Spring til hovedindhold

Øvrige udgivelser

REHPA udgiver løbende diverse udgivelser i tillæg til rapporter og notater.

REHPA Forskningsklinik

Profilfolderen præsenterer forskningsklinikken.

Forskningsklinikken tilbyder forløb baseret på kliniske udviklings- eller forskningsprojekter og standardforløb. Fælles for dem alle er, at de har fokus enten på rehabilitering eller på kombinationen af rehabilitering og palliation (KRP).

Forskningsklinikken har erfaring med projekter, der afprøver indsatser af både monofaglig og tværfaglig karakter.

Målgruppen for forløbene er mennesker med livstruende sygdom, fx kræft-, hjerte- eller multisygdom, der har et behov for rehabilitering og lindring. Deltagerne kommer fra hele landet. I udvalgte projekter inddrager vi også nære pårørende.

REHPA Forskningsklinik - profilfolder forsidefoto
REHPA Forskningsklinik – profilfolder forsidefoto
Forside af folderversionen af REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025
Forside af folderversionen af REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025

REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025

Fundraising-indsatsen skal bidrage til indtægter til videreudvikling og udvikling af især de områder, som ikke finansieres via finanslovsmidler, og som hænger sammen med de strategiske fokusområder i ‘REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025’ og ‘REHPA Strategi 2025’ – dokumenterne ligger herunder.

Download folderversionen

REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025

Alle REHPAs aktiviteter inden for Forskning og Dokumentation omhandler rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom. REHPA har særligt strategisk fokus på 1) afdækning af rehabiliteringsbehov på tværs af sygdomsgrupper, 2) koordinering og kombination af rehabilitering og palliation, samt 3) basal palliation. Strategien beskriver de strategiske fokusområder i flere detaljer.

Download folderversionen

Forside af folderversionen af REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025
Folder: Råd til hvad ud selv kan gøre efter COVID-19
Folder: Råd til hvad ud selv kan gøre efter COVID-19

Folder: Råd til hvad du selv kan gøre efter Covid-19

Folderen giver mennesker, der har haft Covid-19, en række værktøjer og øvelser til at tackle følger efter sygdomsforløbet. Folderen er baseret på en WHO-folder, som REHPAs forskningsklinik har taget initiativ til at oversætte.

Der er konkrete vejrtrækningsøvelser, øvelser til fysisk træning og gode råd til brug af stemmen og til at spise, drikke og synke, hvis man er påvirket af at have fået ilt. Der er også gode råd til at kunne klare daglige gøremål og til at håndtere og forbedre udfordringer med opmærksomhed, hukommelse og koncentration. Folderen har også et afsnit om psykiske påvirkninger, hvordan det kan påvirke den samlede bedring, og hvordan man kan håndtere nedtrykthed, bekymring og frygt. Afslutningsvis beskriver folderen, hvornår det er nødvendigt at søge hjælp ved for eksempel tiltagene åndenød.

Sundhedsprofessionelle kan udlevere folderen til personer, der har været syge af Covid-19.

Der er i 2021 udgivet en ny version af folderen på engelsk. Download den engelske 2. version som PDF

Pixi: Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning

Pixien er et lettilgængeligt supplement til rapporten “Usædvanlige livsafslutninger – Håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning” af Vibeke Graven og med fotos af fotograf Jan Brøndslev Olsen.

Udover citater og fotos fra feltarbejdet, får læseren ni opmærksomhedspunkter, der er formuleret som spørgsmål. De kan diskuteres af sundheds- og socialfaglige medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte mennesker.

Maxi-pixi
Pixi om usædvanlige livsafslutninger
Forside af Bliv her og våg
Den danske oversættelse af “Watch with me” af Cicely Saunders (2003)

Bog: Bliv her og våg

Det er ikke længere muligt at bestille et trykt eksemplar af bogen, da alle har fundet nye hjem (opdateret den 03.01.2022). Læs den som PDF via linket ovenfor.

REHPA har udgivet den danske oversættelse af den kendte bog ’Watch with me’ af hospicebevægelsens ophavskvinde Cicely Saunders.

Bogen er oversat af hospicepræst ved Hospice Sydvestjylland, Bente Bramming, Vibeke Graven (th), seniorforsker ved REHPA, har været konsulent i forbindelse med REHPAs udgivelse af bogen.

Bogen består af en række essays med filosofiske refleksioner, der tager udgangspunkt i Cicely Saunders’ personlige erfaringer, eksistentielle spørgsmål og etiske principper for omsorg. Hvert essay supplerer hinanden, men kan læses enkelt stående.

’Bliv her og våg’ er for fagpersoner, der arbejder med palliation og hospicetanken, men den handler også om døden i en moderne verden, og kan i den sammenhæng læses af alle.

REHPA Strategi 2025

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har i samråd med vores Advisory Board og Rådgivende Styregruppe udarbejdet en samlet strategi for videncentret frem mod 2025.

Det er REHPAs ambition, at strategien frem mod 2025 bidrager til at styrke vores organisatoriske identitet og rollen som nationalt videncenter for rehabilitering og palliation med henblik på at indfri REHPAs vision om at understøtte livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

Materiale om at vende tilbage til arbejde

REHPA Strategi 2025 forside
REHPA Strategi 2025
Boksen 'Tilbage til arbejde' med materiale til borgeren, vedkommendes leder og kolleger.

Materiale til borgere

Boksen indeholder tre foldere, hvor den ene folder henvender sig til borgeren, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til vedkommendes leder og kollegaer.

Information til fagpersoner

Folderen til sundhedsfaglige, der arbejder med borgere, der har eller har haft kræft, gennemgår vigtige regler og begreber i forbindelse med tilbagevenden til arbejde og giver gode råd om, hvordan man støtter borgeren i processen.

Læs mere om materialet, der er udarbejdet i samarbejde med Center for Kræft og Sundhed København