Mette Raunkiær

Seniorforsker Mette Raunkiær • 29 21 22 31 • mette.raunkiaer@rsyd.dk • SDU-profil

Mette Raunkiær arbejder særligt med den kommunale palliative indsats, dvs. indsatsen for syge borgere og deres pårørende i eget hjem og på plejehjem.

Herudover arbejder Mette med den palliative indsats for børn og deres familier. Hun har i den forbindelse udarbejdet evaluering af Lukashuset: Landets eneste børnehospice.

Mette Raunkiær er ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske.

Mette er også initiativtager til oprettelsen af Netværk om palliation på det kommunale basisniveau, hvis mål er at medvirke til udvikling af den palliative indsats i kommunerne.

Mette Raunkiærs projekter i REHPA