Spring til hovedindhold

Øvrige Udgivelser

REHPA udgiver løbende diverse udgivelser i tillæg til rapporter og notater.

Folder: Råd til hvad ud selv kan gøre efter COVID-19
Folder: Råd til hvad ud selv kan gøre efter COVID-19

Folder: Råd til hvad du selv kan gøre efter Covid-19

Læs folderen som e-magasin

Folderen giver mennesker, der har haft Covid-19, en række værktøjer og øvelser til at tackle følger efter sygdomsforløbet. Folderen er baseret på en WHO-folder, som REHPAs forskningsklinik har taget initiativ til at oversætte.

Der er konkrete vejrtrækningsøvelser, øvelser til fysisk træning og gode råd til brug af stemmen og til at spise, drikke og synke, hvis man er påvirket af at have fået ilt. Der er også gode råd til at kunne klare daglige gøremål og til at håndtere og forbedre udfordringer med opmærksomhed, hukommelse og koncentration. Folderen har også et afsnit om psykiske påvirkninger, hvordan det kan påvirke den samlede bedring, og hvordan man kan håndtere nedtrykthed, bekymring og frygt. Afslutningsvis beskriver folderen, hvornår det er nødvendigt at søge hjælp ved for eksempel tiltagene åndenød.

Sundhedsprofessionelle kan udlevere folderen til personer, der har været syge af Covid-19.

Der er i 2021 udgivet en ny version af folderen på engelsk. Download den engelske 2. version som PDF

Maxi-pixi: Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning

Læs maxi-pixien som e-magasin

Maxi-pixien er et lettilgængeligt supplement til rapporten “Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning” af Vibeke Graven og med fotos af fotograf Jan Brøndslev Olsen.

Udover citater og fotos fra feltarbejdet, får læseren ni opmærksomhedspunkter, der er formuleret som spørgsmål. De kan diskuteres af sundheds- og socialfaglige medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte mennesker.

Maxi-pixi
Maxi-pixi om usædvanlige livsafslutninger
Forside af Bliv her og våg
Den danske oversættelse af “Watch with me” af Cicely Saunders (2003)

Bog: Bliv her og våg

Læs bogen som e-magasin

Du kan også bestille bogen gratis, så længe lager haves, ved at skrive til rehpa@rsyd.dk

REHPA har udgivet den danske oversættelse af den kendte bog ’Watch with me’ af hospicebevægelsens ophavskvinde Cicely Saunders.

Bogen er oversat af hospicepræst ved Hospice Sydvestjylland, Bente Bramming, Vibeke Graven (th), seniorforsker ved REHPA, har været konsulent i forbindelse med REHPAs udgivelse af bogen.

Bogen består af en række essays med filosofiske refleksioner, der tager udgangspunkt i Cicely Saunders’ personlige erfaringer, eksistentielle spørgsmål og etiske principper for omsorg. Hvert essay supplerer hinanden, men kan læses enkelt stående.

’Bliv her og våg’ er for fagpersoner, der arbejder med palliation og hospicetanken, men den handler også om døden i en moderne verden, og kan i den sammenhæng læses af alle.

REHPA Strategi 2025

Læs strategien som e-magasin

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har i samråd med vores Advisory Board og Rådgivende Styregruppe udarbejdet en samlet strategi for videncentret frem mod 2025.

Det er REHPAs ambition, at strategien frem mod 2025 bidrager til at styrke vores organisatoriske identitet og rollen som nationalt videncenter for rehabilitering og palliation med henblik på at indfri REHPAs vision om at understøtte livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

REHPA Strategi 2025 forside
REHPA Strategi 2025
Tilbage til arbejde

Materiale om at vende tilbage til arbejde

Materiale til borgere

Boksen indeholder tre foldere, hvor den ene folder henvender sig til borgeren, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til vedkommendes leder og kollegaer.

Information til fagpersoner

Folderen til sundhedsfaglige, der arbejder med borgere, der har eller har haft kræft, gennemgår vigtige regler og begreber i forbindelse med tilbagevenden til arbejde og giver gode råd om, hvordan man støtter borgeren i processen.

Læs mere om materialet, der er udarbejdet i samarbejde med Center for Kræft og Sundhed København