Nina Nissen

Seniorforsker Nina Nissen • 50 13 17 74 • nina.nissen@rsyd.dk • SDU-profil

Nina Nissen er antropolog og seniorforsker og er pr. 1. april 2020 ansat i REHPA i forskningsprojektet COMPAS. Nina har de sidste år arbejdet i REHPA på forskningsprojektet ‘Livet med Muliple Sclerose’.

Nina Nissens forskning fokuserer på mangfoldigheden af (egen)omsorgspraksisser og forskellige former for medicinsk viden. Desuden er hun optaget af samspillet mellem (egen)omsorgspraksisser, sociale forskelle (såsom køn, etnicitet og alder), samt personlige og sociale forandringsprocesser. Nina Nissen er metodologisk forankret i det etnografiske feltarbejde og hun er særligt interesseret i skabelsen af synergier mellem medicinske og visuelle antropologier.

Nina Nissen er antropolog og har en MA i social antropologi fra Freie Universität Berlin, Tyskland og en ph.d. i medicinsk antropologi fra The Open University i Storbritannien.