Spring til hovedindhold

Videndeling

Det er REHPAs vision, at feltets aktører oplever videncentret som en seriøs og tilgængelig partner i samarbejdet om at udvikle, formidle og dele viden med interessenter og samarbejdspartnere.

Vidensformer

REHPA har fokus på viden, der gør en forskel for mennesker med livstruende sygdom. Det indebærer, at vi anvender og understøtter forskellige vidensformer.

Praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden er alle vigtige grundsten, der spiller sammen og supplerer hinanden. REHPA respekterer og arbejder kritisk med særskilte praksis- og teorifelter, modeller og begreber inden for rehabilitering og palliation. Det implicerer en forankring i en forsknings- og udviklingsbaseret tværfaglighed baseret på naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange.

I praksis betyder det, at den nyeste og bedste videnskabelige viden, udvikling og evaluering af konkrete indsatser samt brugererfaringer, herunder en udveksling af erfaringer i for eksempel netværk og praksis, alle bidrager til den viden, der samles, skabes og deles i REHPA.

rehpa.dk

Hjemmesiden rehpa.dk er et centralt medie for REHPAs videndeling. Hjemmesiden udvikler vi løbende, så den fremstår relevant, aktuel og brugervenlig med let adgang til nyeste viden om rehabilitering og palliation rettet mod fagpersoner, forskere, myndigheder og borgere.

Netværk

REHPA prioriterer netværksarbejde, fordi vi anerkender, at nye muligheder, perspektiver og løsninger opstår i mødet mellem mennesker. REHPA driver netværk og understøtter eksterne, eksisterende netværk samt etableringen af nye, hvor det efterspørges. Formålet med netværksarbejdet er at bygge bro og generere ny viden i og på tværs af videnfelter. Ved at arbejde i netværk kan vi gøre viden let tilgængelig og relevant for den lokale kontekst.

REHPA deltager i, arrangerer og understøtter nationale konferencer, seminarer og workshops, der formidler relevant viden og skaber fremadrettet debat og udvikling af området.

Til top