Årsrapport

Oversigt

  1. ← REHPA

Lær REHPA at kende gennem vores historie, projekter og organisationsudvikling, som du kan dykke ned i via vores årsrapporter.

2019

Læs om kvalitetsudvikling i palliation, brugerinddragelse ved livstruende sygdom og få et overblik over REHPAs forsknings- og udviklingsprojekter samt kliniske aktiviteter i REHPAs årsrapport 2019.

Læs REHPA årsrapport 2019 som e-magasin

Download REHPA årsrapport 2019

 


2018

Læs om ulighed i palliation, om arbejdsliv, rehabilitering og livstruende sygdom samt få et overblik over REHPAs forsknings-, udviklings- og kliniske aktiviteter i REHPAs årsrapport 2018.

Læs REHPA årsrapport 2018 som e-magasin

Download REHPA årsrapport 2018

 


2017

Rehabilitering og palliation er for alvor kommet på landkortet i Danmark, hvor både regioner og kommuner har taget opgaverne til sig og arbejder med at give borgerne kvalificerede og rettidige tilbud, når de får en livstruende sygdom. I REHPAs årsrapport 2017 kan du læse om nogle af mulighederne og udfordringerne i at sikre rehabilitering og palliation til borgere med livstruende sygdom.

Læs REHPA årsrapport 2017 som e-magasin

Download REHPA årsrapport 2017

 


2016

Særligt én ting kendetegner 2016: Arbejdet med at skabe en ny og solid organisation. En organisation, der trækker på erfaring fra både PAVI og Rehabiliteringscenter Dallund, men som nu er sin egen: REHPA.

Download REHPA årsrapport 2016

Læs REHPA årsrapport 2016 som e-magasin

 


2015

2015 var året, hvor videncenteret blev til én samlet organisation med to hovedfunktioner og delt fælles ledelse. Med lukning af Rehabiliteringscenter Dallund pr. 1. juli 2015 udviklede vi nye rehabiliteringstilbud til kræftpatienter. Et Advisory Board med eksperter fra mange niveauer af de to felter; praktikere, forskere og brugere, blev etableret og tilknyttet REHPA.

Download REHPA årsrapport 2015

 


2014

I 2014 gennemførte vi den formelle sammenlægning af Palliativt Videncenter (PAVI) og Rehabiliteringscenter Dallund (RcDallund) til ét videncenter: REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Download REHPA årsrapport 2014