Spring til hovedindhold

Advisory Board

REHPA har tilknyttet et Advisory Board med godt 20 medlemmer, som sikrer videncentret et tæt og formaliseret arbejde med relevante forsknings- og vidensinstitutioner, primær- og sekundærsektor og andre organisationer fra hele landet.

Advisory Board spiller en aktiv og afgørende rolle som sparringpartner, og medlemmerne er ambassadører for videncentret ved at bidrage til det rette flow i videnspredningen fra og til REHPA og egne miljøer.

Tværfaglig sparringspartner

Panelet er sammensat, så det repræsenterer tværfaglig viden og tværfaglige kompetencer inden for både rehabilitering og palliation. Det er REHPAs rådgivende styregruppe, som godkender medlemmernes sammensætning og udpeger formanden for to år ad gangen.

Advisory Board mødes to gange årligt.

I perioden 2015-2022 blev der samlet op på drøftelserne fra møderne i temanotater. Du finder dem nederst på denne side.

Medlemmer


A

 • Anette Hygum, specialeansvarlig overlæge, Palliativt Team, Sygehus Lillebælt Vejle
 • Anne Kaltoft, administrerende direktør, Hjerteforeningen
 • Anders Løkke, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt; klinisk professor, Forskningsenhed for Medicinske Sygdomme, Syddansk Universitet

B

 • Betinna Rønnest, hospicechef, Hospice Vangen

C

 • Camilla Askov Mousing, lektor, cand.cur., ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, VIA University College og Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS), HE Midt og VIA University College
 • Claus Vinther Nielsen, klinisk professor, læge, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

D

 • Dorte Ejg Jarbøl, professor mso, speciallæge i almen medicin, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
 • Dorte Hofland, centerchef, Center for Kræft og Sundhed København

E

 • Eva Ejlersen Wæhrens, professor, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet, Københavns Universitetshospital Bispebjerg & Frederiksberg

I

 • Irene Ravn Rossavik, social- og sundhedsdirektør, Middelfart Kommune

J

 • Jens Søndergård, professor, læge, Forskningsenheden for Almen Medicin, SDU
 • Jeppe Rosengård Poulsen, direktør, SOSU H

K

 • Kim Petersen, rektor, Diakonissestiftelsen, sygeplejerske og SOSU-uddannelserne
 • Kristian Larsen, seniorforsker Rigshospitalet, The Copenhagen University Hospitals Centre for Health Research, Københavns Universitet og Professor 2 Oslomet University, Oslo

L

 • Leif Vestergaard Pedersen (formand), formand for Etisk Råd og fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse
 • Lene Paaske, sundhedskonsulent, Greve Kommune
 • Lisbet Due Madsen, sygeplejerske, cand.cur., fhv. hospiceleder Arresødal Hospice

M

 • Margit Lundager, forstander, Klostergårdens Plejehjem
 • Marlene Øhrberg Krag, sundhedsdirektør, AP Pension
 • Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og -politik, Institut for Statskundskab, SDU
 • Mikael Skytte, sygeplejerske, palliation, Holbæk Kommune

N

 • Niels Christian Hvidt, professor, teolog, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

P

 • Pernille Slebsager, afdelingschef, Patientstøtte & Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse

S

 • Søren Harnow Klausen, professor i filosofi, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet

T

 • Tonny Elmose Andersen, professor i smertepsykologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
 • Trine Bruus Zachariassen, chefsygeplejerske, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

U

 • Uffe Juul Jensen, professor, filosof, Institut for Filosofi, AU

Temanotater for perioden 2015-2022

REHPAs temanotater sammenfatter drøftelser og perspektiveringer på
specifikke emner, der blev drøftet i Advisory Board fra etableringen til og med møderne i 2022.

Temanotaterne fungerer som afsæt for REHPAs videre arbejde med strategi, fokus og handling.

Temanotaterne er elektroniske dokumenter og kan downloades nedenfor:

Til top