Spring til hovedindhold

Temadage og konferencer

Her finder du dagsordener og omtaler fra konferencer og temadage, som REHPA arrangerer eller deltager i.

Ønsker du at blive inviteret til næste offentlige REHPA arrangement, så tilmeld dig gerne vores nyhedsbrev og hold dig opdateret.

2021

PRO temadag
REHPA sætter i samarbejde med Dansk Implementeringsnetværk fokus på PRO med temadagen: Implementering og brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) i rehabilitering og palliation
Der er tale om hybriddag med mulighed for både fysisk tilstedeværelse og online adgang.

Læs mere og tilmeld dig på: https://www.rehpa.dk/begivenhed/pro-temadag/

REHPA-webinar om rehabilitering efter COVID-19 den 18. juni 2021
Fredag den 18. juni afholder REHPA webinar om rehabilitering efter COVID-19. Webinaret bliver optaget og lagt på rehpa.dk året ud.

Læs mere og tilmeld dig på linket: REHPA-webinar: Perspektiver på rehabilitering efter COVID-19 infektion

REHPA-webinar i forbindelse med lancering af national kortlægning af rehabilitering efter benamputation den 15. juni 2021
I anledningen af at REHPA udgiver rapporten “Kortlægning af regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer der får amputeret ben i Danmark” inviterer REHPA til webinar for alle med interesse for rehabilitering og palliation i forbindelse med benamputationer.

Tilmeld dig via linket

REHPA-webinar om palliation den 20. maj 2021
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 11.45-16.00 afholder REHPA webinar, der sætter fokus på brobygning og sammenhænge mellem specialiseret og basal palliativ indsats med efterfølgende boglancering af den danske oversættelse af “Watch with me”, “Bliv her og våg”.

Så snart videoerne er klar, lægger vi dem online på rehpa.dk

Webinar om senfølger og rehabilitering efter Covid-19
I samarbejde med Odense Universitetshospital deltog REHPA i webinaret “COVID-19 – Senfølger og rehabilitering” den 25. marts kl. 14-15 og den 7. april kl. 9-10. Webinaret var henvendt til fagprofessionelle i Region Syddanmarks kommuner, hvis arbejde omhandler borgere, der oplever senfølger efter Covid-19, så som terapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, sagsbehandlere, ledere og andre.

2020

Afsluttende konference i projektet “Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver (DEM-REHAB)”
Mandag den 26. oktober kl. 9.30-16.00 afholder REHPA afsluttende konference på SDU i Odense for projektet “Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver (DEM-REHAB)“.

Se videoer og oplæg fra dagen, der blev livestreamet


Seminar om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom – 14.08.2020
Fredag den 14. august kl. 09.15-15.00 afholder REHPA, Nyborg seminar i samarbejde med DEFACTUM om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom. Formålet med dagen er at udveksle viden og erfaringer på tværs af kommuner, hospitaler og private organisationer. Seminaret bliver livestreamet.

Se videoer og oplæg fra seminaret


Workshop om resultaterne fra forskningsprojekt om kræftrehabilitering til unge voksne – 27.02.2020
Torsdag den 27. februar afholder REHPA workshop for unge voksne, der har eller har haft kræft, deres pårørende samt fagprofessionelle hos REHPA i Nyborg.
Workshoppen afholdes som en del af forskningsprojektet “Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektet”.

Kun for inviterede deltagere. For yderligere oplysninger kontakt Maria Aagesen


Workshop: REHPA FoodLab, Mad, måltider og livskvalitet til mennesker med livstruende sygdomme – 06.-07.02.2020
Ernæringsinterventioner i rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme er i fokus på workshop med internatophold hos REHPA i Nyborg, torsdag-fredag den 6.-7. februar 2020.

Kun for inviterede deltagere. For yderligere oplysninger kontakt Annette Rasmussen


Workshop: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne – 16.01.2020
Kræftens Bekæmpelse, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) og REHPA afholder workshoppen: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne torsdag den 16. januar kl. 10-15 hos Kræftens Bekæmpelse, København.

Læs mere om workshoppen

2019

Workshop: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme? – 11.11.2019
REHPA og projektgrupperne bag forløbene ”Rehabiliteringsophold til mennesker med MPN og Myelomatose” inviterer til en spændende workshop om: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme? (Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelomatose) den 11. november kl. 09.30-15.30 hos REHPA, Nyborg.

Se oplæg og videoer fra workshoppen


Seminar: Improving rehabilitation – the need for theories – 26.09.2019
Masteruddannelsen i rehabilitering (SDU), REHPA og DEFACTUM har fornøjelsen at invitere til seminaret: Improving rehabilitation – the need for theories ved Professor Sarah Dean, University of Exeter, UK. Seminaret stiller skarpt på anvendelsen af teorier i rehabiliteringsforskning og evaluering.

Læs mere om seminaret


Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 19.11.2019
Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande inviterer til temadag. Temaer for dagen er: Muligheder for aflastning til familier, Livsfortælling og uhelbredeligt syge børn og Forebyggelse af udbrændthed, omsorgstræthed og sekundær traumatisering er en holdsport.

Læs mere om temadagen


Workshop: Behov for støtte hos mennesker med hjernetumor grad 3-4 og deres pårørende – 29.04.2019
REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Fokus på hverdagen – støtte til mennesker med hjernetumorgrad III og IV og deres pårørende” inviterer til workshop med formålet at drøfte og udveksle egne erfaringer og praksis med målgruppen, herunder hvordan vi hver især og sammen fremadrettet i højere grad kan imødekomme målgruppen og deres behov.

Læs mere om workshoppen


Workshop: Energi til livet – et eksistentielt rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft – 05.04.2019
REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med kræft” inviterer til en spændende workshop den 5. april i Odense.

Læs mere om workshoppen

2018

Workshop om brug af narrativer med professor Arthur Frank – 03.12.2018
Mandag den 3. december 2018 holder REHPA en workshop med den canadiske professor Arthur Frank fra University of Calgary. Workhoppen foregår hos REHPA i København, og der er 25 pladser.

Læs mere om workshoppen


Årsmøde i Forskernetværket for Palliation – 08.11.2018

Torsdag den 8. november 2018 holder Forskernetværket for Palliation deres årsmøde hos REHPA i Nyborg.

Læs mere om årsmødet


Workshop om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom – 24.10.2018
Hvordan forbedrer vi mødet med den erhvervsaktive borger med en livstruende sygdom? Det er emnet for en workshop, som REHPA holder onsdag den 24. oktober i Nyborg. Formålet med workshoppen er, at du gennem erfaringsudveksling får ny viden om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom, som kan bidrage til at fremme dit daglige arbejde med arbejdsfastholdelse på tværs af sundhedssektoren, socialsektoren og arbejdsmarkedet.

Læs mere om workshoppen


Karen la Cours professortiltrædelse – 28.09.2018
Fredag den 28. september 2018 blev en faglig festdag hos REHPA, da professor Karen la Cour tiltrådte som professor i rehabilitering og palliation ved Sundhedsvidenskabelig Fakultet, SDU.

Se dagens forelæsninger


Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 06.09.2018
Torsdag den 6. september 2018 afholdt Hospice Forum Danmark, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker og REHPA den femte temadag om lindrende indsats til familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande. Temadagens formål er at sætte fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres, at udbrede faglig viden om emnet samt at skabe dialog og netværk.

Læs mere om temadagen ‘Palliativ indsats til børn og unge i Danmark, 2018’


Temadag i Region Sjælland om palliation til mennesket med hjertesvigt – 04.09.2018
Hverdagen med hjertesvigt indeholder både fysiske og eksistentielle problemer og opleves som en kontinuerlig bølgegang mellem forværring og forbedring. En palliativ indsats kan hjælpe med at lindre disse problemer, men vi mangler kompetencer og organisatoriske tiltag på tværs af palliation og kardiologi.

Læs mere om temadagen om palliation til hjertesvigt


Workshop om PRO-arbejdet for hjerterehabilitering – 18.06.2018
REHPA var vært ved den første workshop om implementering af PRO (patientrapportede oplysninger) for hjerterehabilitering. Workshoppen var for fagprofessionelle inden for hjerterehabilitering og blev afholdt hos REHPA i Nyborg.

Se oplæg fra workshoppen som film


Seminar om Cicely Saunders, ‘total pain’ og og helhedsorienteret lindring i praksis – 13.06.2018
REHPA holdt et seminar i anledning af Cicely Saunders 100 års dag om begrebet ‘total pain’ og helhedsorienteret lindring i praksis. Seminaret blev holdt på Syddansk Universitet i Odense og bød på en række meget interessante oplæg.

Se dagens oplæg som film


Workshop om rehabilitering til unge efter kræft – 25.05.2018
Workshop hos REHPA den 25. maj 2018 om, hvordan man bedst støtter de unge i forbindelse med en kræftdiagnose, samt hvilken rehabilitering de unge skal og kan tilbydes i Danmark. På workshoppen blev der dannet et fagligt netværk, som skal arbejde med at udvikle rehabilitering til unge kræftpatienter. Læs mere om netværket

Se dagens oplæg som film


Temadag om søvn hos kræft- og hjertepatienter – 23.04.2018
Temadag hos REHPA den 23. marts 2018 om søvn hos kræft- og hjertepatienter. Dagens oplæg gav både praktiske og teoretiske vinkler på søvn og søvnproblemer hos mennesker med livstruende sygdom. Der deltog ca. 70 sundhedsprofessionelle og forskere i temadagen.

Se dagens oplæg som film og download præsentationerne som pdf


Rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom – 02.03.2018
REHPA holdt seminar om rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom fredag den 2. marts 2018 i Nyborg. På seminaret deltog ca. 70 fagpersoner, der beskæftiger sig med indsatser til mennesker med livstruende sygdom i kommunalt eller regionalt regi eller i uddannelsessystemet.

Se dagens oplæg som film og download dagens præsentationer

2017

Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – 25. oktober 2017
Temadag om palliation til børn og unge i Danmark blev holdt på SDU den 25. oktober 2017 og var arrangeret af Arbejdsgruppen for palliativ indsats til børn og unge med livsbegrænsende og/eller livstruende tilstande.


Døden, hospice og palliation – historisk set – 23. oktober 2017


Workshop on writing, narratives and medicine – 3. oktober 2017. Download dagens præsentationer


Workshop om palliation til børn, unge og deres familier
Sundhedsstyrelsen afholdte den 2. maj 2017 en workshop om palliation til børn, unge og deres familier. REHPA var medarrangører af workshoppen, og her finder du opsamling og dagens præsentationer.

Download Faglig opsamling fra workshoppen om palliation til børn, unge og deres familier

Der blev holdt følgende oplæg:


REHPAs officielle åbning den 9. juni 2017
Fredag den 9. juni 2017 blev REHPA officielt indviet som nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation i Danmark. Det var en festlig dag med åbning og tre professortiltrædelse. Her kan du se dagens faglige oplæg.


Temadag i palliation 2017 – afholdt 25. april 2017


Netværksmøde for patientforeninger – afholdt 11. januar 2017, referat