Spring til hovedindhold

Patient- og Pårørendepanel

Patient- og pårørendepanelet er REHPAs ‘lægmands ekspertpanel’ på rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom. Som patienter eller pårørende har de førstehånds erfaring med rehabilitering og/eller palliation fra REHPA, en kommune eller en region. Patient- og pårørendepanelet er ét af REHPAs tre rådgivende fora. Medlemmerne giver stemme til patienter og pårørendes perspektiver.

Patient- og Pårørendepanelet arbejder med konkrete opgaver og spørgsmål til forskellige aktiviteter i REHPA. Opgaverne varierer meget. Vi har:

 • Testet spørgeskemaer
 • Givet input til design af hjemmeside
 • Vurderet forskningsspørgsmål, informationsmaterialer og projektaktiviteter
 • Bidraget til etablering af brugerråd
 • Og meget andet…

Møder

Vi samles fire gange om året. To gange til workshops á 5 timer i Nyborg (med mulighed for at deltage online) og to gange til online statusmøder á 1 time (efter fyraften).

Hvert andet til tredje år udvider vi en af workshopsene til et seminar med overnatning.

Indimellem spørger vi også, om du har tid og lyst til bidrage med dit perspektiv på diverse mindre opgaver.

Mødedatoer i 2024

 • Internatophold den 7.-8. marts 2024
 • Møde den 10. oktober 2024 (foreløbig)

Arbejdet er ulønnet, men REHPA dækker transportudgifter til møderne og sørger for forplejning.

Find programmer for tidligere møder nederst på siden.

Medlemmer fra hele landet

Patient- og Pårørendepanelet bidrager med en bred vifte af personlige, professionelle og almenmenneskelige erfaringer. Vi er et fordomsfrit, konstruktivt og tillidsfuldt forum, hvor det sociale fællesskab er et trækplaster på lige fod med det faglige indhold.

Medlemmer

 • Anna Lund, Region Syddanmark
 • Bente Larsen, Region Hovedstaden
 • Dagmar Skovhus-Dam Jacobson, Region Midtjylland
 • Gitte Olsen, Region Syddanmark
 • Hanne Juul, Region Sjælland
 • Hans Christian Kragh, Region Hovedstaden
 • Heidi Vissing, Region Midtjylland
 • Helle Fønss Back, Region Syddanmark
 • John Bakkebo Pedersen, Region Syddanmark
 • John Mouritsen, Region Hovedstaden
 • Jørgen Busch, Region Hovedstaden
 • Karin Ringgaard, Region Midtjylland
 • Kjeld Ahrendsen, Region Syddanmark
 • Klaus Nikolaisen, Region Sjælland
 • Lilian Juul Simonsen, Region Sjælland
 • Mathilde Møller, Region Sjælland
 • Susan Bank (ORLOV), Region Midtjylland
 • Thorbjørn Herrik, Region Midtjylland
 • Annette Rasmussen, REHPA
 • Charlotte Toft-Petersen, REHPA (sekretær)

Medlemmerne sidder i max 5 år, og vi optager løbende nye.

Har du lyst til at blive medlem, så kontakt klinisk leder Annette Rasmussen på Annette.Rasmussen2@rsyd.dk eller 21 81 18 67.

Programmer fra tidligere møder

Til top