Spring til hovedindhold

Arbejdsmiljø

REHPA er en del af Odense Universitetshospital, som i 2017 var igennem en audit af arbejdsmiljøet. I den forbindelse blev også REHPA auditeret, og sammen med den overordnede organisation blev vi arbejdsmiljøcertificeret i sommeren 2018.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i REHPA består af en arbejdsmiljøleder, to arbejdslederrepræsentanter og to arbejdsmiljørepræsentanter samt en arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder løbende med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU).

Et fokusområde for arbejdsmiljøorganisationen er blandt andet at sikre sammenhængskraft i en lille organisation med stor faglig og ikke mindst geografisk spredning.

REHPAs arbejdsmiljøorganisation

Medlemmer af REHPA arbejdsmiljøorganisation pr. 1. juni 2021-31. december 2022:

Arbejdsmiljøleder (AML) for REHPA
Ane Bonnerup Vind • 21 46 23 90 • ane.bonnerup.vind@rsyd.dk

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK) og Sundhedsambassadør (SFNP)
Kenneth Joakim Nielsen • 21 81 10 11 • kenneth.joakim.nielsen@rsyd.dk 

Arbejdsmiljøgruppe 7020, Forskningsklinik

Arbejdslederrepræsentant (AL) for klinikergruppen
Funktionsleder Annette Rasmussen • 21 81 18 67 • annette.rasmussen2@rsyd.dk

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) for klinikergruppen
Administrativ sekretær Birthe Kargaard Jensen • 30 57 10 59 • birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

Arbejdsmiljøgruppe 7021, Forskning og Stab

Arbejdslederrepræsentant (AL) for forskerne og staben
Sekretariatschef Charlotte Toft-Petersen • 21 65 62 61 • charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) for forskerne og staben
Kommunikationskonsulent Christina Wendelboe • 24 40 38 93 • christina.wendelboe@rsyd.dk

Seneste valg af arbejdsmiljørepræsentanter for perioden 1. januar 2023-31. december. 2024 blev gennemført i september 2022.

Næste valg af arbejdsmiljørepræsentanter foregår i efteråret 2024.

Arbejdslederrepræsentanterne og arbejdsmiljøkoordinatoren er udpeget af afdelingsledelsen.