Spring til hovedindhold

Tal og fakta

Her finder du udvalgte tal og fakta om dødsfald og den palliative indsats i Danmark.

Dødsfald

I Dødsårsagsregisteret samler Sundhedsdatastyrelsen centrale oplysninger om dødsfald i Danmark. Tallene offentliggøres på eSundhed.dk og giver mulighed for at se statistik over årsager til dødsfald fordelt geografisk.

Antallet af dødsfald i 2017 var 52.939, i 2015 var det 52.222. Fordelingen af dødsårsager har ikke ændret sig siden 2015:

De hyppigste dødsårsager 2015 og 2017

De hyppigste dødsårsager 2015-2017

Dødssted og dødsårsager

De seneste tal for dødssted fra Dødsårsagsregisteret er fra 2017. I rapporten Tal og Analyse af Sundhedsdatastyrelsen vises data for dødssted i rapportens Figur 17:

Figur 17 fra Dødsårsagsregisteret 2017

Note til Figur 17: Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse.

Rapporten fra Dødsårsagsregisteret indeholder ikke data om dødssted for bestemte diagnoser eller fordelinger i regioner og kommuner.

REHPA har publiceret data om dødssted for bestemte diagnoser og deres fordeling i regioner og kommuner i henholdsvis 2004-2006, 2007-2011 og 2012-2014:

Tabellen viser data fra REHPAs opgørelse af dødssted for 2012-2014

Tabel 1 - Dødsfald i Danmark efter dødssted 2012-2014

Tallene stammer fra REHPA-notatet: Dødssted og dødsårsager 2012-2014, som også viser dødssted i relation til specifikke dødsårsager.

Specialiserede palliative enheder

Tallene i tabellen er fra REHPAs kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark, opdateret i foråret 2019, hvor alle specialiserede palliative enheder fik tilsendt et survey.

Regionernes kapacitet vedrørende antal hospicer, palliative teams og palliative afdelinger

Resultater fra surveyet bliver publiceret på hjemmesiden, efterhånden som data bliver bearbejdet.

Til top