Spring til hovedindhold

Interview med formand for Advisory Board: Leif Vestergaard Pedersen

Cand.oceon. Leif Vestergaard Pedersen er nuværende formand for REHPAs Advisory Board. I denne Q&A giver han et indblik i, hvordan han ser sin og REHPAs opgave.

Hvorfor sagde du ja til at blive formand for REHPAs Advisory Board?
REHPAs Advisory Board er noget særligt. Det består ikke bare af kloge mennesker i videnskabelig forstand, men også af mennesker, der har forstand på praksis.

Samtidig har rehabilitering gennem årene fyldt meget i mit arbejdsliv. Bl.a. var jeg som direktør i Kræftens Bekæmpelse involveret i etableringen af REHPA. Det syntes jeg var et vigtigt skridt fremad for feltet, og jeg vil gerne bidrage til at hjælpe REHPA de næste skridt videre.

Hvad formår et videncenter som REHPA?
Meget forskning får først betydning for patienter om 20 år. Så længe kan rehabiliterings- og palliationspatienter ikke vente. REHPA arbejder med at omsætte forskningsresultater til gavn for patienter her og nu. Et videncenter som REHPA kan derfor få betydning – det formår at ramme spørgsmål, der er vigtige ude i marken.

REHPAs Advisory Board er sammensat af mennesker med forskellige fagligheder. Du kommer med noget nyt – du kommer med en DJØF-baggrund. Hvordan kan du bidrage?
Jeg kan stille spørgsmål til de sundhedsfaglige, jeg ikke selv kender svaret på. Når jeg tænker tilbage på min karriere, ser jeg det som mit største fortrin. Nogle DJØF’ere tror, at de kender alle svar. Men så er man en dårlig DJØF’er.

En DJØF’er kan også bygge bro og spørge: ”Hvordan kommer vi igennem med det her? Hvad vil beslutningstagere have svar på?”

Her kan min DJØF-faglighed bidrage med en opmærksomhed på, hvad REHPA skal kunne adressere, inden de går ud. I min erfaring er det godt at være realistisk. Man kan ikke sige: ”Alle patienter skal have …”

Man skal turde sige: ”Det her er det vigtigste.”

Advisory Boardets opgave er bl.a. at lede REHPAs op¬mærk¬somhed hen på, hvad der rører sig i sundhedsvæsenet. Der er altid bestemte ord, der finder særlig genklang. Hvilke ord hører du blive sagt lige nu?
Det ord, jeg hele tiden hører fra aktører i sundhedsvæsenet – det er kvalitet. Og det ord, jeg hele tiden hører fra patientsiden – det er relation.

Hvad kan REHPA bidrage med her?
Det kan være svært at nå at etablere en relation mellem behandler og patient. Men når det ikke lykkes, lykkes ingenting godt. Og det påvirker også personalet. De brænder ud uden relation. Deres opgave bliver til ligegyldigt projektarbejde.

Men hvordan skal vi måle og veje patienternes tilfredshed? Patientrapporteret outcome er én metode. Her kan REHPA bidrage til at PRO udvikles, så det skaber reel brugerinvolvering.

Flere og flere mennesker lever længe med livstruende sygdom. Det øger presset på ydelser inden for rehabilitering og palliation. Samtidig er personalet underlagt krav om både økonomistyring og brugerinddragelse. Hvordan kan vi mødes i dette krydspres?
Lige nu tænker vi ydelser i standardkasser. Vi må tænke nyt. Kan vi fx spørge: Kan et lokalt samarbejde løse en opgave i stedet for et centraliseret tilbud? Kan vi møde patienterne i forskellige faser? Skal alle have samme tilbud, eller kan vi støtte ressourcestærke patienters selvhjælpsaktiviteter og samtidig fokusere på de svageste?

REHPA kan være med til at lære sundhedsvæsenet at udvikle mere individualiserede tilbud på et kvalificeret grundlag, der sikrer kvaliteten.

Du har haft en lang karriere som leder og har talt med mange rådgivere undervejs. Hvad er en god rådgiver, synes du?
En god rådgiver stiller spørgsmål, som kan gøre den, der har ansvaret klogere. Og det er en, som kan bakke op.

REHPAs opgave ligger mellem sundhedsvæsenet og hverdagslivet. Den ligger mellem hospital, kommune og almen praksis. Og nogle mener stadig, at opgaven ligger på kanten af sundhedsvæsnets kerneydelse. Det er i dette klippefyldte farvand, REHPA skal sejle.

Jeg glæder mig til at støtte REHPA i deres opgave!


Cand.oecon. Leif Vestergaard Pedersen

Leif Vestergaard Pedersen

Et udvalg af aktuelle poster og tillidshverv

  • Konsulent med fokus på coaching, rekruttering og organisationsudvikling
  • Medlem af Medicinrådet
  • Formand for Etisk Råd (anno 2022)

Et udvalg af tidligere poster

  • Administrerende Direktør, Kræftens Bekæmpelse
  • Sundhedsdirektør, Region Midtjylland