Spring til hovedindhold
Mette Raunkiær
Stilling
Forskningsleder
Professor
Gruppe
Forskning og Dokumentation
Tags
Palliation
Se SDU-profil

Mette Raunkiær

Professor, forskningsleder   Mette Raunkiær • 29 21 22 31 • mette.raunkiaer@rsyd.dk

Mette Raunkiær er professor i rehabilitering og palliation i primærsektor ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Mette vil i sit professorat have et særligt fokus på praksisnær forskning, og hvordan forskning kan implementeres i primærsektoren. Derfor ser hun frem til at kunne samarbejde med REHPAs Forskningsklinik om at få erfaringer og viden om rehabilitering og palliation til at leve i kommunerne.

Mette arbejder særligt med den kommunale palliative indsats, dvs. indsatsen for syge borgere og deres pårørende i eget hjem og på plejehjem. Herudover arbejder Mette med den palliative indsats for børn og deres familier.

Mette er også initiativtager til Netværk om palliation på det kommunale basisniveau, hvis mål er at medvirke til udvikling af den palliative indsats i kommunerne.

Derudover er Mette Raunkiær forskningsleder i REHPA.

Mette Raunkiær er professor, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske.

Mette Raunkiær er professor i rehabilitering og palliation i primærsektor ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Mette vil i sit professorat have et særligt fokus på praksisnær forskning, og hvordan forskning kan implementeres i primærsektoren. Derfor ser hun frem til at kunne samarbejde med REHPAs Forskningsklinik om at få erfaringer og viden om rehabilitering og palliation til at leve i kommunerne.

Mette arbejder særligt med den kommunale palliative indsats, dvs. indsatsen for syge borgere og deres pårørende i eget hjem og på plejehjem. Herudover arbejder Mette med den palliative indsats for børn og deres familier.

Mette er også initiativtager til Netværk om palliation på det kommunale basisniveau, hvis mål er at medvirke til udvikling af den palliative indsats i kommunerne.

Derudover er Mette Raunkiær forskningsleder i REHPA.

Mette Raunkiær er professor, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske.

Til top