Spring til hovedindhold

Temanotater

REHPAs temanotater sammenfatter drøftelser og perspektiveringer på
specifikke emner, som bliver drøftet i Advisory Board. Temanotaterne
fungerer som afsæt for REHPAs videre arbejde med strategi, fokus og handling.