Spring til hovedindhold

Studieophold for fagprofessionelle

Er du interesseret i klinisk rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme? Har du mulighed for at afsætte to til fem dage til at indgå i et rehabiliteringsforløb, hvor du deltager på lige fod med forløbets deltagere (patienter og evt. pårørende). Så kan du søge et studieophold i REHPAs forskningsklinik.

Forskningsklinikken har flere formål

Først og fremmest er forskningsklinikkens formål at invitere patienter og pårørende fra hele landet til at indgå i forskellige typer af gruppebaserede rehabiliteringsforløb, der imødekommer de behov, som den enkelte måtte have. Derudover afprøver og udvikler REHPA gennem disse forløb ny klinisk og forskningsbaseret viden til inspiration for de kliniske felter i kommuner og regioner.

Du har mulighed for at vælge mellem flere typer af forløb knyttet til forskellige projekter – alt efter din kliniske profession, praksis og behov.

Et forløb på REHPA omfatter typisk et indledende internatophold svarende til fire-fem dage, efterfulgt af en hjemmeperiode fra seks til 12 uger, hvor deltagerne arbejder med deres formulerede mål samt afsluttes med et opfølgningsophold på typisk to dage. Du finder oversigt over, hvilke forløb der afholdes hvornår på: https://www.rehpa.dk/rehpa-forloeb/

Deltagerne er lægevisiteret. Patientrapporterede data (PRO danner grundlag for behovsvurdering og som dialogstøtte i individuelle samtaler og facilitering af undervisningsprocesser.

Studieopholdet

På et studieophold hos REHPAs forskningsklinik får du mulighed for at:

 • Få introduktion til REHPAs organisation, forskningsklinikken og øvrige forskningsindsatser alt efter din interesse
 • Deltage i det gruppebaserede rehabiliteringsforløb på lige fod med de øvrige visiterede deltagere
 • Få sparring på din egen kliniske udviklingspraksis efter forudgående aftale
 • Tilgå REHPAs bibliotek under opholdet
 • Overnatte i enkelværelse med bad og toilet på gangen
 • Evaluere dit læringsudbytte.

Vi forventer af dig, at du:

 • Identificerer hvilke forløb, som kan have din interesse på rehpa.dk
 • Deltager fra mandag, hvor forløbet begynder og det antal dage, som du har mulighed for – gerne alle fire eller fem dag
 • Indgår i gruppen og deltager på samme niveau som de øvrige deltagere
 • Er opmærksom på at balancere din egen professionsviden i mødet med de øvrige deltagere
 • Som minimum har en professionsbachelor og en klinisk praksis, der svarer til forskningsklinikkens indsatser inden for rehabilitering og palliation
 • Sender en motiveret ansøgning til klinisk leder Annette Rasmussen annette.rasmussen2@rsyd.dk

Praktiske informationer

Et studieophold koster 1.250 kroner for to dage med en overnatning eller 2.300 kroner for fem dage med fire overnatninger. Der er to pladser pr. forløb, og disse tildeles efter først til mølle-princippet.
Indgår du fagligt i konkrete udviklingsprojekter med REHPA, der kræver din tilstedeværelse i forskningsklinikken, gælder ovenstående ikke.

Til top