hos REHPA, da Karen la Cour tiltrådte som professor i rehabilitering og palliation ved Sundhedsvidenskabelig Fakultet, SDU.


Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 06.09.2018
Torsdag den 6. september 2018 afholdt Hospice Forum Danmark, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker og REHPA den femte temadag om lindrende indsats til familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande. Temadagens formål var at sætte fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres, at udbrede faglig viden om emnet samt at skabe dialog og netværk.

Læs mere om temadagen ‘Palliativ indsats til børn og unge i Danmark, 2018’


Temadag i Region Sjælland om palliation til mennesket med hjertesvigt – 04.09.2018
Hverdagen med hjertesvigt indeholder både fysiske og eksistentielle problemer og opleves som en kontinuerlig bølgegang mellem forværring og forbedring. En palliativ indsats kan hjælpe med at lindre disse problemer, men vi mangler kompetencer og organisatoriske tiltag på tværs af palliation og kardiologi.

Læs mere om temadagen om palliation til hjertesvigt


Workshop om PRO-arbejdet for hjerterehabilitering – 18.06.2018
REHPA var vært ved den første workshop om implementering af PRO (patientrapporterede oplysninger) for hjerterehabilitering. Workshoppen var for fagprofessionelle inden for hjerterehabilitering og blev afholdt hos REHPA i Nyborg.

Se oplæg fra workshoppen som videoer


Seminar om Cicely Saunders, ‘total pain’ og og helhedsorienteret lindring i praksis – 13.06.2018
REHPA holdt et seminar i anledning af Cicely Saunders 100 års dag om begrebet ‘total pain’ og helhedsorienteret lindring i praksis. Seminaret blev holdt på Syddansk Universitet i Odense og bød på en række meget interessante oplæg.

Se dagens oplæg som videoer


Workshop om rehabilitering til unge efter kræft – 25.05.2018
Workshop hos REHPA den 25. maj 2018 om, hvordan man bedst støtter de unge i forbindelse med en kræftdiagnose, samt hvilken rehabilitering de unge skal og kan tilbydes i Danmark. På workshoppen blev der dannet et fagligt netværk, der skal arbejde med at udvikle rehabilitering til unge kræftpatienter. Læs mere om netværket

Se dagens oplæg som film


Temadag om søvn hos kræft- og hjertepatienter – 23.04.2018
Temadag hos REHPA den 23. marts 2018 om søvn hos kræft- og hjertepatienter. Dagens oplæg gav både praktiske og teoretiske vinkler på søvn og søvnproblemer hos mennesker med livstruende sygdom. Der deltog ca. 70 sundhedsprofessionelle og forskere i temadagen.

Se dagens oplæg som film og download præsentationerne som pdf


Rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom – 02.03.2018
REHPA holdt seminar om rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom fredag den 2. marts 2018 i Nyborg. På seminaret deltog ca. 70 fagpersoner, der beskæftiger sig med indsatser til mennesker med livstruende sygdom i kommunalt eller regionalt regi eller i uddannelsessystemet.

Se dagens oplæg som film og download dagens præsentationer

2017

Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 25. oktober 2017
Temadag om palliation til børn og unge i Danmark blev holdt på Syddansk Universitet den 25. oktober 2017 og var arrangeret af Arbejdsgruppen for palliativ indsats til børn og unge med livsbegrænsende og/eller livstruende tilstande.


Døden, hospice og palliation – historisk set – 23. oktober 2017


Workshop on writing, narratives and medicine – 3. oktober 2017

Download dagens præsentationer


Workshop om palliation til børn, unge og deres familier – 2. maj 2017
Sundhedsstyrelsen afholdt den 2. maj 2017 en workshop om palliation til børn, unge og deres familier. REHPA var medarrangør af workshoppen, og her finder du opsamling samt dagens præsentationer.

Download Faglig opsamling fra workshoppen om palliation til børn, unge og deres familier

Der blev holdt følgende oplæg:


REHPAs officielle åbning den 9. juni 2017
Fredag den 9. juni 2017 blev REHPA officielt indviet som nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation i Danmark. Det var en festlig dag med åbning og tre professortiltrædelse.

Her kan du se dagens faglige oplæg


Temadag i palliation 2017 – afholdt 25. april 2017


Netværksmøde for patientforeninger – afholdt 11. januar 2017, referat