Spring til hovedindhold

Brugerpanel

Brugerpanelet er REHPAs ‘lægmands ekspertpanel’ på rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom. Som patienter eller pårørende har de førstehånds erfaring med rehabilitering og/eller palliation fra REHPA, en kommune eller en region. Brugerpanelet er ét af REHPAs tre rådgivende fora. Medlemmerne giver stemme til patienter og pårørendes perspektiver.

Brugerpanelet arbejder med konkrete opgaver og spørgsmål til forskellige aktiviteter i REHPA. Opgaverne varierer meget. Vi har:

 • Testet spørgeskemaer
 • Givet input til design af hjemmeside
 • Vurderet forskningsspørgsmål, informationsmaterialer og projektaktiviteter
 • Bidraget til etablering af brugerråd
 • og meget andet…

Møder

Vi samles fire gange om året. To gange til workshops á 5 timer i Nyborg (med mulighed for at deltage online) og to gange til online statusmøder á 1 time (efter fyraften).

Hvert andet til tredje år udvider vi en af workshopsene til et seminar med overnatning.

Indimellem spørger vi også, om du har tid og lyst til bidrage med dit perspektiv på diverse mindre opgaver.

Mødedatoer i 2023

 • Internatophold den 9.-10. marts 2023
 • Statusmøde den 6. juni 2023
 • Møde den 4. oktober 2023

Arbejdet er ulønnet, men REHPA dækker transportudgifter til møderne og sørger for forplejning.

Find programmer for tidligere møder nederst på siden.

Medlemmer fra hele landet

Brugerpanelet bidrager med en bred vifte af personlige, professionelle og almenmenneskelige erfaringer. Vi er et fordomsfrit, konstruktivt og tillidsfuldt forum, hvor det sociale fællesskab er et trækplaster på lige fod med det faglige indhold.

Medlemmer

 • Anna Lund, Region Syddanmark
 • Bente Larsen, Region Hovedstaden
 • Bo Lund-Frank, Region Hovedstaden
 • Dagmar Skovhus-Dam Jacobson, Region Midtjylland
 • Hans Christian Kragh, Region Hovedstaden
 • Helle Fønss Back, Region Syddanmark
 • John Bakkebo Pedersen, Region Syddanmark
 • John Mouritsen, Region Hovedstaden
 • Karin Ringgaard, Region Midtjylland
 • Kjeld Ahrendsen, Region Syddanmark
 • Lilian Juul Simonsen, Region Sjælland
 • Mai-Britt Larsen, Region Sjælland
 • Mathilde Møller, Region Sjælland
 • Susan Bank (ORLOV ES22), Region Midtjylland
 • Thorbjørn Herrik, Region Midtjylland
 • Annette Rasmussen, REHPA
 • Charlotte Toft-Petersen, REHPA (sekretær)

Medlemmerne sidder i max 5 år, og vi optager løbende nye.

Har du lyst til at blive medlem, så kontakt klinisk leder Annette Rasmussen på Annette.Rasmussen2@rsyd.dk eller 21 81 18 67.

Programmer fra tidligere møder