Spring til hovedindhold

Interview med tidligere formand for Advisory Board: Mogens Hørder

Professor dr.med. Mogens Hørder gik i 2019 af som formand for REHPAs Advisory Board. I denne Q&A fortæller han om Advisory Boardets første femårs periode.

REHPA blev etableret som samlet videncenter i 2015, og du var med til at sammensætte det nye Advisory Board. Hvad ledte du og REHPAs ledelse efter?
REHPA har brug for et bredt sammensat ekspertpanel. Derfor skulle nogle medlemmer komme fra forsknings- og uddannelsesverdenen og nogle fra almen praksis. Nogle skulle have erfaring med det politiske niveau, og nogle være ledere i kommuner og regioner.

Vi endte med et stærkt hold, der rådgiver REHPA om forskning, uddannelse, klinisk praksis og organisation.

Hvordan inviterede I medlemmerne indenfor?
Vi beder dygtige og travle mennesker inden for rehabilitering og palliation om at bruge deres tid på REHPA. Så skal vi ikke bare producere referater, der står på en hylde. Vi skal kunne sige til medlemmerne: ”Når du bidrager, kommer der noget ud af det.” Det har været en grundtanke.

Derfor har alle vores møder har haft et tema. Temanotaterne samler vores bedste råd og synliggør, hvad Advisory Boardet har syntes var vigtigt for REHPAs virksomhed.

Vi har lavet et søkort, som REHPA kan sejle efter.

Hvad er Advisory Boardets rolle?
Et Advisory Board er ikke en bestyrelse. Vi beslutter ingenting. Og vi udtaler os ikke udadtil. Vi har én målgruppe – og det er REHPAs ledelse og medarbejdere.

Advisory Boardets indflydelse hænger på tyngden og relevansen af det, man rådgiver om. Det er en udfordrende rolle, men meget tilfredsstillende, når det lykkes.

Hvad er et videncenter som REHPAs rolle?
Ja, hvad er REHPAs rolle? Lad os se på forskningen først. Det er forskningens rolle at sætte spørgsmålstegn ved den viden, vi har, og frembringe ny viden. Og forskningen skal kunne virke i praksis. Derfor skal vi spørge: Ligger forskningen tæt på det, fagfolk arbejder med ude i marken? Er den inspireret af borgerne? Det er grundlaget for at skabe fornyelse.

REHPAs rolle er at bringe forskning, uddannelse og praksis sammen.

Hvordan kan REHPA konkret gribe denne opgave an?
REHPA kan tage pejling af udviklingen 3-5 år frem, prioritere indsatsområder og sammen med aktører i praksis sætte en kurs for rehabilitering og palliation.

Kan du pege på et indsatsområde, som REHPA aktuelt arbejder med?
Vi har 98 kommuner – og ikke to kommuner har samme opfattelse af, hvad kvalitet er. Samtidig er de ved at segne. Men hvad er kvalitet? Er det 500 ydelser om dagen?

Man kan ikke alene tælle sig til kvalitet.

Derfor tog Advisory Boardet tidligt fat i sammenhængen mellem kommunal indsats og kvalitet. For rehabilitering og palliation er ikke blot noget, man leverer. Det er noget man samarbejder om med brugerne. Vi fagfolk arbejder i et gennemprofessionaliseret sundhedsvæsen, men først og fremmest skal vi lytte. Hvor er brugerne? Hvad kan de være med til? Hvad kan de selv bidrage med? Brugerinddragelse er ikke en metode, det er en kultur.

REHPA skal have en dialog med kommunerne om, hvordan brugerinddragelse kan blive en del af tænkningen inden for rehabilitering og palliation.

Vi skal til at måle kvalitet på flere og nye måder. Det er en kæmpeudfordring.

Hvordan har du set din rolle som formand?
Man er ligemand blandt en masse dygtige mennesker. De skal kunne diskutere og være uenige, og så skal formanden lige holde et øje på rammerne og sørge for, at alle er glade, når de går ud ad døren.

Når du ser tilbage, hvad er så det vigtigste, Advisory Boardet har opnået?
Man ved aldrig selv, hvor man har flyttet mest. Vi lægger frø i jorden.

Har du et godt råd til REHPA?
Det har været et privilegium at være formand for REHPAs Advisory Board. Nu kommer der en ny formand, og platformen skal ændre sig. Jeg skal ikke give gode råd. Men jeg vil glæde mig, når det går REHPA godt.


Professor, dr.med. Mogens Hørder

Speciallæge i klinisk biokemi

Et udvalg af tidligere poster

  • Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU/OUH
  • Ledende overlæge og professor, Afdelingen for Klinisk Biokemi, SDU/OUH
  • Bestyrelsesformand for Palliativ Videncenter

Et udvalg af aktuelle poster

  • Professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning med fokus på brugerperspektiver, SDU
  • Medlem af den nationale styregruppe for PRO under Sundhedsdatastyrelsen
Mogens Hørder