Spring til hovedindhold

Langtidseffekten af hjerterehabilitering – DANREHAB

DANREHAB forsøget blev oprindelig gennemført på Bispebjerg Hospital i 2000-2003 og var på daværende tidspunkt det største hjerterehabiliteringsforsøg. Formålet var at vurdere, om integreret hjerterehabilitering havde effekt på sygeligheden og dødeligheden på kort og lang sigt blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og patienter i høj risiko for udvikling af hjertesygdom sammenlignet med sædvanlige patienter, der alene modtog traditionel ambulant efterbehandling. Nu 12 år efter, at de 770 patienterne deltog i forsøget, opgøres langtidseffekterne af integreret hjerterehabilitering, da denne viden på nuværende tidspunkt er meget sparsom.

Metode

Langtidseffekterne opgøres på baggrund af tidligere indsamlede kliniske data og patient rapporterede oplysninger, som kobles med nuværende registerdata.

Projektgruppe

  • Professor, Ann-Dorthe Zwisler, REHPA (projektleder)
  • Professor Rod Taylor, Exeter Universitet, England
  • Lektor og ph.d. Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed.