Spring til hovedindhold

Barrierer og fremmere for at dø hvor man ønsker at dø

Studiet har til formål at afdække viden om barrierer og fremmere for at mennesker dør der, hvor de ønsker at dø.

Studiets forskningsspørgsmål er:

  • Hvilke faktorer har indflydelse på opfyldelsen af ønsker for dødssted for voksne?

Baggrund og formål

Forskning viser, at der er stor diskrepans mellem ønske for dødssted og faktisk dødssted – både i forhold til forskellige europæiske lande, men også mellem forskellige sygdomme. Størstedelen af mennesker ønsker at dø hjemme, men langt størstedelen dør på hospitalet. Vi mangler dokumentation af, hvad der kan henholdsvis fremme og hindre, at mennesker får opfyldt deres ønske for dødssted. Denne viden er vigtig som grundlag for at arbejde for, at flere mennesker dør, hvor de ønsker.

Metode

Der gennemføres et scoping review med udgangspunkt i PRISMA-ScR guidelines. Scoping reviewet er afgrænset til Europa og Canada og har fokus på at samle viden og erfaringer med at opfylde ønsker for dødssted, samt hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer, at mennesker får deres ønske for dødssted opfyldt. For at en artikel er inkluderet i reviewet, skal det enten omhandle fremmere eller hæmmere for at dø der, hvor man ønsker, eller have fokus på, at ønsker for dødssted kan skifte over tid. Derudover skal eventuelle respondenter eller informanter være over 18 år.

Projektgruppe

Tina Pedersen, forskningsassistent, REHPA

Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA (projektleder)

Mette Raunkiær, professor, forskningsleder, REHPA.