Spring til hovedindhold

Hjerterehabilitering i Danmark – hvad nu?

Temaet indeholder materiale fra konferencen “Hjerterehabilitering i Danmark – hvad nu?, der blev afholdt i Middelfart den 25. april 2023.

Konferencen blev arrangeret af DEFACTUM, Hjerteforeningen, REHPA, RKKP og Sundhedsdatastyrelsen og fejrede 25-året for hjerterehabilitering i Danmark.

Konferencen satte fokus på kvalitetsudvikling, redskaber, aktuelle indsatser til og visioner for at omsætte
viden til praksis – og deltagerne drøftede udviklingsperspektiverne for hjerterehabilitering i fremtiden.

Ud over oplæg finder du reportager fra et par af dagens oplæg samt stemningsbilleder.

Artikler fra konferencen

Læs REHPAs artikler fra konferencen:

Hjerterehabilitering i Danmark gennem 25 år fra 27. april 2023

Der er social ulighed i hjerterehabilitering

Tre nye målgrupper for hjerterehabilitering under lup

Oplæg fra konferencen

Download programmet for konferencen som PDF

Oplæggene var tilgængelige til og med juni 2023.

Keynote: Hvad ved vi – baseret på forskning – om hjerterehabilitering i dag? State of the art-forelæsning (engl.) ved professor Rod Taylor, Glasgow University

Oplæg fra parallelsessionerne

Implementering af PRO i hjerterehabilitering

Tovholder: Sanne Jensen, teamleder PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Arbejdet med at udvikle og afprøve et nationalt PRO-skema i forbindelse med rehabilitering til iskæmiske hjertepatienter er afsluttet. I denne session præsenteres baggrund, proces og resultatet af arbejdet med fremlæggelse af eksempler fra klinikken og bud på implementering af PRO på sygehuse og i kommuner.

Kvalitetsudvikling i praksis – fælles mål og brug af kvalitetsdata på sygehuse og i kommuner

Tovholder: Charlotte Cerqueira, afdelingsleder, RKKP

Samarbejde på tværs af sektorer er centralt for udvikling af kvaliteten for patienter i sundhedsvæsenet. I denne session deles konkrete erfaringer med at styrke samarbejdet om kvalitetsudvikling på tværs af kommuner og sygehuse med udgangspunkt i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

Social ulighed i hjerterehabilitering

Tovholder: Thomas Maribo, forskningsleder, professor, DEFACTUM

Hvordan står det til i DK? Med et oplæg om social ulighed i sundhed og rehabilitering præsenteres du for de nyeste resultater om social ulighed i hjerterehabilitering – og ikke mindst de foreløbige erfaringer fra et igangværende projekt om, hvordan man kan arbejde med at reducere social ulighed i rehabilitering.

Hjerterehabilitering og digitale indsatser – kommer ikke online

Tovholder: Lotte Helmark, sygeplejespecialist, ph.d., SUH Roskilde og Institut for Psykologi, SDU

Digitale interventioner anbefales som en mulig løsning på de udfordringer, vi står overfor i dag i forhold til et voksende antal mennesker med kronisk hjertesygdom. Denne session sætter fokus på mulige digitale veje at gå, og du præsenteres for konkrete eksempler på digitale interventioner, som aktuelt er under afprøvning eller implementering (eMindYourHeart, Rehabilitering på hjemmebane, Tele-Hjertesvigt).

Nye målgrupper for hjerterehabilitering

Tovholder: Ann-Dorthe Zwisler, overlæge, professor, REHPA og Kardiologisk afd. B, OUH

Hjerterehabilitering var oprindeligt målrettet patienter efter en blodprop i hjertet. I dag anbefales hjerterehabilitering til en bredere målgruppe, og nye målgrupper kommer stadig til. Der gives status over målgrupper for hjerterehabilitering, og du præsenteres for hjertestopoverlevere, patienter med lungeemboli og patienter med spontan coronar arterie dissektion (SCAD) som nogle af de nye målgrupper, der har gavn af hjerterehabilitering.

Download pjece om REHPA-forløb for hjertestopoverlevere og deres pårørende

Download lægehenvisning til disse REHPA-forløb

Download plakat om REHPAs rehabiliteringsforløb for hjertestopoverlevere og deres pårørende

Læs mere om REHPA-forløb for hjertestopoverlevere og deres pårørende

Hjertepatienten og det nære sundhedsvæsen – faglige oplæg

Set fra et sygehusperspektiv ved professor Ann-Dorthe Zwisler, REHPA og Odense Universitetshospital

Set fra et kommunalt perspektiv ved overlæge, ph.d. Charlotte Glümer, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune

Set fra et forskningsperspektiv ved professor Thomas Maribo, DEFACTUM

Stemningsbilleder