Arbejdsmarkedstilknytning for kræftoverlevere

Motivationen for at vende tilbage til arbejdspladsen under og efter kræftbehandling er høj. At være i arbejde repræsenterer normalitet, identitet og giver økonomisk stabilitet for patienter, der har gennemlevet et kræftforløb.

Chancen for at kunne vende tilbage til arbejdet er generelt god for patienter, der har god tilknytning til arbejdsmarkedet og en god prognose. Overordnet set er chancen kun formindsket med gennemsnitligt 7 % for ikke at være tilbage på arbejdet 4 år efter kræftdiagnose sammenlignet med en person uden tidligere kræft.

Spørgsmålet er dog hvordan det går kræftdiagnosticerede med en dårligere prognose, som i udgangspunktet er dem, der har det største behov for rehabilitering og herunder også hjælp til at komme tilbage til arbejde. Endvidere findes kun meget lidt forskning, der handler om hvordan forskellige jobtyper influerer på det at vende tilbage til arbejdet for patienter, der har overlevet en kræftdiagnose. Dette projekt undersøger kræftoverleveres arbejdsmarkedstilknytning, og hvorvidt jobtyper kan influere på dette. Projektet belyser også patienternes synsvinkel i forhold til at komme tilbage i arbejde.

Metode

Projektets metoder er kvalitative og kvantitative igennem et nationalt registerstudie.

Projektgruppe

Projektet er et samarbejde mellem DEFACTUM, Professionshøjskolen Metropol i København og REPHA.