Karen la Cour

Professor Karen la Cour • 29 63 09 87 • Karen.la.Cour@rsyd.dkSDU-profil

Gennem mange års forskning har Karen la Cour udviklet betydelig viden om rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme, særligt med udvikling og evaluering af interventioner der samordner rehabilitering og palliation. Hendes forskning har fokus på menneskers hverdagsliv, herunder at sikre muligheden for at kunne klare hverdagens aktiviteter gennem at opretholde funktion og deltagelse, samt skabe muligheder for mening og livskvalitet, så længe livet varer.

I REHPA leder hun forskningsprojekter bl.a. inden for social ulighed i rehabilitering og palliation, unge voksne med kræft og hverdagsliv med fremskreden kræft, ligesom hun varetager ledelsen af REHPA’s uddannelsesgruppe.

Karen la Cour er professor MSO i rehabilitering og palliation, og hun er affilieret professor ved den Regionale Kompetencetjeneste for kræft Rehabilitering i Oslo, hvor hun står for netværks- og kompetenceudvikling inden for kræftrehabilitering. Karen la Cour er uddannet ergoterapeut og har en medicinsk ph.d. i ergoterapi fra Karolinska Instituttet i Stockholm, Sverige.

Karen la Cours projekter i REHPA