Spring til hovedindhold

Videndeling

Det er REHPAs vision, at feltets aktører oplever videncentret som en seriøs og tilgængelig partner i samarbejdet om at udvikle, formidle og dele viden med interessenter og samarbejdspartnere.

Med en solid forankring i såvel universitets- og uddannelsesmiljøerne som sundhedssektoren og med en bred skare af interessenter spænder REHPAs kommunikationsindsats bredt: fra formidling af forskning og vidensbaseret bedste praksis til formidling af relevante aktiviteter på rehabiliterings- og palliationsområdet.

REHPA.dk

Hjemmesiden rehpa.dk er et centralt medie for REHPAs videndeling, og hjemmesiden bliver løbende udviklet, så den fremstår relevant, aktuel og brugervenlig med let adgang til nyeste viden om rehabilitering og palliation rettet mod fagprofessionelle, forskere, myndigheder og borgere.

REHPA vil systematisere opsamling og formidling af relevant national og international viden, så den er let tilgængelig i en dansk kontekst. En af metoderne er – med afsæt i REHPAs fem regionale kontorer – at implementere Model for videndeling, der sikrer et vidensflow til og fra kommuner og regioner samt internt i REHPA.

NETVÆRK

REHPA prioriterer netværksarbejde, fordi vi anerkender, at nye muligheder, perspektiver og løsninger opstår i mødet mellem mennesker. REHPA driver netværk og understøtter eksterne, eksisterende netværk samt etableringen af nye, hvor det efterspørges. Det gør vi med det formål at bygge bro og generere ny viden i og på tværs af videnfelter. Ved at arbejde i netværk kan vi gøre viden let tilgængelig og relevant for den lokale kontekst.

REHPA deltager i, arrangerer og understøtter nationale konferencer, seminarer og workshops, der formidler relevant viden og skaber fremadrettet debat og udvikling af området.