Spring til hovedindhold

Videndeling

Det er REHPAs vision, at feltets aktører oplever videncentret som en seriøs og tilgængelig partner i samarbejdet om at udvikle, formidle og dele viden med interessenter og samarbejdspartnere.

rehpa.dk

Hjemmesiden rehpa.dk er et centralt medie for REHPAs videndeling. Hjemmesiden udvikler vi løbende, så den fremstår relevant, aktuel og brugervenlig med let adgang til nyeste viden om rehabilitering og palliation rettet mod fagpersoner, forskere, myndigheder og borgere.

Netværk

REHPA prioriterer netværksarbejde, fordi vi anerkender, at nye muligheder, perspektiver og løsninger opstår i mødet mellem mennesker. REHPA driver netværk og understøtter eksterne, eksisterende netværk samt etableringen af nye, hvor det efterspørges. Formålet med netværksarbejdet er at bygge bro og generere ny viden i og på tværs af videnfelter. Ved at arbejde i netværk kan vi gøre viden let tilgængelig og relevant for den lokale kontekst.

REHPA deltager i, arrangerer og understøtter nationale konferencer, seminarer og workshops, der formidler relevant viden og skaber fremadrettet debat og udvikling af området.