Spring til hovedindhold

Senfølger efter kræft – et felt i udvikling

DCCC Senfølgenetværk og REHPA inviterede til gratis konference om generelle senfølger efter kræft torsdag den 25. januar 2024

Temaet indeholder materialer fra konferencen, der fandt sted i Auditorium O100 på Syddansk Universitet, Odense.

Konferencens målgruppe var fagprofessionelle med tilknytning til senfølgeklinikker eller fagprofessionelle ansat på relevante afdelinger på sygehuse, i kommuner eller civilsamfundet.

Ud over oplæg finder du reportager fra et par af dagens oplæg samt stemningsbilleder.

Artikler fra konferencen

Senfølger efter kræft – et felt i udvikling

Senfølgekonference: Sammenhæng mellem fatigue, søvn og kognitive senfølger

Frygt for tilbagefald af kræft – som en ballon der fylder et helt hus

Komplementær behandling af senfølger

Kræftens Bekæmpelses Hæderspris: Senfølger kan ikke løses monofagligt

Se opslag fra dagen på LinkedIn

Oplæg fra konferencen

Download PDF af dagens program inkl. sessionsoverblik

Faglige perspektiver på senfølgeområdet
Dialog ved:

  • Overlæge, ph.d. Lena Saltbæk, Senfølgeklinikken SUH, Roskilde
  • Centerchef, speciallæge Dorte Hofland, Center for Kræft og Sundhed København
  • Formand Marianne Nord Hansen, Senfølgerforeningen
  • Professor mso Dorte Ejg Jarbøl, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Neurokognitive senfølger og fatigue efter kræftbehandling – OBS slides må ikke videredeles eller uploades andre steder online
Plenumoplæg ved cand.psych., ph.d., lektor Ali Amidi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Komplementær behandling i den kliniske praksis – erfaringer fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
Plenumoplæg (online, engl.) ved MD, Integrative Medicine Specialist, Director of Mind-body Medicine Shelly Latte-Naor, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York

Parallelsessioner

Kemoterapi-induceret neuropati og neuropatiske smerter hos kræftoverlevere

Lise Ventzel, afdelingslæge, ph.d., leder af Kompetencecenter for senfølger efter kræft (RSD) og Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
En af de hyppigste senfølger hos kræftpatienter er neuropati, herunder neuropatiske smerter. Oplægget tager udgangspunkt i kræftpatienter, der oplever disse senfølger, og gennemgår årsag, symptomer, diagnose og behandling.

Seksualitet og senfølger efter kræft

Anette Højer Mikkelsen, specialist i sexologisk rådgivning, sygeplejerske, cand.cur., Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital
I forbindelse med kræft oplever ca. halvdelen af kræftramte seksuelle senfølge, hvilket påvirker deres livskvalitet. Oplægget belyser, hvilke seksuelle senfølger, der opstår med indvirkning på selvet og parforhold, de sundhedsprofessionelles dialog med patient og par om seksuelle senfølger samt behandlingstilbud.

Læs artiklen Seksuelle senfølger er et tovejs tabu

Søvnproblemer blandt kræftoverlevere

Beverley Lim Høeg, psykolog, ph.d., postdoc og Pernille Envold Bidstrup, psykolog, ph.d., seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse
Workshop om søvnproblemer og hvordan de kan afhjælpes. Sessionen tager udgangspunkt i erfaringer fra forskningsprojektet SOV-NU, der afprøvede et søvnprogram baseret på kognitiv adfærdsterapi og fysisk træning.

Frygt for tilbagefald af kræft

Johanne Dam Lyhne, læge i hoveduddannelse, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Vejle Sygehus, formand for Danish Psycho-Oncology Cooperative group (DPOC)
Med udgangspunkt i afprøvning af en kognitivbaseret intervention belyser oplægget bl.a. viden om screening, vurdering og behandling af frygt for tilbagefald blandt mennesker, der har haft kræft.

Pårørendes rolle i et hverdagsliv med senfølger

Nina Rottmann, cand.psych., ph.d., lektor, Institut for Psykologi, SDU og REHPA
Med et stigende fokus på inddragelse af pårørende som ressource i kræftbehandling og efterforløb er der behov for opmærksomhed på de pårørende i forløbet. Oplægget belyser pårørendes perspektiver og mulige roller i et forløb, herunder reaktioner, belastninger og behov, samt hvordan de pårørende kan inddrages ift. patientens forløb og ift. egne behov for støtte.

Organisering af senfølgeindsatsen i det danske sundhedsvæsen – Ingen PowerPoint

Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, cand.cur., REHPA og Lena Saltbæk, overlæge, ph.d., leder af Klinik for Senfølger efter Kræft, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, SUH Roskilde
På workshoppen diskuteres, hvordan fremtidens senfølgeindsats kan struktureres med ensartethed og høj kvalitet for øje. Workshopdeltagerne udfærdiger konferencens anbefaling til den fremtidige organisering af senfølgeindsatsen, som præsenteres og diskuteres i plenum. Den endelige anbefaling sendes efterfølgende til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen som et indlæg til udmøntning af Kræftplan V.

Stemningsbilleder fra konferencen

Arrangementsgruppen

Therese Juul, sygeplejerske, lektor, Klinik for Senfølger efter kræft i Bækkenorganerne, Mave og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital: therjuul@rm.dk på vegne af DCCC Netværk for senfølgeklinikker

Marianne Krogsgaard, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge: markro@regionsjaelland.dk

Lena Saltbæk, overlæge, ph.d., leder af Klinik for Senfølger efter Kræft, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Roskilde: lsal@regionsjaelland.dk

Anette Højer Mikkelsen, specialist i sexologisk rådgivning, sygeplejerske, cand. cur., Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital: anette.hoejer.mikkelsen@rn.dk

Vibse Bjerrum Jørgensen, kræftrehabiliteringssygeplejerske, sundhedscoach, Sundhedscenter Højvang, Esbjerg Kommune: vibj@esbjergkommune.dk

Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, cand.cur., REHPA Forskningsklinik: annette.rasmussen2@rsyd.dk på vegne af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Til top