Spring til hovedindhold

Vision, mission og kerneopgave

REHPAs kerneopgave er at fungere som nationalt videncenter for – og i gensidigt samarbejde med – relevante aktører inden for rehabilitering og palliation.

Vision

REHPA bidrager med forsknings- og erfaringsbaseret viden om rehabilitering og palliation for at skabe bedst mulig livskvalitet for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

REHPAs forsknings-, udviklings- og dokumentationsaktiviteter bidrager til koordinering og sammentænkning af rehabiliterings- og palliationsindsatser af høj kvalitet på tværs af kommuner og regioner.

REHPAs kliniske aktiviteter bidrager til bedre kvalitet, koordinering og sammentænkning af rehabiliterings- og palliationsindsatser under ophold/forløb i REHPA Forskningsklinik, Nyborg og under forløb på tværs af kommuner og regioner.

REHPA er kendt, respekteret og anvendt som nationalt videncenter af alle relevante aktører inden for rehabilitering og palliation.

Mission

REHPA arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme. REHPA arbejder tillige for koordinering og sammenhæng mellem de to felter – i hele forløbet, under og efter sygdom og frem til mulig død samt for de efterlevende.

Kerneopgave

REHPA løser sin kerneopgave som nationalt videncenter ved at:

A) samle, skabe og dele forskningsbaseret viden om rehabilitering og palliation og

B) udvikle og gennemføre aktiviteter i rehabiliterende og palliativ praksis.

REHPAs rolle er at bidrage med relevant viden til fx myndigheder og fagprofessionelle, men herunder også at forholde sig nysgerrigt og kritisk analyserende til viden og dens grundlag.