Spring til hovedindhold

De kliniske indsatser på standardforløb i REHPA Forskningsklinik

Læs de 16 kliniske indsatser, der indgår i et standard rehabiliteringsforløb på REHPA Forskningsklinik i Nyborg.

REHPA Forskningsklinik udbyder standardiserede forløb til mennesker med eller efter kræft og indsamler systematisk viden herom.

Forløbene omfatter elementer fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogram og tilgås som et holdbaseret forløb med mulighed for at få individuelle sessioner.

Konstruktionen gør det muligt at opsamle viden og erfaring om, hvordan standardiserede rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft kan implementeres i klinisk praksis, og hvordan der systematisk kan arbejdes med evaluering både rettet mod individuelle perspektiver og indsatserne som helhed.

De standardiserede forløb har deltagere med blandede kræftdiagnoser, hvilket i nogen udstrækning matcher den virkelighed, der repræsenterer kommunal rehabiliteringskontekst, der er primær aftager for den viden, som REHPA Forskningsklinik genererer.

Standard rehabiliteringsforløb

Der afvikles aktuelt otte standardforløb pr. år.

Et standard rehabiliteringsforløb er defineret ved:

 • 5-dagesophold i forskningsklinikken
 • 12-ugers hjemmearbejde
 • 2-dagesopfølgning i forskningsklinikken.

Standard rehabiliteringsforløbets indsatser

 1. Patientrapporterede oplysninger ved forskningsklinikken
 2. Velkomst, introduktion og fællesskab
 3. Præsentation og gruppedannelse
 4. Hvordan med arbejdslivet?
 5. Krop og fysisk aktivitet
 6. Eksistentiel dimension i rehabilitering
 7. Kræftrelateret fatigue
 8. Søvnbesvær
 9. Kræft og psyke
 10. Livet i bevægelse
 11. Intimitet og seksualitet
 12. Mad og måltider
 13. Mindfulness
 14. De individuelle samtaler
 15. Mål, motivation, forandringsprocesser og handleplan
 16. Afslutning på ophold

Du får et kort overblik i rapportens Bilag 1 (Bilag 1a for English overview) eller kan læse mere herunder.

Skema for 5-dagesopholdet

Skema for 2-dagesopfølgningen

Formål

Formålet er at støtte den enkelte deltager til bedre at håndtere sit liv med eller efter kræft, hvor følgende er gældende:

 • Bedst mulig funktionsevne
 • Et ønsket aktivitetsniveau
 • Oplevelse af lindring
 • Bedre livskvalitet.

Fokus er på tilegnelse af nye erfaringer og handlekompetencer, der bidrager til en bedre hverdag.

Fagligheder i REHPA Forskningsklinik

REHPA Forskningsklinik har et fast team ansat, som omfatter:

 • Fysioterapeuter
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Læge
 • Socialrådgiver
 • Social- og sundhedsassistenter, der fungerer som aften- og natværtinder
 • Ernæringsassistenter
 • Administrativ medarbejder.

Ud over det faste team er der tilknyttet:

 • Diætist
 • Massører
 • Præst
 • Sexolog
 • Musikere.

Forløbsledelse

Hvert forløb er planlagt, koordineret og ledet af en ’forløbsleder’ samt en ’backup-funktion’, der sikrer den enkeltes behov og de individuelle perspektiver i et gruppebaseret tilbud.

Forløbslederen modtager deltagerne og sikrer en fælles ramme for afslutning på opholdene. Forløbslederen fastlægger hvilken profession, der varetager de individuelle samtaler, ud fra:

 • Behovsvurdering
 • PRO-data
 • Deltagernes ønsker.

Desuden sikrer forløbslederen, at der tages hånd om opståede behov undervejs.

Funktionen varetages af fire personer på skift med forskellige professioner (socialrådgiver, fysioterapeut og sygeplejerske).

Forløbslederne skaber rammen om det tværfaglige arbejde og inviterer andre professioner ind og bidrage til at imødekomme behov og problemer i en løs projektorganiseret arbejdsform.

Backup-funktionen udgør en støttefunktion for forløbslederne og kan undervejs få uddelegeret opgaver og indgår desuden i forløbets indsatser.

De to fagprofessioner har i samspil mulighed for at observere og justere i relation til hele gruppen eller den enkelte deltager. Desuden giver denne organisering rum for sparring i en kontekst med følelsesmæssige krav.

Sidst men ikke mindst sikrer backup-funktionen forløbets kontinuitet og afvikling ved sygdom hos forløbsleder.

Rapporten

Til top