Lægehenvisning af hjertestopoverlevere

Henvises til deltagelse i et forløb for patienter med rehabiliteringsbehov efter hjertestop på REHPA Ambulatorium SKS-kode 4202479, lokationsnummer 5790002406584.

Nødvendige henvisningsoplysninger – vælg sygehushenvisning og indsæt denne tekst med besvarelser:

 1. Dato for hjertestop? Måned:     Årstal:
 2. Årsag til hjertestop: IHD/Arytmi/Kardiomyopathi/Ukendt/Andet:
 3. Bevidnet hjertestop: Ja/Nej
 4. Tid til ROSC (Return Of Spontaneous Circulation): (minutter)
 5. Sted for hjertestop: Hjemmet/Offentligrum/Sygehus/Andet:
 6. Behandling efter hjertestop:
  1. ICD (Implantable Cardioverter Defibrillators): Måned:     Årstal:    /Nej/Ved ikke
  2. PCI (Percutaneous Coronary Intervention): Måned:      Årstal:    /Nej/Ved ikke
  3. CABG (Coronary Artery Bypass Grafting): Måned:      Årstal:    /Nej/Ved ikke
  4. MoCA (Montreal Cognitive Assessment): Måned:   Årstal:    /Nej/Ved ikke
 7. Hvis kendt Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Dato:     Score:
 8. Andre hjertesygdomme: Ja, hvilke:     /Nej
 9. Andre sygdomme, diagnoser eller komorbiditet: Ja, hvilke:     /Nej
 10. Beskriv rehabiliteringsbehovet:

Henvisningskriterier

 • Patienten har haft hjertestop.
 • Patienten skal have et rehabiliteringsbehov på grund af gener som følge af hjertestoppet og tilhørende behandling.
 • Patienten skal være i stand til at kunne deltage aktivt i en uges rehabiliteringsophold og senere opfølgningsdage tilpasset målgruppen, som omfatter oplæg i plenum, gruppesamtaler, kognitiv test, fysisk aktivitet og individuel vejledning.
 • Patienten skal være indforstået med at bidrage til REHPAs erfaringsopsamling og forskning og skal give samtykke til dette som forudsætning for at kunne ansøge.
 • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.
 • Patienten skal være selvhjulpen, da et ophold på REHPA ikke rummer mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.

Brug for rådgivning? Så kontakt sekretær Birthe Kargaard på telefon 30 57 10 59 eller birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk