Spring til hovedindhold

Organisation

REHPA er organiseret i en forskningsgruppe, en forskningsklinik med klinisk intervention samt en stab med tværgående funktioner.

Vi arbejder med udvikling, forskning, dokumentation og formidling på tværs af organisationen.

Som nationalt videncenter er REHPA koblet administrativt til Odense Universitetshospital som videncenter med afdelingslignende status og desuden tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut.

REHPAs organisationsdiagram inklusive vores organisatoriske ophæng og rådgivende fora

REHPAs ledelse

Videncenterchef Ane Bonnerup Vind er øverste leder i REHPA. Ledergruppen består derudover af leder af staben Charlotte Toft-Petersen og klinisk leder Annette Rasmussen (forskningsklinikken).

Professor Mette Raunkiær er forskningsleder i REHPA.

Centrets ledelse refererer til den rådgivende styregruppe, der har en koordinerende rolle og er den formelle garant for REHPAs udvikling og fremdrift. Den rådgivende styregruppe er udpeget af Sundhedsministeriet.

Et professionelt Advisory Board med eksperter fra mange niveauer af de to felter er tilknyttet videncentret, og vi arbejder ansvarligt med den rådgivning og sparring, vi får og giver.

Til top