Spring til hovedindhold

Organisation

REHPA er organiseret i en forsknings- og videndelingsgruppe, en forskningsklinik med klinisk intervention samt et sekretariat og Kommunikation & Netværk som tværgående funktioner. Vi arbejder med udvikling, forskning, dokumentation og formidling på tværs af organisationen.

Som nationalt videncenter er REHPA koblet administrativt til OUH som videncenter med afdelingslignende status og desuden tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut.

REHPAs ledelse

Videncenterchef Ane Bonnerup Vind er øverste leder i REHPA. Ledergruppen består derudover af forskningsleder Mai-Britt Guldin, Charlotte Toft-Petersen (staben) og Annette Rasmussen (forskningsklinikken).

Centrets ledelse referer til den rådgivende styregruppe, der har en koordinerende rolle, og er den formelle garant for REHPAs udvikling og fremdrift. Den rådgivende styregruppe er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet.

Et professionelt Advisory Board med eksperter fra mange niveauer af de to felter er tilknyttet videncentret, og vi arbejder ansvarligt med den rådgivning og sparring, vi får og giver.