Spring til hovedindhold

Advisory Board

REHPA har tilknyttet et Advisory Board med godt 20 medlemmer, som sikrer videncentret et tæt og formaliseret arbejde med relevante forsknings- og vidensinstitutioner, primær- og sekundærsektor og andre organisationer fra hele landet.

Advisory Board spiller en aktiv og afgørende rolle som sparringpartner, og medlemmerne er ambassadører for videncentret ved at bidrage til det rette flow i videnspredningen fra og til REHPA og egne miljøer.

Tværfaglig sparringspartner

Panelet er sammensat, så det repræsenterer tværfaglig viden og tværfaglige kompetencer inden for både rehabilitering og palliation. Det er REHPAs rådgivende styregruppe, som godkender medlemmernes sammensætning og udpeger formanden for to år ad gangen.

Advisory Board mødes to gange årligt. Efter møderne samles der op på drøftelserne i REHPAs temanotater.

Medlemmer


A

 • Anette Hygum, Specialeansvarlig overlæge, Palliativt Team, Sygehus Lillebælt Vejle
 • Anne Kaltoft, Administrerende direktør, Hjerteforeningen  

C

 • Camilla Askov Mousing, Lektor, cand.cur., ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, VIA University College og Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS), HE Midt og VIA University College
 • Claus Vinther Nielsen, Klinisk professor, læge, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

D

 • Dorte Hofland, Centerchef, Center for Kræft og Sundhed København

H

 • Hanne Uhre Hansen, Præst, teologisk og religionspædagogisk konsulent, Fyns stift

I

 • Irene Ravn Rossavik, Social- og sundhedsdirektør, Middelfart Kommune

J

 • Jeanette Præstegaard, Formand for Danske Fysioterapeuter, DrMedSc., MSc., fysioterapeut
 • Jens Søndergård, Professor, læge, Forskningsenheden for Almen Medicin, SDU
 • Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør, SOSU H
 • Jørn Herrstedt, Professor, overlæge, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital

K

 • Kim Petersen, Rektor, Diakonissestiftelsen, sygeplejerske og sosu-uddannelserne
 • Kristian Larsen, Seniorforsker Rigshospitalet, The Copenhagen University Hospitals Centre for Health Research, Københavns Universitet og Professor 2 Oslomet University, Oslo

L

 • Leif Vestergaard Pedersen (formand), Formand for Etisk Råd og fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse
 • Lene Henriksen, Leder, Rehabiliteringen, Kerteminde Kommune
 • Lene Paaske, Sundhedskonsulent, Greve Kommune
 • Lisbet Due Madsen, Sygeplejerske, cand.cur., fhv. hospiceleder Arresødal Hospice

M

 • Margit Lundager, Forstander, Klostergårdens Plejehjem
 • Marlene Øhrberg Krag, Sundhedsdirektør, AP Pension
 • Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og -politik, Institut for Statskundskab, SDU

N

 • Niels Christian Hvidt, Professor, teolog, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

P

 • Pernille Slebsager, Afdelingschef, Patientstøtte & Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse

T

 • Trine Brogaard, Praktiserende læge, ph.d., Lægerne i Gellerup

U

 • Uffe Juul Jensen, Professor, filosof, Institut for Filosofi, AU