Spring til hovedindhold

Efteruddannelsestilbud

Efter- og videreuddannelsestilbud i palliation udbydes bl.a. af de specialiserede palliative enheder og af professionshøjskoler.

Videre- og efteruddannelse i palliation udbydes af universiteter, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner så som SOSU-skoler og AMU-centre, samt de specialiserede palliative enheder, faglige selskaber og private aktører.

Den danske uddannelse i Palliativ Medicin

Vedr. den danske uddannelse til fagområdespecialist for læger.

Fagområdet palliativ medicin omfatter behandling af mennesker med livstruende sygdom og behov for lindring af komplekse symptomer af fysisk, psykisk, eksistentiel og social karakter såvel i sygdomsforløbet som ved livets afslutning.

I sin tilgang til den palliative patient, har den palliative mediciner behov for en mangfoldig viden om forskellige sygdomme og patientens forløb, uafhængigt af speciale og diagnosegruppe, og samtidig er der behov for højtspecialiseret viden og færdigheder omkring symptombehandling, kommunikation samt psykosocial og eksistentiel støtte ved livstruende sygdom og livets afslutning.

Det teoretiske kompetenceudviklingsforløb består af 30 kursusdage, fordelt på 6 moduler.

Uddannelsen er tilgængelig via Region Midtjyllands Plan2Learn, hvor du kan læse mere om adgangskrav m.v.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024.

Alle regioner har et fast antal deltagere ud fra en regional fordelingsnøgle fra Danske Regioner:

  • Region Hovedstaden har 7 pladser
  • Region Sjælland har 4 pladser
  • Region Syddanmark har 5 pladser
  • Region Midtjylland har 5 pladser
  • Region Nordjylland har 3 pladser

Uddannelsesguiden

Se oversigten på UddannelsesGuiden fra Undervisningsministeriet.

Tilbud fra de specialiserede palliative enheder

Se også Palliativguiden, hvor du kan finde kontaktdata på enhederne, som i mange tilfælde udbyder efteruddannelse af sundhedsprofessionelle.

Universitetsuddannelser

Da palliation er blevet et fagligt fokus på de sundhedsfaglige uddannelser, kan du finde samtlige videre- og efteruddannelsestilbud inden for palliation hos de danske Professionshøjskoler – University Colleges.

Til top