Organisation

REHPA er organiseret i forskningsgrupper for rehabilitering, palliation og klinisk intervention og med et sekretariat samt Kommunikation & Netværk som tværgående funktioner. Vi arbejder med udvikling, forskning, dokumentation og formidling på tværs af organisationen.

Som nationalt videncenter er REHPA koblet administrativt til OUH som videncenter med afdelingslignende status og desuden tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut.

REHPAS LEDELSE

Professor, videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler er øverste leder i REHPA. Ledergruppen består derudover af Charlotte Toft-Petersen, Annette Rasmussen, Karen la Cour og Helle Timm.

Centrets ledelse referer til den rådgivende styregruppe, som har en koordinerende rolle, og er den formelle garant for REHPAs udvikling og fremdrift. Den rådgivende styregruppe er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet.

Et professionelt Advisory Board med eksperter fra mange niveauer af de to felter er tilknyttet videncentret, og vi arbejder ansvarligt med den rådgivning og sparring, vi får og giver.