Spring til hovedindhold

Hjertesvigt og palliativ indsats

Nationalt har kardiologien og det palliative felt i Danmark igennem de seneste år haft øget fokus på behovet for at integrere palliation og kardiologi. Der mangler dog fortsat viden i Danmark om, hvilke patienter diagnosticeret med fremadskridende hjertesvigt, der potentielt ville kunne profitere af en palliativ indsats og en systematisk vurdering af symptomer, behov og belastningsgrad, som er en forudsætning for en fokuseret indsats, er ikke tidligere undersøgt.

Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital har i de sidste år haft øget fokus på at optimere den palliative indsats, og en arbejdsgruppe på tværs af 10 specialer blev etableret i juni 2019. Formålet hermed er at øge de sundhedsprofessionelles palliative kompetencer på det basale niveau og de sygdomsspecifikke kompetencer på det specialiserede palliative niveau. Dette med henblik på at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud uanset diagnose og løfte kvaliteten i indsatsen.

Yderligere har Onkologisk og Palliativ Afdeling og Kardiologisk Afdeling i tæt samarbejde ved en større forskningsmæssig satsning sat fokus på at afdække helbredsrelateret livskvalitet, symptomatologi og funktionskapacitet hos patienter med hjertesvigt for at belyse behovet for palliativ indsats. Hjertesvigt rammer ikke kun patienten. I mange tilfælde rammer det hele familien og er ofte forbundet med stor belastning for de pårørende. Derfor vil belastningsgrad hos nærmeste pårørende ligeledes blive undersøgt. Med afsæt i tværsnitsstudiet gennemføres efterfølgende et pilotstudie, som skal belyse om en struktureret samarbejdsmodel mellem Palliativ Enhed og Kardiologisk Afdeling kan bidrage til at forbedre kvaliteten i behandlingen i forhold til palliative behov blandt hjertesvigtspatienter og deres pårørende.

REHPA indgår i projektet med ekspertviden om kardiologiske patienter og rehabilitering og palliation og bidrager til hjemtagning af eksterne forskningsmidler, som primært forankres ved Nordsjællands Hospital.

Projektgruppe

 • Postdoc, Camilla Lykke, Nordsjællands Hospital (projektleder)
 • Overlæge Birgit Jurlander, Nordsjællands Hospital
 • Overlæge Gitte Juhl, Nordsjællands Hospital
 • Overlæge Nis Stride, Nordsjællands Hospital
 • Projektsygeplejerske, Sille Larsen, Nordsjællands Hospital
 • Professor Per Sjøgren, Rigshospitalet
 • Senior advisor, Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed
 • Professor Ann-Dorthe Olsen Zwisler, REPHA (REHPA kontaktperson)

Styregruppe

 • Ledende Oversygeplejerske, Lene Vibe Høyer, Nordsjællands Hospital
 • Ledende Overlæge, Thomas Broe Christensen, Nordsjællands Hospital
 • Ledende Overlæge, Niels Tønder, Nordsjællands Hospital
 • Ledende Oversygeplejerske, Thomas Duckert, Nordsjællands Hospital

Finansiering

Projektet er finansieret ved Onkologisk og Palliativ Afdeling og Kardiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Relevante links

https://www.nordsjaellandshospital.dk/

https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/onkologisk-og-palliativ-afdeling/Sider/default.aspx

https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/kardiologisk-afdeling/Sider/default.aspx

https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/6862/DCS%20Holdningspapir%205-16%20(NY_160517).pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32380928/