Palliativ indsats: Specialiseret

Internationalt skelnes mellem basal palliativ indsats og specialiseret palliativ indsats.

Basal palliativ indsats foregår i den del af sundhedsvæsenet, som ikke har palliation som hovedopgave.

Specialiseret palliativ indsats varetages af den del af sundhedsvæsenet, som har palliation som hovedopgave. Det drejer sig om bl.a. palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og om hospice (Sundhedsstyrelsen, 2011).

SPECIALISERET PALLIATIV ENHED

REHPA har studeret Sundhedsstyrelsens anbefalinger (2011) for enheder, som tilbyder specialiseret palliativ indsats, og peger på flere centrale forhold: