Spring til hovedindhold

Arbejdsmiljø

REHPA er en del af Odense Universitetshospital, som i 2017 var igennem en audit af arbejdsmiljøet. I den forbindelse blev også REHPA auditeret og sammen med den overordnede organisation blev vi arbejdsmiljøcertificeret sommeren 2018.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i REHPA består af en arbejdsmiljøleder, to arbejdslederrepræsentanter og to arbejdsmiljørepræsentanter samt en arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder løbende med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU).

Et fokusområde for arbejdsmiljøorganisationen er blandt andet at sikre sammenhængskraft i en lille organisation med stor faglig og ikke mindst geografisk spredning.

REHPAS ARBEJDSMILJØORGANISATION

Medlemmer af REHPA arbejdsmiljøorganisation pr. 1. september 2019:

Arbejdsmiljøleder (AML) for REHPA
Ann Dorthe Zwisler • 23 67 12 84 • ann.dorthe.olsen.zwisler@rsyd.dk

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK) og Sundhedsfremmenøgleperson (SFNP)
Kenneth Joakim Nielsen • 21 81 10 11 • kenneth.joakim.nielsen@rsyd.dk 

ARBEJDSMILJØGRUPPE NR. 7020, KLINIK:

Arbejdslederrepræsentant (AL) for klinikergruppen
Funktionsleder Annette Rasmussen • 21 81 18 67 • annette.rasmussen2@rsyd.dk

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) for klinikergruppen
Administrativ sekretær Birthe Kargaard Jensen • 30 57 10 59 • birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

ARBEJDSMILJØGRUPPE NR. 7021, FORSKNING & STAB:

Arbejdslederrepræsentant (AL) for forskerne og staben
Sekretariatschef Charlotte Toft-Petersen • 21 65 62 61 • charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) for forskerne og staben
Hvervet som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) i arbejdsmiljøgruppe 7021 forskning og stab er til valg i april 2021

Næste valg af arbejdsmiljørepræsentanter foregår i efteråret 2020. Arbejdslederrepræsentanterne og arbejdsmiljøkoordinatoren er udpeget af Afdelingsledelsen.