Spring til hovedindhold

Kliniske aktiviteter hos REHPAs forskningsklinik

REHPAs kliniske aktiviteter skal bidrage til bedre kvalitet, koordinering og sammentænkning af rehabiliterings- og palliationsindsatser under forløb i REHPAs forskningsklinik, Nyborg og under forløb på tværs af kommuner og regioner.

REHPAs kliniske aktiviteter tager afsæt i flerdages ophold (internat) med mulighed for et opfølgningsophold ved REHPAs forskningsklinik, Nyborg, der fungerer som et ”eksperimentarium” i forhold til programteori, udredning, indsats, opfølgning og evaluering. REHPAs kliniske aktiviteter kan også foregå i kommuner og regioner.

REHPA har fokus på (nye) metoder til tværprofessionelt samarbejde og interprofessionalitet, koordinering af rehabilitering og palliation, anvendelse af PRO i klinisk praksis og kvalitetssikring samt evaluering. I praksisfeltet planlægger REHPA en særlig indsats mod mad og måltider ved at igangsætte etableringen af et FoodLab i Nyborg.

Eksperimentariets fokusområder

Det enkelte menneskes handlemuligheder og ressourcer står helt centralt i REHPAs aktiviteter, dialoger, øvelser og stemninger, dels for forløbene hos REHPA, dels for kommuner og regioners udviklingsarbejde i forhold til rehabiliterings- og palliationsindsatser, som REHPA bidrager til.

Fokus på udvalgte diagnoser og tilstande

REHPA har fokus på kræftsygdomme og -tilstande, hvor viden om rehabilitering og palliation er sparsom. Derudover er praksisaktiviteterne rettet mod:

  • Fremskreden hjertekarsygdom
  • Fremskeden lungesygdom
  • Neurodegenerative sygdomme
  • Fremskreden infektionssygdom
  • Fremskeden sygdom med udtalt multisygdom.

Fokus på udvalgte grupper

REHPA har fokus på særlige grupper af mennesker med fremskreden sygdom som:

  • Forskellige livsforløb/-perioder
  • Kønsforskelle
  • Socialt sårbare/social ulighed
  • Etniske minoriteter/migranter.