Spring til hovedindhold

REHPA-forløb: Videre i livet efter benamputation

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg for dig, der har behov for viden om og inspiration til livet efter en benamputation.

Gruppebaseret rehabilitering til dig, der har fået amputeret et ben og gerne vil have hjælp til at afklare din situation. Du er velkommen uanset om du har protese eller ej, men du skal kunne klare dig selv uden hjælp fra andre døgnet rundt, da et REHPA-forløb ikke rummer mulighed for personlig hjælp.

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Forløbet

At miste et ben stiller mange krav til små og store forandringer i livet. Det kræver mod, styrke og energi at skulle tage stilling til det nye liv, der venter forude.

Mange amputerede fortæller, at de faktisk får et bedre liv end før. Det kræver en personlig indsats, både fysisk og mentalt, at nå dertil. Derfor tilbyder REHPA dette gratis rehabiliteringsforløb.

Forløbet kan måske bidrage til, at du bliver mere afklaret i forhold til din situation, oplever flere handlemuligheder og bedre livskvalitet. Samtidig arbejder REHPA på at skabe mere viden om, hvad der hjælper benamputerede og deres pårørende bedst muligt.

På forløbet vil du sammen med de andre deltagere blandt andet opleve:

 • At få tips og tricks til aktiviteter inde og ude, både med og uden protese/kørestol. Glæde ved bevægelse-sessionerne varetages af fysioterapeuter, der har stor erfaring med området.
 • At få viden om de almindelige psykologiske reaktioner, der kan opstå, når man står i store livsforandringer.
 • At få viden om fantomsmerter og mulig håndtering af disse.
 • En aften med præsten om det at være menneske.
 • Oplæg om bedre søvn og balance i dagligdagens aktiviteter.
 • Afklaring af, hvad der er vigtigt for dig i dit liv for at have en høj livskvalitet.
 • At møde andre benamputerede og få indsigt i deres erfaringer.
 • Tilbud om individuelle samtaler med udgangspunkt i dine særlige udfordringer.
 • Inspiration til, hvordan man kan udleve seksualitet og intimitet efter benamputation ved sexolog.
 • At arbejde med en individuel handleplan, der skal bringe dig videre i livet.
 • Amputationsforeningen viser, hvordan et liv kan se ud, når man er amputeret. De fortæller også om den lovgivning, du nu er blevet en del af, når det gælder hjælpemidler mv.

Der er plads til 20 deltagere på hvert forløb. Aktiviteterne foregår i større og mindre grupper, suppleret med individuelle samtaler.

Workshop med pårørende

Om fredagen inviteres din nærmeste pårørende til at deltage fra kl. 09.00 til 14.30. Der er oplæg om at være pårørende, når livsomvæltninger flytter ind.

I deltager desuden i en workshop, hvor vi får jeres bidrag til, hvad der er brug for i et forløb efter benamputation. Her har vi også brug for din nærmeste pårørendes hjælp, da vi ved, at en benamputation også giver forandringer for dine pårørende, som kan være ganske udfordrende.

Opfølgning

Efter 9-11 uger hjemme, hvor du arbejder med din handleplan, møder du én af de fagprofessionelle fra dit ophold på skærmen. Det foregår enten på din pc, tablet eller over telefonen. Vi taler din målsætning og handleplan igennem og sætter måske nye mål. Vi sender dig link til mødet, så du bare klikker dig på.

Kan du deltage?

Du kan deltage på et af forløbene, hvis du:

Har gennemgået en benamputation, og der er gået minimum 3 måneder og maksimalt 2 år efter denne.

Vurderer, at du har brug for hjælp til at komme videre i livet efter benamputation.

Kan klare dig selv uden hjælp fra andre døgnet rundt, da et REHPA-forløb ikke rummer mulighed for personlig hjælp.

Bruger kørestol, må den højest være 74 cm bred for at kunne komme gennem døråbninger.

Har lyst til at dele dine erfaringer og lytte til andres.

Kan og vil bidrage til REHPAs vidensindsamling via spørgeskemaer, dialog, interviews mv.

Kan forstå og gøre dig forståelig på dansk.

Hjælpemidler og behandling

Du skal selv have dine hjælpemidler med, så dit ophold bliver så nemt for dig som muligt. REHPA råder ikke over hjælpemidler.

Det er fortsat din kommune, der har ansvaret for protesetilpasning, hjælpemidler mv. Desuden er det din praktiserende læge eller hospitalslæge, der har ansvaret for din behandling og medicin.

Hvornår

Uge 21, 2023: Mandag-fredag den 22.-26. maj 2023 – PROGRAM

Uge 25, 2023: Mandag-fredag den 19.-23. juni 2023 – PROGRAM

Uge 39, 2023: Mandag-fredag den 25.-29. september 2023 – PROGRAM

Uge 11, 2024: Mandag-fredag den 11.-15. marts 2024

Har du brug for at få læst et eksempel på et ugeskema (program) op, så har vi oprettet en underside, der tidspunkt for tidspunkt skitserer et ophold, som alternativ til pdf-filerne ovenfor.

Praktiske forhold

Det hele foregår hos REHPA Forskningsklinik i Nyborg. REHPA-forløb er gratis med fuld forplejning, undervisning og rådgivning.

Du deltager aktivt på et 5-dagesophold med virtuel eller telefonisk opfølgning efter 9-11 uger.

Du overnatter i enkeltværelse på REHPA i Nyborg. På udvalgte værelser deles toilet og bad med en anden deltager.

Du er velkommen uanset om du har protese eller ej, men du skal kunne klare dig selv uden hjælp fra andre døgnet rundt, da et REHPA-forløb ikke rummer mulighed for personlig hjælp.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra REHPA. Tal evt. med din kommune om transport, eller brug fx flexordningen.

Du medbringer selv al din ordinerede medicin og evt. hjælpemidler. Du er selv ansvarlig for medicinering under dit ophold. REHPA udleverer ikke og ordinerer ikke medicin.

Som deltager på REHPA-forløb er du administrativt registreret som indlagt, idet REHPA er en del af Odense Universitetshospital. Men derudover er der ikke noget, der ligner et sygehus på REHPA.

Det er ikke muligt at ryge, hverken på værelset eller i lokalerne.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og du får svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløbet “Videre i livet efter benamputation” ved REHPA Forskningsklinik.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder henvisningen. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk via sygehushenvisning eller på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen postes til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Hvem møder du

Forløbet er blevet til i samarbejde mellem ViRSA, Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer i Region Sjælland, Amputationsforeningen og REHPA.

REHPAs team af fagprofessionelle har stor erfaring med rehabilitering i forbindelse med store livsomvæltninger. Derudover møder du en række dygtige eksterne samarbejdspartner:

 • Amputationsforeningen – patientforeningen for amputerede og pårørende
 • Anne Marie Jessen, sygeplejerske og master i Sexologi
 • Annie Marbæk, autoriseret klinisk psykolog, REHPA
 • Cathrine Mikkelsen, forløbsleder og fysioterapeut med bachelor i idræt og er i gang med at tage en master i naturbaseret terapi og sundhedsfremme, REHPA
 • Dorthe Søsted, sygeplejerske og master i sundhedsantropologi, REHPA
 • Elisabeth Rokkjær Hammer, cand.teol., Master i Sjælesorg, hospitalspræst ved Palliativt Team og Børne og Unge Palliativt Team, Odense Universitetshospital
 • Karina Aallmann, cand.teol., sygehuspræst
 • Lene Jarlbæk, overlæge, lektor, seniorforsker, REHPA
 • Mads Thorning Pedersen, fysioterapeut og friluftsmenneske med bred viden om inden- og udendørs rehabilitering og genoptræning af benamputerede
 • Nina Rottmann, psykolog og forsker, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
 • Paulette Larsen, leder af rehabiliteringsafdelingen, fysioterapeut med speciale i amputation og ortopædi, Sahva – Et liv i bevægelse
 • Rikke Martens, fysioterapeut og master i sundhedsantropologi, REHPA
 • Rikke Thor, sygeplejerske og sexolog, www.rikkethor.dk

Vil du vide mere?

Læs om forløbet i pjecen “Videre i livet efter benamputation” (informationen er den samme som ovenfor)

Læs om praktiske oplysninger i vores velkomstpjece
(eller udskriv en printvenlig version)

Kontakt os på telefon 30 57 10 59
eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk

Send sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside