Nyheder

Læs aktuelle nyheder fra REHPA

12.02.2021
REHPA søger ny videncenterchef
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til livstruede syge – og for koordinering mellem de to felter gennem hele sygdomsforløb. Målsætningen er, at vores indsatser bidrager til udvikling af fagfelterne, og at de derigennem vil gøre en positiv forskel for mennesker berørt af livstruende sygdom.

 


11.02.2021
Ny leder af Forsknings- og Videndelingsgruppen
Palliation og rehabilitering skal sammentænkes yderligere både i forskning og i praksis. Det skal overlæge Kristoffer Marså, der er den nye leder af REHPAs Forsknings- og Videndelingsgruppe, være med til at sikre.


10.02.2021
Workshop om social ulighed i rehabilitering og palliation til mennesker med kræft
Forskere, fagprofessionelle og andre centrale aktører diskuterede på en workshop fredag, 5. februar 2021, hvordan rehabilitering og palliation bedst gøres tilgængelig for socialt sårbare mennesker med kræft.


18.01.2021
REHPA anbefaler model for rehabilitering ved demens

REHPA har med støtte fra VELUX FONDEN gennemført projektet Demens og Rehabilitering med afsæt i brugernes perspektiver – DEM REHAB fra 2016 til 2020. Projektet er netop afsluttet med en afrapportering, hvor der foreslås en model og en definition for palliativ rehabilitering.


18.12.2020
Ny guide til samtaler med patienter om livets afslutning
”Klar til at tage samtalen” er den sundhedsprofessionelles guide til at samtale med patienter om livets afslutning. Guiden består af et lommekort og en uddybende pjece.


14.12.2020
Brugerdreven kortlægning af palliativ indsats i kommunerne
Flere målgrupper kan få en palliativ indsats, flere kommuner anvender palliative redskaber og metoder, og der er flere muligheder for at få akut palliativ rådgivning døgnet rundt. Ny kortlægning viser, at den kommunale palliative indsats i Danmark har udviklet sig.


11.12.2020
Når livet er uden for normen, er døden det også
For de fleste er forestillingen om ’den gode død’ ensbetydende med at få lindring for sine smerter, få taget afsked med sine pårørende og ikke dø alene. Men når man har levet et liv langt væk fra normaltilværelsen, på kanten af samfundet, hvordan ser ’den gode død’ så ud? Det sætter projektet ’Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning – en kvalitativ undersøgelse’ fokus på.


12.11.2020
Anbefalinger til senfølger efter COVID-19
Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til organisering og faglige indsatser ved senfølger efter COVID-19. Anbefalingerne beskriver, hvordan og hvor i sundhedsvæsenet senfølger skal udredes og behandles.


05.11.2020
REHPA og Holbæk Sygehus har fælles fokus på rehabilitering og palliation i det nære sundhedsvæsen
REHPAs regionalkontor i Region Sjælland har siden foråret 2019 haft til huse i Forskningens Hus, Holbæk Sygehus. Her har begge parter i ”sambo-skabet” en stor interesse i at styrke kvaliteten af og sammenhæng i rehabilitering og palliation mellem sygehus og det nære sundhedsvæsen.


02.11.2020
Videoer fra konferencen DEM-REHAB
Se videoerne af oplæggene og download præsentationerne fra REHPAs afsluttende konference i projektet Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver (DEM-REHAB), der blev afholdt af REHPA på Nyborg Strand mandag den 26. oktober 2020.


29.10.2020
CKSK udgiver nyhedsbrev om status på kommunal kræftrehabilitering
Nyhedsbrevet erstatter den temadag, der skulle være afholdt i forbindelse med afskedsreceptionen for centerchef Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed København (CKSK), da hun efter 13 år i stillingen går på pension med udgangen af oktober 2020.


28.10.2020
Spørgeskemaundersøgelse til hjertestopoverlevere
Ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse skal afdække, hvordan den voksende gruppe af mennesker, der overlever et hjertestop og deres nærmeste pårørende har det i årene efter hjertestoppet.


23.10.2020
Livsfortællinger – nyt REHPA-forløb
REHPA åbner for ansøgninger til vores nye livsfortællingsforløb for mennesker med kronisk og fremskreden kræftsygdom. Vi afholder to forløb i 2021 i henholdsvis uge 8 og 14.


08.10.2020
Det særlige ved hospicepraksis
”Hospice, det er sådan et sted med tro, håb og kærlighed, fordi alle har sig selv med, det er ligesom, at maskerne er smidt uden for døren.”
Sådan beskriver en frivillig det særlige ved hospice i projektet Hospicer i Danmark – Hospicepraksis fra REHPA.


08.10.2020
Helle Timm fratræder som forskningsgruppeleder i REHPA
Professor Helle Timm fratræder pr. 1. december 2020 sin stilling som forskningsgruppeleder i REHPA.


28.09.2020
OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, temanummer om palliativ indsats på hospitalet
Nordisk tidsskrift for palliativ medisin nr. 3, 2020 har fokus på den palliative indsats på hospitalet, og REHPAs forskere bidrager med artikler og redaktion.


17.09.2020
Ny hvidbog om rehabilitering udkommer i 2021
DEFACTUM og REHPA skal i fællesskab udarbejde en ny hvidbog om rehabilitering. Arbejdet er i gang, og hvidbogen lanceres i september 2021 i forbindelse med Verdenskongressen for Rehabilitering, RIWC. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.


16.09.2020
Konference sætter fokus på demens og rehabilitering
Den 26. oktober kl. 9.30-16.00 kan du deltage fysisk eller online til den afsluttende konference på projektet ”Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver (DEM-REHAB)”


03.09.2020
Mennesker med Parkinsons mangler rehabilitering
Mennesker med Parkinsons sygdom får især tilbud om fysisk træning og hjælpemidler, men de savner viden om sygdommen og hvem der kan hjælpe, støtte til spiseproblemer, talebesvær eller psysisk støtte. Ny kortlægning viser stort behov for rehabilitering, som er tilpasset forskellige sygdomsstadier.


31.08.2020
DEFACTUM og REHPA samarbejder om bedre kvalitet og mere forskning i kommunal praksis i Region Midtjylland
Siden 2017 har REHPA haft lokalkontor hos DEFACTUM i Region Midtjylland, hvor vi er tilknyttet afdelingen Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning. Målsætningen bag samboskabet er et stærkt fagligt samarbejde om kvalitet og forskning på rehabiliteringsområdet i såvel kommuner og hospitalsafdelinger i Region Midtjylland.


26.08.2020
Mennesker med atrieflimren søges til forskningsprojekt med blandt andet medicinsk yoga
REHPA søger deltagere til et rehabiliteringsforløb i Nyborg for mennesker med atrieflimren og deres pårørende. Deltagerne skal helst bo på Fyn eller i nærheden, da forløbet indebærer at man ud over ophold i Nyborg mødes centralt på Fyn til medicinsk yoga 12 gange i løbet af vinteren.


21.08.2020
Kritik fra Rigsrevisionen: Patienter med behov har ikke tilstrækkelig adgang til specialiseret palliation
Rigsrevisionen konkluderer i en ny beretning, at patienter i Danmark ikke har den nødvendige adgang til specialiseret palliativ indsats.


19.08.2020
Videoer fra seminaret: At være pårørende til mennesker med livstruende sygdom
Se videoerne af oplæggene fra REHPA og DEFACTUMs seminar om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom, der blev afholdt hos REHPA, Nyborg fredag den 14. august 2020.


11.08.2020
Alvorligt syge patienter får oftere kontakt til hospice, hvis der ligger et hospice i egen kommune
REHPA har set på sammenhæng mellem kontakt til hospice og patienters bopælskommune. Et kig på Danmarkskortet viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem hospicernes beliggenhed og brugen af hospice blandt døende i de omkringliggende kommuner. Undersøgelsen dokumenterer imidlertid en stor ulighed kommunerne imellem i forhold til andelen af alvorligt syge og døende borgere, som har kontakt med hospice.


05.08.2020
Et stærkt Advisory Board med ny formand i spidsen rådgiver REHPA
Leif Vestergaard Pedersen er tiltrådt som ny formand for REHPAs Advisory Board. Han har overtaget posten efter Mogens Hørder, der ved udgangen af 2019 takkede af efter fem år på posten. Samtidig er otte nye medlemmer indtrådt i ekspertpanelet.


03.08.2020
Video præsenterer REHPAs forskningsklinik
REHPA-forløb er gruppebaserede rehabiliteringsophold for mennesker med livstruende sygdom hos REHPAs forskningsklinik i Nyborg.


08.07.2020
Svært at få kræftpatienter og læger/sygeplejersker til at tale sammen om alternativ behandling
Studie viser at trods understøttende evidensbaseret materiale er det svært at få dialog i gang om alternativ behandling mellem kræftpatienter og læger/sygeplejersker.


30.06.2020
Forsknings- og erfaringsbaseret rehabilitering til kræftpatienter
REHPA har siden 2015 udviklet og afholdt rehabiliteringsforløb i forskningsklinikken for mennesker med kræft. Et standard rehabiliteringsforløb på REHPA består af 16 kliniske indsatser, og alle indsatserne er nu beskrevet i en ny rapport, der beskriver den forsknings- og erfaringsbaserede rehabilitering, som den udfolder sig i REHPAs forskningsklinik.


23.06.2020
Mere fokus på seksuel rehabilitering – uddannelse er del af løsningen
Alvorlig og kronisk sygdom som kræft og type-2-diabetes kan give seksuelle problemer, men ofte er det svært for patienten at bede om hjælp. Samtidig er forventningen, at de sundhedsprofessionelle tager emnet op, men ofte er det en udfordring for sundhedsprofessionelle at italesætte problemerne og hjælpe borgerne med seksuel rehabilitering. Et projekt i Københavns Kommune viser at kompetenceudvikling og uddannelse inden for seksuel rehabilitering hjælper sundhedsprofessionelle, så de kan rådgive og hjælpe borgerne.


11.06.2020
Nyt projekt undersøger behov for rehabilitering efter COVID-19
Et nyt eksplorativt udviklingsprojekt i REHPAs forskningsklink vil undersøge rehabiliteringsbehov hos mennesker, der har haft COVID-19. I efteråret 2020 afholder REHPA to rehabiliteringsforløb for mennesker, der har haft COVID-19 og deres nærmeste pårørende med henblik på at indsamle erfaringer om deres behov for rehabilitering. Ansøgning for opholdene er åben nu.


04.06.2020
Forskningsklinikken åbner igen for deltagere på REHPA-ophold
Mandag den 8. juni 2020 genåbner REHPAs forskningsklinik for mennesker med livstruende sygdom, der kan deltage i rehabiliteringsforløb og samtidig bidrage til forskning og udvikling. Forskningsklinikken har indført en række sikkerhedsforanstaltninger, der skal hindre smittespredning af coronavirus. REHPA følger myndighedernes anbefalinger.


19.05.2020
Rehabilitering og palliation som masterkursus i efteråret 2020
I efteråret 2020 kan du igen læse et masterkursus i ’Rehabilitering og Palliation’ på SDU. Kurset er del af Masteruddannelsen i Rehabilitering, men kan også læses som enkeltfag. REHPAs forskere står bag udvikling og undervisning på kurset, der understøtter at fagfelterne rehabilitering og palliation samtænkes og koordineres med fokus på borgerens behov.


15.05.2020
REHPA og Aalborg Kommune under samme tag styrker REHPAs kommunale fokus
REHPAs lokalkontor i Aalborg er ved årsskiftet 2020 flyttet i nye lokaler ved Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Det nye ’kontorfællesskab’ skal styrke REHPAs fokus på kommunalt samarbejde og udvikling af rehabilitering og palliation i kommunerne.


07.05.2020
Ny national klinisk retningslinje for behandling, pleje og rehabilitering af patienter, der får amputeret ben
Mennesker, der får amputeret et ben pga. dårligt kredsløb oplever ofte væsentlige problemer med livskvaliteten og har stort behov for rehabilitering. Samtidig kan der være behov for palliativ indsats, da mere end 50% dør inden for 12 måneder efter amputationen.Det er et felt, hvor der ikke eksisterer megen evidens, men nu har en arbejdsgruppe samlet den eksisterende viden og beskrevet nationale retningslinjer for området.


03.04.2020
Videndeling om palliation og COVID-19
REHPA samler og deler viden og værtøjer om palliation og pandemi, COVID-19.


31.03.2020
REHPA årsrapport: Fokus på den basale palliative indsats samt status over 2019
Læs om basal palliativ indsats – set fra borgerens og fra kommunens side. Mød den afgående og den nytiltrådte formand for REHPAs Advisory Board og få overblik over REHPAs forsknings-, udviklings- og kliniske aktiviteter i REHPAs årsrapport 2019.


27.03.2020
COVID-19 og palliativ indsats
Forskere i Skotland har gennemført litteraturstudie om pandemier og palliation. Danske fonde bevilger midler til forskning i COVID-19. Bemærk at der korte ansøgningsfrister.


12.03.2020
REHPA udsætter midlertidigt rehabiliteringsforløb men kontakt os gerne
REHPA støtter op om regeringens og myndighedernes tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus og lukker derfor REHPA-forløb og fysiske møder i videncenteret som anbefalet til og med den 13. april 2020.


09.03.2020
Information til deltagere på REHPA-ophold om coronavirus
REHPA følger udviklingen omkring coronavirus tæt. Læs om de forholdsregler, som REHPA følger.


05.03.2020
Åben for ansøgning til REHPA-ophold for mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom
I foråret 2020 holder REHPA to forløb målrettet mennesker med kronisk/uhelbredelig kræftsygdom. Forløbene holdes i uge 17 og uge 20, og der er åben for ansøgning nu.


26.02.2020
Tilmelding åben til seminar om pårørende til mennesker med livstruende sygdom
REHPA og DEFACTUM inviterer til seminar i Nyborg den 4. maj 2020. Formålet er at udveksle viden og erfaringer om pårørendestøttetilbud på tværs af kommuner, hospitaler og private organisationer.


20.02.2020
Nyt REHPA-ophold for par, hvor begge har/har haft en kræftsygdom
Forskningsklinikken REHPA søger par til nyt REHPA-ophold for par, hvor begge har eller har haft en kræftsygdom. Vi håber, at I vil hjælpe med at formidle jeres erfaringer på dette 3-dagesophold hos REHPA, Nyborg.


10.01.2020
Ny rapport giver overblik over sygehuse og kommuners tilbud til pårørende
Rapporten ”Pårørendestøtte – Kortlægning af støtte til pårørende til borgere/patienter med fem udvalgte livstruende sygdomme i kommuner og på hospitaler” sætter spot på pårørende til mennesker med livstruende sygdom set fra de fagprofessionelles perspektiv.


10.01.2020
Ny undersøgelse giver unik viden om mennesker med Parkinsons sygdom
Undersøgelsen er støttet af Parkinsonforeningen og gennemføres af REHPA. Den vil give et unikt overblik og indblik i danskere, der lever med Parkinsons sygdom.


04.12.2019
Undersøgelse viser at 1 ud af 5 indlagte patienter dør i løbet af det følgende år
Et nyt registerstudie giver anledning til at understrege behovet for palliativ indsats på mange hospitalsafdelinger.


03.12.2019
Tilmelding åben til netværksmøde for patientforeninger og interesseorganisationer
REHPA inviterer til det årlige netværksmøde for patientforeninger og interesseorganisationer i København torsdag den 23. januar 2020 kl. 11.00-15.00 med tilmeldingsfrist 16. januar 2020.


02.12.2019
Workshop om datadrevet palliativ indsats i kommunerne
Kræftens Bekæmpelse, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) og REHPA afholder workshoppen: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne torsdag den 16. januar 2020 kl. 10-15 hos Kræftens Bekæmpelse, København med tilmeldingsfrist den 5. januar 2020.


15.11.2019
Film fra workshoppen: Rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme
Her kan du se oplæg fra REHPAs workshop: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme? (Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelomatose). Workshoppen blev holdt mandag den 11. november 2019 i Nyborg.


08.11.2019
At leve et langt liv med hiv sætter sig dybe spor både fysisk, psykisk og socialt
Alvorlige bivirkninger af medicinsk behandling, skyld og skam, ensomhed og stigmatisering er nogle af de problemer, mennesker der blev smittet med hiv i 80’erne og 90’erne, stadig må kæmpe med. Det har hjulpet en gruppe ældre hiv smittede at genfortælle deres fælles historie. Resultater og erfaringer er formidlet i REHPA notatet ’Hiv og liv gennem 25 år’


07.11.2019
Rekruttering af deltagere til forskningsprojekt om unge voksne og kræft er i gang
I perioden 5. november til 6. december 2019 indsamler REHPA data til det første videnskabelige studie i forskningsprojektet “Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektet”.


30.10.2019
Ny retningslinje i England: ’End of life care for adults: service delivery’
I England har NICE, National Institute for Health and Care Excellence publiceret en retningslinje med titlen ’End of life care for adults: service delivery’. Retningslinjen er målrettet alle dele af sundheds- og socialvæsenet fra udbydere til praktikere, samt patienter og pårørende.


11.10.2019
Hoved-halskræft giver skår i madglæden. Stort behov for rehabilitering efter endt behandling
Nyt studie bekræfter behovet for rehabilitering for mennesker med hoved-halskræft.


08.10.2019
Omsorg sætter fokus på palliation til urfolk/oprindelige folk
Det nordiske tidsskrift for palliativ medicin handler denne gang om palliation til urfolk/oprindelige folk i Norden.


01.10.2019
Ernæringsrehabilitering: Mad og måltider bidrager til livskvalitet
Ny rapport fra REHPA undersøger status for ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom i DK. Der er gode eksempler, men der er behov for udvikling af praksis, forskning og uddannelser på tværs af institutioner.


17.09.2019
Nyt materiale hjælper mennesker tilbage på arbejde med eller efter en kræftsygdom
Arbejdsrettet rehabilitering: Forsknings- og udviklingsbaseret materiale støtter borgere, der har eller har haft kræft, når de skal tilbage i arbejdslivet. Læs mere og bestil materialet her.


06.09.2019
Workshop: Rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme
Der er åbent for tilmelding til workshoppen: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme af REHPA og projektgrupperne bag forløbene ”Rehabiliteringsophold til mennesker med MPN og Myelomatose”.


04.09.2019
Personlige fotos giver indsigt i hverdagen for mennesker med Multipel Sclerose
Deltagerne i forskningsprojektet ”Livet med Multipel Sclerose” giver gennem personlige fotografier indblik i forskellige hjælpemidler og værktøjer, der fremmer socialt engagement og opretholdelse af betydningsfulde forhold og aktiviteter i hverdagen for mennesker med Multipel Sclerose (MS).


15.08.2019
Nyt studie: Kvinder med brystkræft har stor glæde af rehabilitering
En ny undersøgelse viser, at kommunal rehabilitering påvirker den helbredsrelaterede livskvalitet hos kvinder diagnosticeret med brystkræft.


13.08.2019
Nyt REHPA-ophold henvender sig til mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom
Vi har åbnet for en ny type REHPA-forløb for mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom.


05.08.2019
Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin sætter fokus på digital palliation
Temaet i det netop udkomne ’Omsorg, nr. 2 – 2019’ er digital palliation. Tidsskriftet indeholder en række artikler, der bl.a. debatterer, hvilke konsekvenser den digitale virkelighed har for den palliative indsats.


11.07.2019
Seminar til dig med interesse for forskning og rehabilitering
Masteruddannelsen i rehabilitering (SDU), REHPA og DEFACTUM har fornøjelsen at invitere til seminaret: Improving rehabilitation – the need for theories ved Professor Sarah Dean, University of Exeter, UK.


09.07.2019
Innovativ forskningstilgang giver unikt indblik i strategier for det gode liv for mennesker med MS
Personlige fotografier, peer-to-peer interviews og deltagerobservation giver informanterne indflydelse på forskningsprojektet og samtidig forskerne værdifuld viden om mennesker med Multipel Sclerose (MS).


04.07.2019
Hjertepatienter oplever søvnforstyrrelser både i akutte og stabile sygdomsperioder
Nyt systematisk review beskriver og vurderer målemetoder anvendt i søvnstudier for personer med koronar hjertesygdom.


01.07.2019
Videokonsultationer kan understøtte palliativ indsats i eget hjem
Nyt systematisk review fra REHPA om muligheder og udfordringer ved brug af videokonsultationer.


26.06.2019
Palliativguiden er opdateret med nye data og har fået nyt layout
REHPAs Palliativguide giver dig oversigt over og links til alle specialiserede palliative tilbud i Danmark. Palliativguiden er opdateret og har fået nyt grafisk layout.


20.06.2019
REHPA-ophold for hjertestopoverlevere og deres pårørende
REHPA holder to forløb for hjertestopoverlevere og deres pårørende i 2019. Det er muligt at ansøge om pladser.


12.06.2019
Temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark 2019
Årets temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark bliver holdt den 19. november i Vejle. Der er åben for tilmeldinger, og de 100 pladser fordeles efter ‘først-til-mølle-princippet’.


11.06.2019
Kræftpatienter kan finde støtte mod deres eksistentielle udfordringer i kunst, samtaler og omgivelser
Der er behov for fokus på eksistentielle aspekter i rehabiliteringen for kræftpatienter. Et forskningsprojekt viser, at kræftpatienter kan finde energi til livet gennem rehabilitering med fokus på eksistentielle behov.


28.05.2019
Flot pris til dansk forsker på verdenskongressen EAPC 2019
Verdenskongressen i palliation, EAPC 2019, bød på en flot pris til en dansk forsker fra Rigshospitalet og viste desuden en interessant udvikling i palliation med stort fokus på bl.a. palliativ indsat til børn og til mennesker med andre sygdomme end kræft.


21.05.2019
Magasinet Omsorg sætter fokus på palliativ onkologi
Temaet i det netop udkomne Omsorg, nr. 1 – 2019 er palliativ onkologi, og magasinet indeholder en række artikler, der bl.a. debatterer, hvordan man finder det rette tidspunkt at stoppe en behandling, som måske giver mange bivirkninger med deraf følgende nedsat livskvalitet.


20.05.2019
Rehabilitering efter hjertestop uden for hospital – vi kan helt sikkert gøre det bedre!
Mennesker, som overlever et hjertestop, får sjældent tilbudt målrettet rehabilitering, selvom erfaringerne viser, at både patient og pårørende meget ofte har et stort behov.


13.05.2019
Svingende kvalitet i data til de nationale kliniske databaser påvirker tilliden
En klinisk kvalitetsdatabase skal ideelt fodres med komplette data af høj kvalitet, så data efterfølgende kan bruges til kvalitetsudvikling og -sikring. Ny forskning viser at personalet ikke har tilstrækkelig tid og viden til at lave korrekt dataindtastning, og at ledelserne ikke prioriterer implementeringen af dataarbejdet.


08.05.2019
Evaluering af modelkommuneprojektet ’En værdig død’
Fire kommuner har i perioden 2015-2018 arbejdet med at udvikle den kommunale palliative indsats, så borgere fik mulighed for at være længst muligt hjemme og eventuelt at dø i eget hjem. REHPA har evalueret projektet, der var finansieret at satspuljemidler.


01.05.2019
Behov for koordinering af rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom
Helle Timm og Ann-Dorthe Zwisler har skrevet et indlæg i Altinget om behovet for koordinering af rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom. Indlægget er del af Altingets tema om rehabilitering.


14.04.2019
Sclerosepatienter: ’Så længe jeg kan, vil jeg gerne gøre det selv’
At gøre tingene selv uden hjælp fra andre er en essentielt del af hverdagslivet for mennesker med Multipel Sclerose. Det viser en række fokusgruppediskussioner, som REHPAs forskere har afholdt som del af forskningsprojektet ’Livet med Multipel Sclerose’.


05.04.2019
Økonomisk støtte til projekt om rehabilitering og palliation til patienter med kroniske bensår
Novo Nordisk Fonden støtter REHPA-projekt med 3-årigt postdoc stipendiat til Ulla Riis Madsen.


03.04.2019
Gode erfaringer med videokonsultationer i specialiseret palliativ indsats
Videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats på Fyn har vist gode resultater og er blevet del af driften i Det Palliative Team Fyn.


29.03.2019
Unge og kræft: REHPA netværksmøde for fagprofessionelle
REHPA står bag netværket for sundhedsprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge med kræft. Netværket arbejder med, hvordan vi bedst støtter unge i forbindelse med en kræftdiagnose, samt hvilken rehabilitering og palliation de unge skal/kan tilbydes i Danmark. Ligeledes er der i netværket fokus på organiseringen af de unges rehabilitering og palliation. Det er et åbent netværk, og nye medlemmer er velkomne.


26.03.2019
REHPA årsrapport: Status over 2018 samt fokus på manglende sammenhænge og ulighed
Læs om ulighed i palliation, om arbejdsliv, rehabilitering og livstruende sygdom samt få et overblik over REHPAs forsknings-, udviklings- og kliniske aktiviteter i REHPAs årsrapport 2018.


20.03.2019
To nye REHPA-notater om udvikling af rehabilitering ved demens
Rehabilitering til mennesker med demens er ikke entydigt defineret, og der findes hverken anbefalinger eller retningslinjer på området. REHPA udgiver to notater, der bidrager til en vidensbaseret udvikling af rehabilitering ved demens.


07.02.2019
Nyt REHPA-notat om kræft, rehabilitering og arbejde
Socialrådgivere og sundhedsprofessionelle skal arbejde tættere sammen for at hjælpe borgere tilbage til arbejdet efter kræftsygdom. Notatet opsummerer ny og eksisterende viden på området og fremsætter forslag til fremtidige indsatser, der kan øge muligheden for en positiv tilbagevenden til arbejdet for borgere, der har eller har haft kræft.


05.03.2019
Workshop om støtte til mennesker med hjernetumor og deres pårørende
REHPA inviterer til workshop mandag den 29. april i Nyborg. Emnet er støtte til mennesker med hjernetumor grad 3 og 4 samt deres pårørende. Målgruppen er sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner. Deltagelse er gratis og tilmelding nødvendig.


27.02.2019
Mennesker med MPN (blodkræft) har høj risiko for angst og depression
Dansk undersøgelse viser, at mennesker med blodkræftsygdommen MPN har højere risiko for at udvikle psykiske problemer som angst og depression.


21.02.2019
Ny rapport fra CKSK om kræft og tilbagevenden til arbejde
Samspillet mellem mennesket med kræft og arbejdspladsen er utrolig vigtig, når mennesker skal tilbage til job efter kræftsygdom. Ny rapport Center for Kræft & Sundhed København sætter fokus på emnet.


12.02.2019
Workshop om eksistentielt rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft
Den 5. april 2019 inviterer REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med kræft” til en spændende workshop i Odense


08.02.2019
Brug af SPICT™-skema i almen praksis – artikel fra ipraksis
I februarudgaven af magasinet ipraksis skriver læge Anna Weibull om brugen af SPICT™-skemaet i almen praksis. Artiklen er oprindelig kun for abonnenter, men ipraksis har givet tilladelse til, at REHPA videreformidler artiklen.


30.01.2019
REHPA-netværk om unge og kræftrehabilitering
REHPA organiserer et netværk for sundhedsprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge med kræft. Netværket er åbent for tilmeldinger og gratis at deltage i.


29.01.2019
’Knæk Cancer-midler’ til projekt om social ulighed i kræftrehabilitering og palliation
REHPA modtager 3 millioner kr. fra ’Knæk Cancer’ som del af et større forskningsprojekt og etablering af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS).


24.01.2019
Nyt forskningsprojekt skal hjælpe unge kræftoverlevere
REHPA har modtaget 400.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse til projektet ’Resuming everyday life for Young Adult Cancer Survivors: the YACS project’.


15.01.2019
Kortlægning af kræftrehabilitering: Kommuner kan hente inspiration fra Odense
Kræftplan IV stiller krav til landets kommuner om at sikre kvalitet og måle effekt af rehabilitering. Nu kan landets kommuner hente inspiration til arbejdet via en ny rapport om kortlægning af kræftrehabilitering i Odense Kommune.


11.01.2019
REHPA bliver et selvstændigt center på OUH
REHPA arbejder for mennesker med livstruende sygdom – uanset diagnose. Derfor er REHPA pr. 1. januar 2019 etableret som et selvstændigt center på OUH og er ikke længere del af onkologisk afdeling.


08.01.2019
Deltagere søges til interview om livet med Multipel Sclerose
REHPA søger deltagere til forskningsprojektet ’Livet med Multipel Sclerose’. Projektet vil undersøge, hvordan mennesker, der lever med sclerose, sammen med deres nærmeste forstår og former deres hverdagsliv, håndterer deres sundhed og (egen)omsorg, og hvordan de bestræber sig på at leve det bedst mulige liv i kontekst af tidlig sygdomsdebut.


19.12.2018
Netværksmøde for patientforeninger og interesseorganisationer
‘Netværk for patientforeninger’ er et samarbejde mellem REHPA og en række patientforeninger og interesseorganisationer med medlemmer fra patientgrupper, der lever med livstruende sygdomme. Vi mødes én gang årligt og næste møde er den 24. januar 2019 kl. 11.00-15.15 hos REHPA, København.


14.12.2018
Nyt skema skal hjælpe med at identificerer mennesker med palliative behov
SPICT™-skemaet hjælper sundhedspersonale med at finde de mennesker, der er i risiko for at dø af deres sygdom, og som har behov for palliativ indsats.


12.12.2018
REHPA inviterer til netværksmøde om unge og kræft den 24. januar 2019
REHPA holder netværksmøde om unge og kræft. Netværksmødet er for fagprofessionelle i regioner og kommuner, som har interesse og erfaring med unge med/efter kræft mellem 18-40 år og deres kræftrehabilitering. Mødet holdes hos REHPA i Nyborg, og det er gratis at deltage. Se program.


27.11.2018
Nyt uddannelsesforløb om rehabilitering og palliation på SDU
Hvordan skal rehabilitering og palliation koordineres hos mennesker med livstruende sygdom? Hvordan håndterer mennesker livstruende sygdom? Og hvad taler vi egentlig om, når vi taler om koordinering af rehabilitering og palliation? Det er emner, der bliver debatteret på masteruddannelsen i rehabilitering på SDU, der udbyder forløbet som et enkeltfagsmodul på masteruddannelsen.


12.11.2018
Nationale anbefalinger for palliativ indsatser til børn, unge og deres familier
Sundhedsstyrelsen har udgivet de første nationale anbefalinger på børne- og ungeområdet. Anbefalingerne for palliativ indsatser til børn, unge og deres familier omhandler palliative indsatser til børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende sygdom samt støtte og aflastning til deres forældre og søskende undervejs i sygdomsforløbet.


31.10.2018
Unge med kræft har brug for fællesskab med hinanden i rehabilitering
Nyt notat fra REHPA præsenterer ny viden om rehabilitering til unge og unge voksne i alderen 18-39 år, der lever med, eller som har haft, en kræftsygdom.


29.10.2018
REHPA modtager 300.000 kr. til forskning i rehabilitering for mennesker med Parkinsons sygdom
Projektleder og forsker Jette Thuesen modtager på vegne af REHPA 300.000 kr. fra Parkinsonforeningens Forskningsråd til projektet ”Rehabilitering til tiden – en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark”.


12.10.2018
Sundhedsstyrelsen udgiver to evalueringer af de palliative indsatser til børn og unge i DK
Evalueringerne skal bidrage til Sundhedsstyreslsens videre arbejde med den palliative indsats til børn og unge og deres familier i Danmark.


11.10.2018
REHPA inviterer til workshop om brug af narrativer med professor Arthur Frank
Mandag den 3. december 2018 holder REHPA en workshop med den canadiske professor Arthur Frank fra University of Calgary. Workhoppen foregår hos REHPA i København, og der er 25 pladser.


10.10.2018
Ny rapport: Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem
Flere og flere mennesker lever med en uhelbredelig kræftsygdom, og mange af dem ønsker at blive i eget hjem, så længe som muligt. Men hvordan hjælper man mennesker til at have livskvalitet også i den sidste tid af livet? Det har en gruppe forskere undersøgt i et stort forskningsprojekt med titlen ”Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem”.


08.10.2018
Se oplæg fra Karen la Cours professortiltrædelse
Fredag den 28. september 2018 blev en faglig festdag hos REHPA, da professor Karen la Cour tiltrådte som professor i rehabilitering og palliation ved Sundhedsvidenskabelig Fakultet, SDU. I sin tiltrædelsesforelæsning tog Karen la Cour os med på en rejse gennem mange års dedikeret forskning inden for rehabilitering og palliation til mennesker med kræft.


03.10.2018
Kræftpatienter kan genfinde madglæden
Læs om REHPAs forløb “Mad med glæde”, der har givet mennesker med hoved-hals-kræft glæden ved mad tilbage.


02.10.2018
Rehabilitering og palliation ved hjerte-kar-sygdomme
Flere og flere danskere lever med hjerte-kar-sygdomme og vil på sigt dø med sygdommene. Dermed vil flere mennesker i fremtiden have behov for rehabilitering og palliation i forbindelse med hjerte-kar-sygdomme.


01.10.2018
Mennesker med uhelbredelig kræft vil ofte have behov for palliative indsatser ved diagnosetidspunktet
Mennesker med uhelbredelig kræft dør ofte 1-2 år efter, at de har fået kræftdiagnosen. Derfor bør patienter og pårørende tilbydes palliative indsatser tidligt i forløbet og ofte sideløbende med behandlingen.


27.09.2018
Følg Karen la Cours professortiltrædelse via livestream på Facebook den 28. september
Fredag den 28. september 2018 er der professortiltrædelse for Karen la Cour hos REHPA i Nyborg, og du kan følge med via livestream på Facebook i tidsrummet 14-16.


27.09.2018
Spørgeskemaer til indsamling af patientrapporterede oplysninger inden hjerterehabilitering
REHPA har kortlagt hvilke spørgeskemaer, der kan anvendes til at indsamle PRO hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, der indgår i et rehabiliteringsforløb.


26.09.2018
Pensioneret læge Svend Lings er dømt for at have assisteret til selvmord
At Svend Lings har begået noget strafbart, har der ikke været tvivl om. Men strafudmålingen har været ventet med spænding.


21.09.2018
REHPA-ophold for langtidsoverlevere: hiv+liv i 25 år
REHPA holder to rehabiliteringsophold målrettet langtidsoverlevere med hiv.


20.09.2018
Vejledning om lindrende behandling til patienter med livstruende sygdomme er opdateret
Styrelsen for patientsikkerhed har opdateret vejledningen om medikamentel palliation i juni 2018, og dermed ophæves Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2002.


19.09.2018
Diætbehandling skal prioriteres højere i de danske hjerterehabiliteringstilbud
Kosten er en vigtig risikofaktor i forbindelse med hjerte-karsygdom, og for patienter med iskæmisk hjertesygdom kan den rette kost mindske risikoen for at deres sygdom forværres. Diætbehandling bør derfor være en integreret del af danske sygehuses og kommuners tilbud om hjerterehabilitering. Imidlertid viser et nyt studie, at de eksisterende hjerterehabiliteringstilbud ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


17.09.2018
Lungeforeningen kårer Helle Timm som Lungehelt
Mennesker med lungesygdomme ,som bl.a. KOL, kan have stort behov for palliation, men får det sjældent tilbudt. Netop palliation til medicinske patienter er et af Helle Timms fokusområder, når vi taler udvikling af palliation og rehabilitering, og det er en af grundene til at Lungeforeningen har kåret professor Helle Timm som deres Lungehelt september 2018.


13.09.2018
Oplæg fra temadag 2018 om palliativ indsats til børn og unge i Danmark
Årets temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark blev holdt den 6. september 2018 i Vejle med 70 deltagere. Formålet med temadagen var at sætte fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres, at udbrede faglig viden om emnet samt at skabe dialog og netværk.


12.09.2018
Oplæg fra temadagen ‘Palliation til mennesker med hjertesvigt’
Mere end 100 fagfolk var samlet den 4. september 2018 på Slagelse Sygehus til en temadag om palliation til mennesker med hjertesvigt. Her finder du nogle af oplæggene fra dagen.


11.09.2018
REHPA-ophold for mennesker, der har overlevet et hjertestop
At blive ramt af et hjertestop forandrer ofte livet. Både for hjertestopoverleveren og for deres pårørende. Rehabilitering kan hjælpe både patient og pårørende til at få afklaret situationen, få handlemuligheder til hverdagen og inspiration til at komme videre i livet.


10.09.2018
Kan kompetenceudvikling understøtte brug af behovsvurdering?
REHPA har evalueret kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering i Region Hovedstaden.


30.08.2018
REHPA inviterer til workshop om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom
Hvordan forbedrer vi mødet med den erhvervsaktive borger med en livstruende sygdom? Det er emnet for en workshop, som REHPA holder onsdag den 24. oktober i Nyborg.


16.08.2018
Pulje til nyt børnehospice i Vestdanmark er genopslået. Frist: 27.09.2018
Regeringen har afsat penge til etablering af et hospice for børn og unge i Vestdanmark, og samtidig er der afsat yderligere midler til drift af Lukashuset Børne- og Ungehospice i Hellerup. Midlerne skal sikre en ligelig finansiering af børnehospicetilbuddene i Øst- og Vestdanmark.


15.08.2018
Nye anbefalinger for rehabilitering og palliation ved kræft
Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. De nye anbefalinger har bl.a. fokus på senfølger ved kræft og på systematisk behovsvurdering.


06.07.2018
Nye lovændringer pr. 1. juli 2018 får betydning for rehabilitering og palliation
Pr. 1. juli 2018 trådte 11 lovændringer på sundhedsområdet i kraft, og nogle af dem har direkte indflydelse på rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.


04.07.2018
Karen la Cour tiltræder som professor i rehabilitering og palliation den 28. september 2018
Fredag den 28. september 2018 er der professortiltrædelse for Karen la Cour hos REHPA i Nyborg. Tiltrædelsen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig.


28.06.2018
Hjertesyge indvandrere får ikke samme rehabilitering som etniske danskere
Et nyt studie viser en betydelig ulighed i forhold til opstart og ophør af vigtig forebyggende medicin samt deltagelse i fysisk træning og patientuddannelse mellem danskere og indvandrere med blodprop i hjertet.


27.06.2018
Nye anbefalinger for palliative indsatser hos børn, unge og deres familier er sendt i høring
Sundhedsstyrelsen har sendt nye anbefalinger i høring, der skal fremme de palliative indsatser for børn, unge og deres familier ved livsbegrænsende eller livstruende sygdom.


20.06.2018
Film fra seminar om Cicely Saunders og ‘total pain’
Se dagens oplæg fra REHPA-seminaret i anledning af Cicely Saunders 100 års dag. Seminaret blev holdt i på SDU, Odense onsdag den 13. juni 2018.


19.06.2018
Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark
Hospice Forum Danmark, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker og REHPA inviterer til den femte temadag om lindrende indsats til familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande. Temadagen holdes torsdag den 6. september 2018 i Vejle.


18.06.2018
Flot start på arbejdet med national PRO og hjerterehabilitering
Som startskud på arbejdet var den nationale kliniske koordinationsgruppe for PRO og hjerterehabilitering samlet til workshop hos REHPA mandag den 18. juni. Arbejdet skal munde ud i systematisk brug af PRO-data i Danmark på hjerterehabiliteringsområdet. For at sikre en god videndeling på området, har vi filmet dagens oplæg.


11.06.2018
Vil du forske i rehabilitering til mennesker med Parkinson?
Parkinsonforeningen opslår i 2018 et nyt, nationalt forskningsprojekt på rehabiliteringsfeltet. Der er afsat 300.000 kr. af foreningens forskningsmidler til projektet.


28.05.2018
Film fra workshop om rehabilitering til unge efter kræftbehandling
Se oplæg fra REHPAs workshop om rehabilitering til unge (18-40-årige) efter kræftbehandling. Workshoppen blev holdt hos REHPA i Nyborg fredag den 25. maj 2018.


15.05.2018
Rehabilitering af borgere med demens udfordrer fagpersonalet
Kommuner og Demensklinikker landet over har fokus på, at borgere, der lever med demens, skal tilbydes rehabilitering, men der mangler faglige retningslinjer og en åben dialog.


30.04.2018
REHPA inviterer til seminar om ‘total pain’ og helhedsorienteret lindring i praksis
REHPA markerer Cicely Saunders 100 år med et seminar om begrebet ‘total pain’ og helhedsorienteret lindring i praksis onsdag den 13. juni kl. 12-16 i Odense.


24.04.2018
REHPA årsrapport gør status for 2017 og peger på samarbejde på tværs
Året 2017 bød på officiel åbning af REHPA, en lang række videnskabelige udgivelser, REHPA-ophold for 273 deltagere og meget mere.


23.04.2018
Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet igen
Forskningsprojektet CopenHeart udgiver en rapport, der afslutter og formidler fra syv års arbejde med at undersøge effekt og organisering af rehabilitering til hjertepatienter.


12.04.2018
Rehabilitering og palliation – enkeltfag eller valgfag på master eller kandidat
Master i rehabilitering på SDU tilbyder nu for første gang uddannelse i rehabilitering og palliation. Det kan enten læses som valgfag eller som afsluttet enkeltfag og udbydes både på masteruddannelsen og på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser på SDU.


09.04.2018
Film fra temadag om søvn hos kræft- og hjertepatienter
Her kan du se film fra REHPAs temadag om søvn hos kræft- og hjertepatienter. Temadagen blev afholdt hos REHPA i Nyborg fredag den 23. marts 2018 med deltagelse af ca. 70 forskere og sundhedsprofessionelle.


06.04.2018
REHPA-ophold til unge i alderen 18-40 år med eller efter kræft
Tilbud specielt målrettet til unge, der har behov for rehabilitering i livet med eller efter en kræftdiagnose.


05.04.2018
Workshop om rehabilitering til unge efter kræftbehandling
REHPA inviterer til workshop om rehabilitering til unge efter kræftbehandling. Workshoppen foregår fredag den 25. maj 2018 kl. 10.00-15.00 hos REHPA i Nyborg.


22.03.2018
Følg temadag om søvn via livestream fredag den 23.03.2018
Fredag den 23.03. kan du følge REHPAs temadag om søvn hos kræft- og hjertepatienter i tidsrummet 9.00-15.00 via dette link: https://livestream.com/sdu/live. Alle oplæg bliver lagt på rehpa.dk som film efter temadagen.


15.03.2018
Se eller gense oplæg fra REHPA-seminar om koordinering af rehabilitering og palliation
Se eller gense oplæg fra REHPA-seminar den 2. marts 2018 om koordinering af rehabilitering og palliation. Du kan også hente oplægsholdernes præsentationer som pdf.


12.03.2018
Retningslinje for rehabilitering til KOL-patienter er i høring
Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret retningslinje for rehabilitering af mennesker med KOL i høring. Deadline for kommentarer er den 4. april 2018.


09.03.2018
REHPA og Løgumkloster Refugium tilbyder “Energi til livet” – rehabilitering til mennesker med/efter kræft
REHPA og Løgumkloster Refuguim tilbyder i juni og oktober 2018 rehabiliteringsforløb til mennesker med eller efter kræftsygdom. Fokus er på det at være menneske.


09.03.2018
Nyt notat: Arkitektur og omgivelser kan lindre livet for mennesker med livstruende sygdom
Hvad betyder omgivelserne for mennesker ramt af livstruende sygdom? Hvad har arkitektur og lindring med hinanden at gøre? De spørgsmål har været centrale i projektet ”Arkitektur & Lindring”, som nu er afsluttet med udgivelse af Arkitektur & Lindring, REHPA notat nr. 7, 2018.


02.03.2018
Fredag 02.03.2018: Følg med via livestream på seminar om rehabilitering og palliation
Følg med i REHPAs seminar om rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom.


01.03.2018
OUH tilbyder videokonsultationer til uhelbredeligt syge
OUH skifter telefonsamtalerne ud med videokonsultationer, så patient, pårørende og fagpersonale kan se hinanden.


28.02.2018
Karen la Cour bliver professor i rehabilitering og palliation ved REHPA
Karen la Cour skal som ny professor og forskningsgruppeleder styrke udviklingen af rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom.


21.02.2018
Det Etiske Råd udgiver film og website om etik ved livets afslutning
Nyt website sætter fokus på etik ved livets afslutning. Her finder du faglig viden og små film, der tilsammen har fokus på livshjælp defineret som behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker.


20.02.2018
Ugeskriftet.dk: Patienter med livstruende sygdom har behov for både rehabilitering og palliation
Både rehabilitering og palliation er nødvendig, når man skal øge livskvaliteten hos patienter med livstruende sygdom. Det skriver REHPAs Helle Timm, Jette Thuesen og Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed i en artikel i Ugeskriftet.dk.


19.02.2018
Sundhedsstyrelsen sender revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring
Sundhedsstyrelsen har den 9. februar 2018 sendt et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Høringsfristen er 16. marts 2018 kl. 12.00.


09.02.2018
Mindeord for Tom Andersen Kjær
Helle Timm har skrevet mindeord for Tom Andersen Kjær, som igennem mange år har gjort en stor indsats som hospitalspræst på Herlev Hospital, og som har ydet et stort bidrag til udviklingen af palliation i Danmark.


08.02.2018
12 kommuner i Region Midtjylland samarbejder om at sikre bedre rehabilitering til hjertepatienter
Med en bevilling fra Sundhedsstyrelsen på 2 mio. kr. vil 12 kommuner i Region Midtjylland sikre bedre rehabilitering af hjertepatienter – blandt andet ved at involvere tidligere patienter.


07.02.2018
Rehabilitering og palliation til mennesker med hjerte-kar-sygdomme: Der er evidens men også betydelige huller i viden på området
Ny rapport dokumenterer evidensen for rehabilitering og palliation til mennesker med hjerte-kar-sygdomme, og hvor der er store videnshuller i forskningen. Rapporten er udarbejdet for Hjerteforeningen i samarbejde mellem REHPA og University of Exeter Medical School, England.


26.01.2018
OUHs Udviklingspris 2018 til projekt om videokonsultation til palliative patienter
REHPAs og OUHs projekt om brugen af videokonsultation til palliative patienter har modtaget OUHs Udviklingspris 2018.


25.01.2018
En værdig død for ældre og palliation til børn er på finansloven
Finanslov 2018: Hospicepladser til børn i Vestdanmark, døgntelefon for familier med livstruet syge børn og værdig død for ældre.


22.01.2018
Seminar: Rehabilitering og palliation – koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom
REHPA inviterer til seminar den 2. marts 2018. Alle pladser er besat, men seminaret kan ses via livestream.


17.01.2018
Omgivelser og rammer har betydning for rehabilitering af kvinder med livmoderhalskræft
Et nyt studie viser, at rehabilitering hjælper kvinder med livmoderhalskræft, men at omgivelser og rammer har betydning for, hvad kvinderne får ud af rehabiliteringen.


12.01.2018
Temadag om søvn hos kræft- og hjertepatienter
REHPA inviterer til temadag fredag den 23. marts om søvn hos kræft- og hjertepatienter for sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner.


22.12.2017
Temadag: Rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter på onkologiske afdelinger
Mange kræftpatienter supplerer den onkologiske behandling med forskellige former for alternativ behandling. Hidtil har de været overladt til selv at finde vej på det alternative marked. Men nu har en forskergruppe gennemført et projekt med dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter på onkologiske afdelinger i Herlev, Odense og Vejle.


11.12.2017
Ny rapport: Kræftrehabilitering i DK er nået langt, men der er stadig plads til forbedringer
Ny rapport fra REHPA har kortlagt kræftrehabiliteringen i Danmark på hospitaler og i kommuner, og den viser en stor udvikling inden for kræftrehabilitering efter kræftplan III, men også at mange patienter ikke får den hjælp, de burde.


8.12.2017
Mad med glæde – REHPA-ophold for mennesker med kræft i mundhule, strube eller svælg
REHPA afholder i marts 2018 et REHPA-ophold for mennesker, der er behandlet for kræft i mundhule, strube eller svælg og oplever problemer med at spise.


7.12.2017
Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for den palliative indsats
Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for den palliative indsats til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende. Anbefalingerne skal være med til at give alle lige adgang til palliative tilbud, løfte kvaliteten og understøtte samarbejdet på tværs.


6.12.2017
REHPA-ophold til mennesker med hjernetumor grad III og IV og deres pårørende

REHPA tilbyder i forår/sommer 2018 et firedages ophold for mennesker med en hjernetumor og deres pårørende. Omdrejningspunktet for opholdet er hverdagslivet i familien, udfordringerne og samspillet imellem patient og pårørende.


5.12.2017
Midtvejsevaluering af Satspuljen: En værdig død
REHPA har lavet en midtvejsevaluering for Sundhedsstyrelsen af Satspuljen: En værdig død – modelkommuneprojekt.


29.11.2017
Debat og videndeling på temadag om palliation til børn og unge
Interessen og spørgelysten var stor på temadagen om lindrende indsats for familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande.


8.11.2017
Se oplæg fra seminar om hospice og palliation 25 år i DK

REHPA holdt mandag den 23. oktober 2017 et fagligt seminar for at markere, at hospice som moderne institution har 25 års jubilæum i Danmark og 50 års jubilæum i England i 2017.


7.11.2017
Så er snoren klippet og deltagerne flyttet ind på REHPA
Deltagerne på REHPA-ophold har nu taget de skønne, nyrenoverede værelser og opholdsrum i brug.


6.11.2017
Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet trods sygdom
Et stort forskningsprojekt, CopenHeart, præsenterede fredag den 3. november forskningsresultater for patienter og professionelle på en stor konference på Rigshospitalet.


12.10.2017
Kom på rundtur i sundhedsarkitekturen
REHPA inviterer på besøg i sundhedsarkitekturen med to planlagte rundvisninger i hhv. Midtvest Danmark og i Østdanmark, og en rundtur på Fyn i november/december er i støbeskeen.


5.10.2017
Nyt skriveværksted for mennesker med livstruende sygdom
REHPA arrangerer til december i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU et skriveværksted for mennesker med livstruende sygdom.


4.10.2017
Anbefalinger for den palliative indsats er sendt i offentlig høring
Sundhedsstyrelsen har sendt Anbefalinger for den palliative indsats i offentlig høring. Høringsfrist er den 23. oktober 2017.


27.09.2017
Invitation til miniseminar og indvielse af REHPAs værelsesfløje
Det er med stor glæde, at vi fredag den 27. oktober inviterer til indvielse af REHPAs to nye værelsesfløje, der skal huse vores deltagere på rehabiliteringsophold.


20.09.2017
Skrivning kan have potentiale til at gøre en forskel for mennesker med livstruende sygdom
I vinteren 2016/17 gennemførte REHPA i samarbejde med Kulturstudier, SDU det første skriveværksted for mennesker med kræft i Danmark. Skriveværkstedet tog afsæt i det internationale felt “Narrative medicine”, og et nyt notat beskriver baggrunden, den teoretiske ramme og de praktiske erfaringer med skriveværkstedet.


5.09.2017
Invitation til fagligt seminar: Døden, hospice og palliation – historisk set
I anledning af at hospice som moderne institution i år har 25 års jubilæum i Danmark og 50 års jubilæum i England, sætter REHPA fokus på den historiske udvikling af samfundets syn på dødelighed og udødelighed, omsorg for døende, hospicer og palliation gennem de seneste 200 år.


31.08.2017
Workshop om “writing, narratives and medicine”
Tirsdag den 3. oktober 2017 inviterer REHPA i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU til en international workshop om narrativ medicin


31.08.2017
REHPA søger: Professor med særligt ansvar inden for rehabilitering og beslægtede områder
Vi søger ny kollega i REHPA, der skal være ansvarlig for REHPAs strategi inden for forskning og udvikling af rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Stillingsopslaget er på engelsk, da professoratet opslås internationalt. Se jobopslaget.


16.08.2017
Rehabilitering til myelomatosepatienter og deres pårørende
Rehabilitering til mennesker med myelomatose er en del af REHPAs forskningsfelt, og derfor udbyder vi i alt seks REHPA-ophold fordelt i efteråret 2017 og foråret 2018 målrettet myelomatosepatienter.


14.08.2017
Patientuddannelse til hjertepatienter giver livskvalitet, men nedsætter ikke dødeligheden
Ny, international undersøgelse bekræfter at hjertepatienter, der får patientuddannelse som del af deres rehabilitering, oplever en forbedret helbredsrelaterede livskvalitet. Patientuddannelsen påvirker ikke dødeligheden, men der er nogen evidens for, at andre hjerterelaterede sygdomstilfælde formindskes.


8.08.2017
Tidsskriftet Omsorg udgiver temanummer om polyfarmacy
Det nordiske tidsskrift Omsorg sætter i den nyeste udgave nr. 2, 2017 fokus på polyfarmaci til mennesker i palliative forløb. Temaet belyses via en række artikler fra erfarne sundhedsprofessionelle og forskere.


24.07.2017
Sygeplejersker skal sætte fokus på hele familien ved kræftsygdom
Et internationalt samarbejde mellem REHPA, OUH og Griffith University, Australien arbejder for at udbrede ”familiesygepleje”, som har fokus på hele familien, når et menneske behandles for kræft.


16.07.2017
Hjertepatienter får ingen rådgivning om sex og samliv
Sex og samliv er en vigtig del af mange menneskers liv, og seksuelle problemer kan give forringet livskvalitet.


11.07.2017
Specialiseret palliativ indsats i DK har udviklet sig. Men ikke nok til at opfylde behovet
Ny opgørelse viser, at det hovedsageligt er kræftpatienter, der henvises til hospice, de palliative afdelinger og de specialiserede palliative teams.


6.07.2017
Sorgvejviser.dk afløser Sorgstøtteguiden
En ny hjemmeside fra Det Nationale Sorgcenter giver samlet oversigt over sorgstøttetilbud til efterladte. Samtidig lukker REHPAs Sorgstøtteguide.


20.06.2017
Invitation: Temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark
REHPA, Hospice Forum Danmark og Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker inviterer til temadag om lindrende indsats for familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande.


19.06.2017
Festlig åbning af REHPA med efterfølgende professortiltrædelser
REHPA er nu officielt åbnet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation.


14.06.2017
Podcast om “mapping” af palliative tilbud
Lyt til professor Helle Timm, REHPA og professor David Clark, University of Glasgow, der i denne podcast diskuterer formål og udfordringer ved “mapping” af palliative tilbud.


07.06.2017
Dødsfald blandt de ældre borgere sker hyppigst hjemme
Nyt notat fra REHPA viser opgørelse over dødsted for danskere for årene 2012-2014.


02.06.2017
Ny guide til screening for angst og depression skal hjælpe hjertepatienter
Et nyt screeningsværktøj skal hjælpe fagpersoner på hospitaler og kommuner med at screene hjertepatienter for angst og depression.


29.05.2017
Gartner modtager hæderspris for sygehushaven i Nyborg
Havekulturfonden fremhæver udemiljøets positive betydning for patienters behandling og livskvalitet ved for første gang at tildele sin hæderspris til en hospitalsansat.


23.05.2017
15. EAPC Verdenskongres i Madrid satte bl.a. fokus på tidlig palliation
The European Association for Palliative Care (EAPC) holdte den 18.-20. maj deres 15. verdenskongres, og det blev igen en meget vellykket kongres, denne gang med over 3.000 deltagere.


22.05.2017
Center for Kræft og Sundhed blev fejret med fantastisk dag om kommunal rehabilitering
Center for Kræft og Sundhed København kan i 2017 fejre 10 års jubilæum, og det blev markeret med et fagligt seminar den 28. april 2017 i De Gamles By i Købehavn.


17.05.2017
Invitation til REHPAs åbning og tiltrædelsesseminar
Fredag den 9. juni 2017 fejrer REHPA officiel åbning, som efterfølges af et professortiltrædelsesseminar for centerleder, professor Ann-Dorthe Zwisler og adjungerede professorer David Clark og Rod Taylor (SDU).


16.05.2017
Miniseminar om natur i sundhedsarkitektur og uddeling af hæderspris
REHPA inviterer til miniseminar den 24. maj om natur i sundhedsarkitektur i anledning af Havekulturfondens overrækkelse af hæderspris til Nyborg Sygehus’ gartner.


15.05.2017
REHPAs årsrapport giver stemme til patienten, gør status og peger fremad
Læsevenligheden er højt prioriteret i REHPAs årsrapport for 2016. Glæd dig til at læse den!


11.05.2017
Ny hjemmeside i luften
Vi er glade og stolte af at kunne præsentere vores nye hjemmeside, som netop er gået i luften.


05.05.2017
Ny viden er vitaminer i et videncenter
REHPAs forskere deltager aktivt i at få og bidrage med ny viden om rehabilitering og palliation på konferencer med internationale eksperter og forskere.


23.03.2017
Langt de fleste børn dør på hospitalet, og langt de fleste dør i første leveår
Et nyt notat fra REHPA sætter tal på antallet af børn og unge, der dør i Danmark, og giver en oversigt over dødssted og dødsårsagerne.


14.03.2017
Rehabilitering og palliation er ujævnt prioriteret i tværsektorielle aftaler
En REHPA-analyse viser, at der generelt er større fokus på rehabilitering end på palliation.


01.03.2017
Master i Rehabilitering ved SDU videreføres af REHPA
Jette Thuesen bliver ny studieleder på Master i Rehabilitering, SDU.


15.02.2017
Rehabilitering støtter mænds Fighting Spirit
Rehabilitering hjælper mænd med prostatakræft med at håndtere sygdommen.


10.02.2017
REHPA og Lukashuset i DR TV
Som led i REHPAs formidling af forskningsbaseret viden, har DR bragt et indslag med afsæt i en videnskabelig evalueringsrapport om børnehospice.


09.02.2017
Lukashuset giver ro og stabilitet til familier i kaos
Danmarks første hospice for børn og unge, Lukashuset, åbnede den 1. november 2015, og godt et år efter har REHPA evalueret den palliative indsats i Lukashuset.


27.01.2017
Et trygt og værdigt liv med demens
Ny, national demenshandlingsplan fra Sundheds- og Ældreministeriet.


27.01.2017
Praktiserende læger skal spille mere aktiv rolle i kræftpatienters forløb
Nyt udspil fra Kræftens Bekæmpelse og PLO om praktiserende lægers indsats overfor kræftpatienter.


19.01.2017
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2017-2019 er åben for ansøgninger
Ansøgningsfrist er 15. marts 2017.


17.01.2017
Tilbud til unge kræftramte – intens uge med træning, viden og samvær
Rehabilitering hos REHPA for kræftramte på 18-40 år.